Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 159
Bruksnummer: 137
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: PYNTEN BORETTSLAGBorettslag-orgnummer: 948976242
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2974 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer kommunale avgifter, TV-anlegg/bredbånd, varmtvann, fyring og varme på bad (vannbåren varme). Strøm går på egen måler, betales av andelseier. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 122 225 349 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 13.06.2019
kr 180 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 31.05.2019
Avrundet opp til nærmeste hele tusen.
Lånebetingelser: Lånenr: OBBK01-98207365734 Type: A Restsaldo: 1 333 752,- Restløpetid: 8 år Term. pr. år: 2 Type rente: Flyt Rente: 1.95% Lånenr: OBOS01-98207780499 Type: A Restsaldo: 120 891 597,- Restløpetid: 29 år 10 mnd Term. pr. år: 12 Type rente: Flyt Rente: 1.95%
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsesdato.
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 55 m2/55 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Parkering i gaten etter stedets gjeldende regler. Det finnes mulighet for leie av parkeringsplass i borettslaget, men det følger ikke med p- plass ved salget.
Eiendom
Tomteareal er 66 292 m2 eiet tomt.
Byggeår
1958
Innhold
Bad, gang, kjøkken/stue, 2 soverom, kott, kjellerbod
Standard
Gang: Lys og romslig gang med god plass til oppheng av ytterklær. Stue/kjøkken: Det er åpen løsning med stue og kjøkken, med en flott kjøkkeninnredning fra EPOQ med profilerte fronter og integrerte håndtak. Benkeplate i tre. Oppvaskkum med ett greps blandebatteri. Induksjon koketopp. Innebygget stekeovn. Integrert kjøleskap/fryser og oppvaskmaskin. Stue med direkte utgang til balkong på ca. 4,5 kvm. Det er store vindusflater som gir godt med lysinnslipp. Soverom 1: Lyst soverom med god plass til dobbeltseng og garderobeløsning. Store vindusflater som gir godt med lysinnslipp. Soverom 2: Soverommet er lyst med plass til seng, skrivepult. Lyst soverom som har godt med lysinnslipp. Bad: Flislagt bad med dusjnisje med glassdører. I hovedsak skjult røranlegg koblet i fordelerskap. Avrenning fra fordelerskapet for synliggjøring av eventuelt lekkasjevann. Hovedsluk med klemring og synlig banemembran under servanten. Hjelpesluk i dusjen. Vegghengt toalett med spareknapp og innebygget sisterne. Dreneringsåpning i sisternekassen for synliggjøring av eventuelle lekkasjer. Servant med underskap og ett greps blandebatteri. Opplegg for vaskesøyle. Punktsjekk med vater viser fall mot begge slukene. Noe dårligere fall enkelte steder utenfor dusjen. (Det er ikke foretatt eksakte målinger av fallforhold). Fuktsøk på gulv og inne i servantskap gir ingen unormale utslag. Ved testing av dusjen renner vannet mot sluket i dusjen. Ingen synlige tegn til lekkasjer. Badet er pusset opp i regi av borettslaget i 2013. EL: Sikringsskap i oppgangen med automatsikringer, overspenningsvern og jordfeilbryter. Forskriftsmessig brukerveiledning til jordfeilbryter, overspenningsvern og kursoversikt. 8 kurser. Hovedsikring på 40 A. Porttelefon installert. VVS: Brannvarsler i himling. Brannslukningsapparat i leiligheten. (6 kg. pulverapparat merket ABE). Avtrekksventil på badet. Veggventiler i ytterveggen på soverommet ved stuen. Ventilator med kullfilter på kjøkkenet. Spalteventiler i vinduene. Overstrømmingsspalte under baderomsdøren for sirkulering av luft.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Fra tilstandsrapport: Direkte fundamentering: Antatt fundamentert på drenert og stabil grunn. Yttervegger: Oppført i bærende betongkonstruksjoner. Fasader kledd med teglimitasjon (en type utlektede plater). Vinduer: Isolerglass i trerammer med side- og topphengsling. Ytterdører og porter: Brann (B 30) og lydklassifisert (35 db) inngangsdør med sikkerhetslås. Døren er fra Swedoor. Balkongdør fra 1988 med glassfelt. Innvendige dører: Glatte dører med terskler. Takkonstruksjoner: Skråtak i trekonstruksjoner. Taktekking og membraner: Sveiset banebelegg (takpapp, sveisemembran). Balkonger, terrasse ol.: Utkraget balkong i betong med rekkverk i stål og platekonstruksjon. Høyde på rekkverk er ca. 92 cm. Balkongen er på ca. 4,5 kvm. Etasjeskillere: Etasjeskillere i betong.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest for nybygg - boligblokk datert 08.12.1961. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens utnyttelse av eiendommen. Takstmann opplyser om at planløsningen er endret. Kjøkkenet er flyttet ut i stuen og leiligheten har dermed fått to soverom. Endringen ble utført av forrige eier. Kjøper tar over risikoen og eventuelle konsekvenser for forholdet. Det foreligger også ferdigattest for fasadeendring datert 1989, tak over balkonger datert 1997, og modernisering av bad datert 2015.
