Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 1010
Bruksnummer: 247
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0704 - TØNSBERG
Borettslag-navn: Tårnbo syd borettslagBorettslag-orgnummer: 953468077
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 5087 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Fjernvarme, varmtvann, kabel-TV og bredbånd fra Canal Digital, vaktmester, drift og vedlikehold, forsikring, festeavgift, kommunale avgifter og kapitalkostnader på lån. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 14 211 144 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 31.05.2019
kr 346 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 01.06.2019

Lånebetingelser: Lånenummer: OBOS01-98207695173 Annuitetslån, 12 terminer per år. Rentesats per 01.06.2019: 2.5% pa. Antall terminer til innfrielse: 347 Saldo per 01.06.2019: 14.211.144,- Flytende rente
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for ,overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsedato.
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 77 m2/66 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
1 av 10
Parkering
Borettslaget har 18 garasjeplasser. Det betales leie for disse, som kommer i tillegg til felleskostnader. Andelseier søker styret om garasjeplass. Tildeling skjer etter egen venteliste. I tillegg til dette har borettslaget 11 p-plasser ute. Det betales ikke leie for disse.
Antall parkeringsplasser: 1
Byggeår
1967
Innhold
Bad, gang, stue/kjøkken, 2 soverom og innglasset balkong
Standard
Boligen ligger i en høy førsteetasje med svært gode solforhold. Boligen er pusset opp i nyere tid og fremstår som lys og moderne. Her kan du flytte rett inn! Gang/entré: Praktisk gang med plassbygd garderobeløsning og garderobeskap. Her har du god plass til både sko og jakker. Stue/kjøkken: Romslig stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til innglasset balkong. Stuen har gode møbleringsmuligheter og har god plass til sofagruppe og spisestue. Balkongen fungerer som en naturlig forlengelse av stuen. Kjøkkenet fra 2007 bestående av formpressede profilerte fronter av mdf materiale. Massive benkeplater med høytrykkslaminat overflate. Ventilator over komfyr. Integrert platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin. Frittstående kjøleskap og fryseskap. Bad: Delikat flislagt bad med gulvvarme, oppgradert i 2007. Badet inneholder Heldekkende servant med innredning. Vegghengt toalett. Dusj på vegg med dusjvegger av glass. Opplegg for vaskemaskin. Rommet ventileres via ventil ut i vegg. Tilluft via spalte under dørblad. Soverom: Leiligheten har to soverom hvorav begge har garderobeløsning. Hovedsoverommet har god plass til en dobbeltseng og har et garderobeskap med skyvedører. Soverom II er noe mindre av størrelse og passer perfekt som gjesterom eller kontor. Soverommet er utstyrt med garderobeskap. Det er også ekstra lagring i kjellerbod.
Integrerte hvitevarer medfølger. Det medfølger ingen garanti for disse.
Adkomst
Fra Tønsberg sentrum kjører man Halvdan Wilhelmsens allé forbi sykehuset og ned bakken. Ta Severin Kjærs vei til venstre i lyskrysset og følg denne. Ta til høyre inn Grevinneveien, og hold rett frem i neste kryss. Dette er Dronning Åsas vei. Leiligheten er beliggende i 1. etasje i første blokken på høyre hånd.
Byggemåte
Bygning oppført med alle bærende konstruksjoner i vegg, etasjeskillere og tak av betong. Bygget er oppgradert utvendig i 2019 med tilleggsisolerte yttervegger og ny utvendig fasade. Ihht info fra tilstandsrapport av Anders Kjær.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ferdigattest datert 24.10.67 for nybygg.
Oppvarming
Leiligheten oppvarmes fra sentralfyr med vannbåren varme til radiatorer på vegg. Dette er inkl i felleskostnadene. Termostatstyrt gulvvarme på bad fra 2007.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Offentlig.
