Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 45
Bruksnummer: 132
Seksjonsnummer: 1
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0628 - HURUM
Areal
BRA/P-rom: 124 m2/119 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Vertikaltdelt tomannsbolig
Parkering
Parkering i felles garasjeanlegg med elektrisk portåpner. Utover dette er det parkering i gårdsplass, og etter områdets gjeldende regler.
Eiendom
Tomteareal er 1 160 m2 eiet tomt.
Byggeår
2018
Innhold
Vertikaldelt halvpart av tomannsbolig med stor nordøstvendt terrasse, takterrasse med fjordutsikt og garasje i felles garasjeanlegg. Boligen er over 2 plan og inneholder i 1 etasje: Stor hall med separat garderoberom. Soverom med walk in closet. Soverom II med walk in closet/bod. Stort bad med dusj, servantinnredning med speil, wc, og opplegg til vaskemaskin. Fra hallen er det trapp opp til 2 etasje som inneholder stor stue med peisovn, åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse, samt utvendig trapp til takterrasse med god plass til flere sittegrupper. Soverom med god plass til seng og oppbevaringsmøbler. Bad med dusj, servantinnredning med speil, og wc. Under boligen er det felles garasje med plass for 2 biler, og en innvendig bod for oppbevaring.
Standard
Innvendige gulv: Enstavs parkett og fliser. Innvendig vegger: Malte flater og flis. Innvendige himlinger: Malte betongelementer samt malte flater og lakkerte stålplater i baderom. Kjøkken: Lakkerte fronter. Kompositt benkebeslag. Ventilator til ventilasjonsanlegg. Lys lister og fliser over benk. Integrerte hvitevarer som platetopp med induksjon, stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, kjøl/fryseskap. Bad: 2 nye flislagte bad utstyrt med dusj, servantinnredning og wc. Badet i 1. etasje har opplegg til vaskemaskin.
Integrerte hvitevarer på kjøkken følger ved salg.
Adkomst
Fra Oslo og Drammen følg skilting mot Røyken, følg motorveien mot Hurum/Drøbak, deretter skilting mot Filtvet/Tofte. Kommer du fra Sætre via Storsand følger du Storsandveien til den går over i Bjørnstadveien. Bjørnstadveien 23 A kommer på din høyre side. Kommer du fra Tofte Følger du Filtvetveien til den går over i Bjørnstadveien. Bjørnstadveien 23 A kommer da på din venstre side. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig sine visningsskilt til fellesvisningene. For ytterligere informasjon se kart eller sjekk: www.ruter.no for oversikt over kollektivtransport.
Byggemåte
Bygningen antas å være fundamentert på faste og/eller komprimerte masser. Bærende konstruksjoner i lett bindingsverk. Trolig isolert med mineralull. Stående utvendig kledning. Vinduer og balkongdør med isolerglass fra 2017. Brann og lydklassifisert ytterdør (B30). Flatt tak med stor takteresse.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest for Bjørnstadveien 23 A og B datert 14.01.2019.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming med panelovner og varmekabler. Peis i stuen. Varmepumpe luft til luft.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig, vann og avløp via private stikkanlegg. Vedlikehold og strøm av felles kloakkanlegg førdeles på Bjørnstadveien 11, Bjørnstadveien 13, Bjørnstadveien 15, Bjørstadveien 17, Bjørnstadveien 19, Bjørnstadveien 2, og Bjørnstadveien 23 A og B. Felleskostnadene fordeles med 1/8del. Privat vei som driftes av beboerne i Bjørnstadveien 13, Bjørnstadveien 15, Bjørstadveien 17, Bjørnstadveien 19, Bjørnstadveien 2, og Bjørnstadveien 23 A og B. Felleskostnadene fordeles med 1/7 del.
Skattemessig formuesverdi
Kr 634 667 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 284 802
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Seksjonering
SNR: 1 Formål: Bolig Sameiebrøk: 132 / 190
Tinglyst dato 21.11.1990

Reseksjonering
SNR: 1 Formål: Bolig Sameiebrøk: 1 / 2
Tinglyst dato 25.04.2018

Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 19.12.1985

Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 02.01.1986

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Boligen ble ferdigstilt i 2018, og har ikke fått noe over TG1 i tilstandsrapporten. Boligen er et dødsbo, der selger ikke har bebodd boligen. Egenerklæringen er ikke utfylt, og det oppfordres til å sette seg grundig inn i prospekt, og egne undersøkelser i boligen før innleggelse av bud.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 12.07.2019 av takstmann Bjørn Tallhaug

Takstmanns konklusjon:
Funkis bolig over 2 plan, bygget i 2017-2018 etter den tids krav og byggeskikker. Boligen fremstår som meget godt vedlikehold. Ingen spesielle observasjoner eller skader ble avdekket ved befaring. Normal/lite bruks slitasje på overflater og installasjoner, utvendig og innvendig. 2 bad med tilfredsstillende måleresultater. Boligen er såpass ny, og uten observerte skader/mangler, slik at de fleste forhold er gitt tilstandsgrad 1.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning. Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand fra fagkyndig. Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
-Tilstandsrapport datert 13.07.2019 -Egenerklæring datert 08.07.2019 -Kommunale opplysninger -Seksjoberingen -Byggetegninger
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Moderne
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 5 991

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.