Oppvarming
Varme i baderomsgulvet. Radiatorer tilkoblet fellesanlegg.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til byggeområde for boliger jf. reguleringsplan S-438. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 883 017 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 178 861,2
Andel felles formue
Kr 20 936 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling. Kontakt megler for mer info. Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er styregodkjenning i borettslaget. Kommentarer fra selgers egenerklæring: 1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? - Våtrom rehabilitert i 2013 i regi av Pynten borettslag, Sansbygg var entreprenør 1.2. Er arbeidet utført av faglært? - Sansbygg entreprenør, renovering, 2013 1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene? - Vi regner med at det dinnes dokumentasjon gjennom borretslaget på dette arbeidet. 3.1. Kjenner du til om det er utført arbeid med drenering/fuktsikring siste 10 år? - I følge styret er det gjennomført drenering i/ved Mellombølgen mellom styreperioden 25. april 2018 og generalforsamling den 13. mai 2019 3.2. Er arbeidet utført av faglært? - Vet ikke hvem som har utført det, gjort i regi av borettslaget 3.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte? - Vet ikke hvem som har utført det, gjort i regi av borettslaget 9.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? - I følge salgsprospekt fra 2016 og forrige eiers egenerklæring foreligger det samsvarserklæring fra Fagerborg Installasjon AS 12. Kjenner du til om det er foretatt endringer i boligen som avviker fra de opprinnelige plantegningene, f.eks. innredet kjeller, loft, bod, tilbygg/påbygg e.l.? - Fjernet bod i gangen for å utvide bad, flyttet kjøkken fra det som nå er hovedsoverom og inn i stue. Alt dette er i regi av borettslaget eller forrige eier. 16. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år? - Vi har fått tilstandsrapport gjennom Supertakst AS 17. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling på eiendommen? - Gjort i regi av borettslaget, men ikke i vår andelsleilighet. 20. Er det andre forhold ved eiendommen som er relevant for kjøper? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å oppfylle opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap) - Alle vinduer skiftes i 2019, samt porttelefoner. Fellesutgiftene har allerede blitt økt som følge av dette. Styret har besluttet å øke felleskostnadene med 2% fom 01.07.19. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en månedes skriftlig varsel. Styret planlegger bytte av vinduer og verandadører. Stipulert kostnad ca. 23 mill. Skal delvis finansieres med oppsparte midler samt låneopptak på ca 16 mill. Forslaget ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 31.01.2019. I ordinær generalforsamling 26.04.2007 ble det besluttet at det må fremlegges dokumentasjon fra fagkyndig når en vegg skal rives. I tillegg må det søkes styret om godkjennelse. Takstmann har satt tilstandsgrad 2 følgene steder: - Eldre vinduer med kort gjenværende levetid. - Eldre ytterdør. - Soveromsdør. Det er fellesvaskeri i borettslaget. Det er tillatt med dyrehold. Alle dyreeiere er pliktig til å registrere hunden/katten. Dette kan gjøres ved å møte opp hver tirsdag mellom kl. 20.00 og 20.30 i styrerommet, eller ved å sende en mail til pynten@styrerommet.net. Kommentar til årsregnskap 2018: Driftsinntekter: 25 037 632. Driftskostnader: 17 224 203. Årets resultat: 5 518 045. Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2018 kr 11 276 900 og viser borettslagets likviditet. 2019: I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 21,5 millioner til større vedlikehold som omfatter bytte vinduer og verandadører. I tillegg er det satt av 4,5 millioner til generelt vedlikehold.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 19.06.2019 av takstmann Erik Øyum.
Takstmanns konklusjon: Fra tilstandsrapport: Leiligheten er en gjennomgående leilighet med to soverom og balkong. I tillegg følger det med en kjellerbod. Leiligheten har en standard med parkett, malte flater og fliser. Bygningen er fra 1960 og skal derfor svare til de krav som gjaldt da byggesøknad ble innvilget. Leiligheten fremstår som velholdt og pen med normal bruksslitasje.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Tilstandsrapport datert 19.06.2019 - Selgers egenerklæring datert 19.07.2019 - Energiattest - Vedtekter - Husordensregler - Årsberetning - Protokoll siste ordinære generalforsamling - Protokoll ekstraordinær generalforsamling - Reguleringskart - Reguleringsplan S-438 - Arealbekreftelse - Ferdigattest for boligblokk 1961 - Ferdigattest for tak over balkonger 1997 - Ferdigattest for fasadeendring 1989 - Ferdigattest for modernisering av bad 2015 - Oversikt over større vedlikehold og rehabilitering - Byggegodkjente tegninger 1957
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Robin Bjørn Jensen Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Don Tuan Tran Avd.leder/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Peter Høydal Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Rolig
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6. For med detaljert informasjon vedrørende utleie, se pkt. 4-2 i vedtektene.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.