Fagspesialister

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre en trygg bolighandel


Med Fagavdelingen i ryggen vil våre meglere til enhver tid være i stand til å håndtere problemstillinger du kanskje ikke forventet. Kvalitet og kompetanse står sentralt i vårt forretningskonsept, og våre eksperter på Fagavdelingen arbeider kontinuerlig med å legge til rette for at vi i BN Bolig skal levere tjenester som holder en høy faglig standard.

Mange spørsmål går igjen og er standard for alle våre oppdrag. Samtidig er hvert oppdrag unikt, med hver sin faktiske og rettslige historie. Derfor håndterer vi daglig problemstillinger av mer spesiell karakter.

Hva gjør man for eksempel når boligen ikke er registrert i Eiendomsregisteret? Eller det viser seg at boligen eller hytta ikke har tinglyst vegrett slik man alltid har trodd?

Salg av bolig reiser alltid spørsmål av rettslig karakter. Det kan være utfordrende å navigere i det juridiske farvannet knyttet til salg og kjøp av eiendom.

Kontroll på sentrale rettslige problemstillinger er grunnleggende for at vi skal kunne ivareta vårt samfunnsoppdrag som er å sikre en trygg bolighandel.

Våre avdelinger har dedikerte fagansvarlige som sørger for kursing og oppfølging av meglere jevnlig. Et salg av bolig er veldig regulert og med fagavdelingen i ryggen er vi alltid oppdatert på siste nytt.

Ofte finner vi problemstillinger selger, og kjøper, gjerne ikke er klar over selv.