Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 67
Bruksnummer: 350
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0220 - ASKER
Areal
BRA/P-rom: 104 m2/104 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
Frittstående garasje for en bil, samt biloppstillingsplass foran denne.
Antall parkeringsplasser: 2
Eiendom
Tomteareal er 321,5 m2 eiet tomt.
Byggeår
1992
Innhold
Boligen inneholder: 1.etasje: Entré, gang, kjøkken/stue, bad/wc og soverom. 2.etasje: Gang/kontor, 2 soverom, loftstue og wc.
Standard
Entré: Praktisk entré utstyrt med stort garderobeskap. Kjøkken: Romslig kjøkken med god skap- og benkeplass. Innredningen har fronter av heltre, laminat benkeplate, 1 1/2 vask, rustfritt benkbeslag/kum, lyslister mellom over- og underskap og integrerte hvitevarer som: platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin, frittstående kjøle- og fryseskap. Stue: Hyggelig og lys stue malt i en tidsriktig farge. Stuen har store vindusflater som slipper inn godt med naturlig lys. Den er utstyrt med peisovn som er satt inn fra nyere tid. Fra stuen er det utgang til markterrasse på ca. 19 kvm hvor sene sommerdager kan nytes med ettermiddag- og kveldssol. På baksiden av huset er det en markterrasse på hele 56 kvm. Bad/wc: Flislagt bad/wc utstyrt med heldekkende servant over skuffeseksjon fra 2017, skap innredning, folierte glatte fronter, toalett, badekar, speil med lys og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Wc: Separat og praktisk toalett utstyrt med vask, speil, hånddusj og dør til kneloft for oppbevaring. Loftsstue: Husets familierom eller ditt hovedsoverom? Med utgang til delvis overbygget balkong med flott fjordutsikt. Rommet brukes i dag som loftstue og har god plass til både en sofagruppe og et kontor-/lesehjørne. Soverom: 3 gode soverom hvorav hovedsoverommet i 1.etasje er utstyrt med stor garderoberom. Luftebehandling: Boligens ventilasjonssystem er basert på naturlig ventilasjon. Dvs termisk oppdrift (varm luft stiger), med avtrekk på kjøkken og bad. Tilluft ved spalter/ventiler. Ventilator med kullfilter på kjøkken (omluft). Elektrisk anlegg: Automatsikringer, 63 amp hovedkurs og 8 fordelingskurser. Jordfeilbrytere og overspenningsvern. Automatisk avlesning installert 2018. Innvendige overflater: Gulv: Laminat og fliser. Vegger: Malte flater, malt strie og fliser på bad/wc. Himling: Takess.
Følgende hvitevarer medfølger: platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøle- og fryseskap. Hvitevarer overtas i den stand de var ved besiktigelse. Lysekronen over spisebordet medfølger ikke.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Fra tilstandsrapport: Bygning generelt: Enebolig over to plan fra 1992. Bygget etter den tids byggeskikker og krav. Støpt såle, bærende konstruksjoner i bindingsverk. Liggende utvendig kledning. Saltak i trekonstruksjoner, tekket med shingel. Balkong og markterrasser. Grunn og fundamenter (TG 1): Fundamentert til faste og/eller komprimerte masser. Drenering (TG 1): Av naturlige årsaker er kontroll av drenering og drenerende masser begrenset. Ut over dette, antas dreneringen å være utført i henhold til praksis på byggetid. Yttervegger (TG 2): Bærende konstruksjoner i bindingsverk. Isolert med mineralull. Utvendig liggende kledning. Vinduer (TG 2): Vinduer og balkongdør av isolerglass fra byggeår. Ytterdører og porter (TG 1): Original ytterdør. B30. Innvendige dører (TG 1): Profilerte innerdører, antas fra byggeår. En innerdør med glass. Takkonstruksjoner (TG 1): Saltak i trekonstruksjoner med prefabrikkerte takstoler. Taktekking og membraner (TG 2): Saltak tekket med shingel. Stigetrinn til pipe. Snøfangere. Piper og ildsteder: Pipeløp. Peisovn med glassfasade i stuen. Stålbelagt pipehatt.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest 6.januar 1993. Det er samsvar mellom byggegodkjente tegninger for boligen og dagens bruk. Originale tegninger følger vedlagt.
Oppvarming
Boligen er oppvarmet med peisovn i stue og varmekabler i badegulv. Varmtvannsbereder på bad på 200 liter fra 2009.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til småhusbebyggelse. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 408 761 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 5 071 539,6
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Målebrev
Areal 321,8 M2
Tinglyst dato 18.04.1994

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
- Kabel-tv og internettilkobling. - Sentralstøvsuger. Kommentarer fra egenerklæringsskjemaet: "Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år?" - Svar: "Nytt toalett i hovedbad fra 2015. Ny baderomsinnredning med vask og servant, speil og belysning i 2017". "Er arbeidet utført av faglært?" - Svar: "KVK rør". "Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller lignende?" - Svar: "Må tette tilkobling fra tidligere ildsted. Ny peis virker utmerket og pipen trekker godt". "Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f. eks. rotter, mus, maur og lignende?" - Svar: "Hadde litt sukkermaur sommeren 2013, men vi fant kilden og fjernet det ved egeninnsats uten problemer". "Kjenner du til om det er/har værtsopp, også svertesopp, råteskader eller fukt i boligen?" - Svar: "Noe svertesopp observert i taket og vinduskarm på badet. Behandlet og overmalt". "Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende kontrollinstanser?" - Svar: "Inspisert i 2017 av Infratek". "Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør?" - Svar: "Inspisert i 2017 av Infratek og mangler rettet samme år". "Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget?" - Svar: "Samsvarserklæring fra retting av mangler fra 2017". "Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år?" - Svar: "Tilstandsrapport ifm dette salget".
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 11.08.2019 av takstmann Tove Hegerland

Takstmanns konklusjon:
Enebolig over to plan som er bygget i 1992, etter den tids byggeskikker og krav. God beliggenhet i attraktivt og barnevennlig bo-område. Boligen er vedlikehold og enkelte oppgraderinger er foretatt senere år. Noe etterslep på utvendig vedlikehold. Kjøkkeninnredning fra 2002. Flislagt bad fra byggeår, men med innredning fra 2017. Markterrasse både ved inngangsparti/stue, bak boligen samt en overbygget balkong fra loftstue med flott utsikt. Nyere peisovn i stuen. Se detaljer i Tilstandsrapporten. De fleste punkter som har fått tilstandsgrad 2 eller 3 er satt pga alder, slitasje, levetidsbetraktninger eller risikokonstruksjoner. Frittstående garasje på eiendommen. Ute-bod. Følgende punkter har fått tilstandsgrad 2 i tilstandsrapporten: yttervegger, vinduer, taktekking, bad/wc i 1.etasje og luftbehandling. Følgende punkt har fått tilstandsgrad 3 i tilstandsrapporten: et vindu som er punktert på det ene soverommet.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på ombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Plantegning Egenerklæring datert 14.08.19 Tilstandsrapport datert 15.08.19 Ferdigattest datert 06.01.93 Energiattest Kommunale avgifter Ledningskart Originale tegninger datert 13.11.91 Veistatuskart Årsmelding
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Bjørg Mari Folstad Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
Adgang til utleie
Tillatt.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.