Veiledende prisliste

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)


*  Provisjon påløper ved salg av objektet og vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, avstander til aktuelt område, m.m. Konkret pristilbud gis ved forespørsel etter meglers nærmere vurdering av aktuelt objekt. Tilbudet vil variere ut i fra oppdragets forventede arbeidsmengde. Kampanjer kan også ha innvirkning på vederlag og minimumsprovisjon.


Ved oppdrag inngått på timespris: kr 2 500,- pr. time. Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.


** Salgsprospekt, annonse på Finn.no, avisannonse og digital annonsepakke. Valg av markedsføringsflater, hyppighet, størrelse og omfang, avtales direkte med megler og påvirker kostnad på markedsføring.

Rene utlegg


* Borettslag kroner 430
** Gebyrer vil variere, da disse fastsettes av hver enkelt forretningsfører

Andre utgifter


Alle priser er oppgitt inkl. mva
Sist oppdatert 23.09.19