Veiledende prisliste


*  Provisjon påløper ved salg av objektet og vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, avstander til aktuelt område, m.m. Konkret pristilbud gis ved forespørsel etter meglers nærmere vurdering av aktuelt objekt. Tilbudet vil variere ut i fra oppdragets forventede arbeidsmengde. Kampanjer kan også ha innvirkning på vederlag og minimumsprovisjon.


Ved oppdrag inngått på timespris: kr 2.500,- pr. time. Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.

Markedsføring


*Markedsføringspakker avtales direkte med megler og kostnader til annonsering vil variere ut i fra oppdragsgivers evt. tilvalg avtalt i oppdragsavtalen eller underveis i salgsprosessen.

Informasjonsinnhenting


* Borettslag kroner 430
** Gebyrer vil variere, da disse fastsettes av hver enkelt forretningsfører

Tillegg for evt.:


Alle priser er oppgitt inkl. mva
Sist oppdatert 21.02.18