Veiledende prisliste

Meglervederlag, provisjon av salgssum*1 - 3,5% *
Minimumsprovisjonkr. 30.000 - 50.000
Visninger pr stk.kr. 2.000
Tilretteleggingsgebyrkr. 12.500
Gebyr diverse registersøkkr. 1.250
Saksbehandling/Oppgjørsgebyrkr. 4.000
Fotograferingkr. 4.900

*  Provisjon påløper ved salg av objektet og vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, avstander til aktuelt område, m.m. Konkret pristilbud gis ved forespørsel etter meglers nærmere vurdering av aktuelt objekt. Tilbudet vil variere ut i fra oppdragets forventede arbeidsmengde. Kampanjer kan også ha innvirkning på vederlag og minimumsprovisjon.


Ved oppdrag inngått på timespris: kr 2.500,- pr. time. Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.

Markedsføring

Grunnpakke, inkl. bl.a. BLINK, ½-side Aftenposten og prospekt*kr 19.900

*Markedsføringspakker avtales direkte med megler og kostnader til annonsering vil variere ut i fra oppdragsgivers evt. tilvalg avtalt i oppdragsavtalen eller underveis i salgsprosessen.

Informasjonsinnhenting

Tinglysing av sikringsobligasjonkr 530*
Evt. innhenting av tinglyste erklæringer, pr stk.kr. 200
Innhenting av kommunal informasjon, beløp variererkr. 1.000 - 3.500
Gebyr til forretningsfører ved salg av leiligheter i sameier/boligaksjeselskap/borettslag*Varierer **
Innhenting av opplysninger fra forretningsførerkr. 0 - 4.000
Eierskiftegebyrkr. 0 - 5.650

* Borettslag kroner 430
** Gebyrer vil variere, da disse fastsettes av hver enkelt forretningsfører

Tillegg for evt.:

Eierskifteforsikring borettslag (1,9 ‰ av salgssum)
kr. 2.000 - 20.000
Eierskifteforsikring fast eiendom (3,3 – 5,35 ‰ av salgssum)
kr. 4.000 - 40.000

Tilstandsrapport fra takstmann
 
kr. 5.500 - 12.500

Alle priser er oppgitt inkl. mva
Sist oppdatert 21.02.18