Skattemessig formuesverdi
Kr 562 643 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 025 514,8
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling, det er ikke meldt interesse på forkjøpsretten.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget har dugnadsrefusjon. Dugnadspenger innbetales hver måned og utbetales en gang i året dersom andelseier stiller til dugnader. Styret sender liste til forvaltningskonsulent for refusjon. Refusjon av dugnadspenger skjer i januar året etter innbetaling og blir trukket fra i felleskostnadene. I borettslaget har man ikke adgang til å ha husdyr. Styret er svært restriktive på dette. Det betyr at andelseiers gode grunner for å søke om husdyr, må være sterkere enn andre andelseieres sjenanse/grunner for å nekte husdyr. Husdyrhold må man uansett søke styret om. Styret har vedtatt at det dekkes inntil kr. 5.000,- ved utskiftning av rør til vegg, og sluk, på bad. På kjøkken dekkes inntil kr. 2.000 ved utskifting av avløpsrør til vegg. Styret har vedtatt et låneopptak på inntil kr. 14.500.000 til rehabilitering i 2018-2019: Rørrehabilitering, fasaderehabilitering og takomlegging. Dette beløpet inkluderer innfrielse av tidligere lån på ca kr. 6.500.000. Det betyr at inntil kr. 8.000.000 brukes på rehabilitering. Lånet er tatt opp på 30 år. Hele lånet er utbetalt til borettslaget pr. 04.04.2019. Generelle opplysninger om Tårnbo Syd Borettslag Borettslaget består av 41 andelsleiligheter. Tårnbo Syd Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 953468077, og ligger i TØNSBERG kommune. Styrets arbeid, oppgaver og viktigste saker i 2018 - avholdt generalforsamling - avholdt dugnad - skiftet AMS-målere - gjennomført rørfornying - rehabilitert sydvegg - tettet hull på gulv i 11 etg. - behandlet 2 perioderegnskap og årsregnskap - gjennomgått og vedtatt budsjett Styrets planer for 2019 - rehabilitere resterende vegger - skifte ventilasjonsaggregat - skifte låser på garasjer Revisors konklusjon: Vi har revidert Tårnbo Syd Borettslag årsregnskap. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.18, resultatregnskap for 2018, oppstillingover endring av disponible midler og noter til årsregnskap, herunder et sammndrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31.12.18, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 18.06.2019 av takstmann Anders Kjær.
Takstmanns konklusjon: Andelsleilighet i høyblokk oppført 1967. leiligheten ligger i 1. etasje med adkomst via trapp/ heis fra felles inngang. Leiligheten er pusset opp og renovert i 2007, og det er ikke registrert skader utover normal slitasje. Leiligheten bærer preg av forsiktig bruk. Det henvises forøvrig til selgers egenerklæring samt til rapportens enkelte punkter med beskrivelser og tilstandsgraderinger. Arealene er målt ved befaring, og er utført i hht. NS 3940 samt til Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Målingene tar nødvendigvis ikke hensyn til byggeforskriftene. Følgende har fått TG 2 i rapporten: - Vinduer fra 80 tallet har erfaringsmessig redusert tetning mellom karm og vindusramme. Alder på isolerglass eldre enn 20 år tilsier at punkteringer ikke kan utelukkes. Ellers normal slitasje i forhold til alder. - Ytterdører fra 80 tallet har erfaringsmessig redusert tetning mellom karm og dørblad. Alder på isolerglass eldre enn 20 år tilsier at punkteringer ikke kan utelukkes. Ellers normal slitasje i forhold til alder.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kommentarer fra egenerklæring: - Oppussing av baderom var mest sannsynlig i 2007. - Det er gjort arbeider på fasade - Hele fasaden er etterisolert med 100mm og med nytt lag puss. Ventiler er også satt inn, 2 i stue og kjøkken, og 1 i hvert soverom. Nytt i 2019. - Fornying av vann og avløpsrør i 2018.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Tilstandsrapport datert 18.06.19 Egenerklæring datert 19.06.19 Info fra OBOS datert 11.06.19 Husordensregler Vedtekter Generalforsamling 2019 Energimerke datert 12.06.19 Kommuneplan Planstatus Ferdigattest nybygg datert 24.10.67 VA kart Kommunale avgifter/Va Seksjoneringstegning
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Vegard Aadne Avdelingsleder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Vegard Aadne Avdelingsleder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Heis
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Vaktmester - / Vektertjeneste
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Fellesvaskeri
 • Kabel - TV
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.