Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 117
Bruksnummer: 333
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0710 - Sandefjord
Areal
BRA/P-rom: 150 m2/143 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
I garasje samt oppstillingsplass på egen tomt.
Eiendom
Tomteareal er 418 m2 eiet tomt.
Byggeår
1986
Innhold
Underetasje: Primærrom: Entré, hall m/trapp, vaskerom, 2 soverom og wc. Sekundærrom: Matbod og kjellerrom med fjell i dagen. 1. etasje: Primærrom: Stue, peisestue, kjøkken, gang, bad og 2 soverom. Garasje fra ca. 1986 på ca. 30kvm inneholder garasjerom og bod/kontor. Ifølge kommunen vedr. soverom i kjeller definert som "sport" på byggegodkjent tegning: hvis vinduet er minimum 60 cm høyt, høyde + bredde er minimum 150 cm og 1m over gulvet, kan rommet brukes til soverom. Behøver ikke søkes om bruksendring. I følge takstmann er dagens vinduer innenfor dette.
Standard
Innvendige overflater: Gulv: Parkett, laminat og flis. Vegger: Malte plater, tapet, strie og panel. Himling: Tak-ess plater, panel og malte plater. Kjøkken: Gjennomført kjøkken med stor og god benkeplass, samt plass til spisebord. Kjøkkenet har laminatgulv fra 2006 og lysmalte vegger med flis over benkeplate. Kjøkkenets innredning er fra 1986 med malte profilert fronter og mørke benkeplater. Bad i 1. etasje: Pent bad fra 2006 med stor baderomsinnredning med vask over, og speil med skap. Stort dusjkabinett, samt vegghengt toalett med innebygd sisterne. Badet har mørke fliser på gulv og avlange hvite fliser på vegg. Lysmalt himling med downlights. Bad i underetasje: Badet ble pusset opp i 2006 med mørke fliser på gulv, og kvadratiske fliser på vegg. Tak-ess plater i tak. Baderomsinnredning med to skapdører og vask over, samt dobbelt speil med oppbevaring over servant. Dusjkabinett og vegghengt toalett med innebygd sisterne. Vaskerom: Vaskerommet inneholder vegghengt toalett med innebygd sisterne, utslagsvask og opplegg for både vaskemaskin og tørketrommel, samt romslig skapinnredning og benk. Rommet har mørke fliser på gulvet med varme, kvadratiske hvite fliser på vegger og tak-ess plater i himling. Vaskerommet har praktisk utgang gjennom balkongdør i underetasjen.
Hvitevarer, brunevarer og diverse inventar selges ekstra ved forespørsel.
Adkomst
Fra Sandefjord sentrum kjører man f.eks ut til Kilen og holder til venstre i rundkjøringen, inn på Hegnaveien. Følg veien noen hundre meter og ta første vei inn til venstre - Breiliveien. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til eventuelle fellesvisninger.
Byggemåte
Enebolig fundamentert på betongsåler, trolig på steinmasser og fjell. Vegger oppført i bindingsverk med stående kledning over mur. Vinduer med isolerglass fra byggeår. Taket er et saltak med fagverksperrer tekket med betongtaksein over antatt papp og lekter. Byggemåte er opplyst av takstmann iht. vedlagt tilstandsrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 07.03.1986. Følgende ble anmerket for at ferdigattest skulle kunne utstedes: 1. Terrassedør må sikres midlertidig. 2. Utvendig pussing ikke ferdig. 3. Håndlist i trapp innvendig mangler. Ferdigattest er ikke omsøkt. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og bygningslovens §21-10, 5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes slik de opprinnelig ble godkjent, selv om det ikke foreligger ferdigattest. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende ferdigattest. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder: Soverom i kjeller med vindu ut mot bod er byggegodkjent som bod. Bruksendring er ikke gjort og dette er et søknadspliktig tiltak. Det er utgravd til kjellerrom og enkelt innredet en matbod som ikke fremkommer på byggegodkjente tegninger. Det er også etablert bad i kjeller. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette kfr. oppdragsansvarlig.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming og vedfyring. - Vedovn i underetasje. - Varmekabler. - Varmpumpe plassert under trapp i undereasje.
Regulering
Eiendommen ligger i et uregulert område, men avsatt til bolig i følge . Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Tømmeavgift: 3 750
Vannavgift: 2 617,5
Skattemessig formuesverdi
Kr 750 000 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 700 000
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Best. om adkomstrett
Best. om adkomstrett
Tinglyst dato 22.04.1982

Bestemmelse om bebyggelse
Nærmere vei enn normal byggeavstand
Tinglyst dato 24.07.1985

Best. om adkomstrett
Best. om adkomstrett
Tinglyst dato 07.08.1985

Reg av grunn
Reg av grunn
Tinglyst dato 16.09.1981

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Følgende punkter har fått TG2 fra takstmann: - Vinduer. - Taktekking. - Bad i 1. etasje. - Bad i underetasje. For utfyllende informasjon henvises det til vedlagt tilstandsrapport. Eiendommen har tinglyst veirett over naboeiendommen, Breilivegen 12, jf. vedlagte bestemmelse om veirett. Ifølge kommunen vedr. saksnr. 2019257 ang. vann- og avløpsarbeid på eiendommen: Søknad er godkjent, arbeidene utført og de venter kun på ferdigmelding. Vil ikke kunne medføre konsekvenser.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 02.08.2019 av takstmann Bent Sollie

Takstmanns konklusjon:
Kommentar til areal i kjeller: I tillegg kommer kjellerrom med fjell i dagen. Ca. 18 kvm. Ikke måleverdi rom. Kommentar til areal på loft: Opprinnelig loft/kvist. Ikke målbart areal. Gulvet lagerplass.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Punkter fra selgers egenerklæring: - Drenering utført i 2006. - Samsvarserklæring foreligger fra Eltel Networks AS i 2017 da ny strømmåler ble installert. - Skiftet ut til nytt el anlegg i 2011. V/Jakobsen Installasjon AS Samsvarserklæring 12. April 2011. - Brudd på avløpsledningen utvendig fordi nabo kjørte gjerde stolpe igjennom rørledningen. Bruddet ble utbedret av Fon Anlegg i januar 2019. - Laget matbod og kontor samt lagringsplass under veranda.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Plantegning - Selgers egenerklæring - Tilstandsrapport - Grunnkart - Midlertidig brukstillatelse - Tinglyste erklæringer - Byggegodkjente tegninger
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Eirik Finne Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Peis / Ildsted
 • Barnevennlig
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen er radonmålt 2012 og verdiene av målingen lå innenfor anbefalte grenseverdier.
Kommunalinfo
 • Kommunale avgifter: kr 9 179,5
 • Feiegebyr: kr 235

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.