Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 107
Bruksnummer: 924
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Bjørnheim BorettslagBorettslag-orgnummer: 951555738
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4877 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Herav: Felleskostnader 4.777,- Trappevask 100,- Felleskostnader inkluderer: Styrehonorar Forretningsførerhonorar Kabel-TV/ bredbånd Varmtvann Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 134 552 492 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 30.05.2019
kr 395 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.04.2019

Lånebetingelser: Lånenummer: HUS101-11515011 Type: Annuitet Restsaldo: 134.552.492,- Restløpetid: 21 år og 8 mnd Term pr år: 12 Type rente: Flytende Rente: 1,57%
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsesdato.
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 104 m2/103 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Det følger 1 parkeringsplass i fellesgarasje anlegg.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 12 237,5 m2 eiet tomt.
Byggeår
1976
Innhold
Entré/gang, bad/wc, kjøkken, stue, 4 soverom, kjellerbod og kott.
Standard
Entré | Velkommen inn! Romslig entrè med god plass til å henge fra seg yttertøy og sko. Det er montert skyvedørsgarderobe i entrè. Entrédør med kikkehull som er brann og- lydklassifisert type B30/40db. Fra entrèen har du adkomst til boligens stue, baderom og 3 av totalt 4 soverom. Stue | Innbydende stuedel med store vindusflater som slipper inn rikelig med naturlig lys! Her er det god plass til sofagruppe, TV-møblement samt spisegruppe. Adkomst fra stuen til sydvendt balkong som byr på gode lys- og solforhold. Balkong | 2 romslige balkonger! Gode solforhold. Adkomst fra stue til en sydvendt balkong med fliser på gulv på ca. 10 m². Balkongen er forøvrig utstyrt med utelys og markise. Adkomst fra kjøkken til en nordvendt balkong med fliser på gulv på ca. 7 m². Tilgang fra balkong til en utvendig bod på ca. 2 m². Balkongdører med malte trerammer og to-lags isolerglass med produksjons år 2011. Kjøkken | Separat kjøkkendel Kjøkkeninnredning med slette folierte skapfronter, laminat benkeplate, enkel oppvaskkum, ventilator og innfelte hvitevarer som koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin, frittstående kjøleskap. Originale kobber vannrør, avløpsrør av plast og opplegg for oppvaskmaskin i benkeskap på kjøkken. Baderom | Romslig Flislagt baderom bestående av helstøpt servant med underskap, veggskap, speil, frittstående klosett, dusjhjørne med skyvedører og opplegg for vaskemaskin. Utenpåliggende kobber vannrør, avløpsrør av plast og støpejernssluk i gulv. Soverom | 4 soverom! Garderobeskap på alle soverom. Annet | Skyvedør mot kjøkken ellers innvendige dører med tre-speil til øvrige rom. Skrusikringer i sikringsskap plassert i felles oppgang. Dørcalling med åpner. Canal Digital er leverandør av kabel-TV tjenester med bredbånd til borettslaget.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Boligblokk på 4 etasjer med bærende konstruksjon i mur og betong. Skillende dekker i armert betong. Fasader forblendet med fasadeplater og utfyllende bindingsverk med liggende malt/-beiset panel på balkonger. Flatt yttertak antatt tekket med papp/membran. Grunnmur i betong antatt fundamentert til faste eller komprimerte masser. Vinduer med malte trerammer og 2-lags isolerglass med produksjons år 2011. Adkomst til leiligheten via felles oppgang med malte vegg-/takflater og betongtrapp med terrasso i trinn og reposer. Byggemåte er opplyst av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest datert: 17.11.1978
Oppvarming
Leiligheten er oppvarmet med panelovner, ihht. takstmann.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 038 535 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 738 726
Andel felles formue
Kr 38 556 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av boligbyggelaget og borettslaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling. Kontakt boligbyggelaget eller megler for mer info. Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget består av 382 andelsleiligheter. Årets resultat er på kr 4 050 641 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. Byggegodkjenttegninger samsvarer ikke med dagens bruk. Dyrhold - Generelt er det ikke tillatt å holde dyr i Bjørnheim Borettslag. Fellesvaskerier - Vaskeriene må kun benyttes av Bjørnheims beboere. Hverdager: kl.08.00 - 20.00 Lørdager: kl.08.00 - 14.00 Takstmann har vurdert boligens baderom til tilstandsgrad 2. Baderom er av eldre dato og har passert forvnetet brukstid. Ved videre bruk anbefales det dusjing i ett lukket dusjkabinett med avløp ført direkte til sluk. Jevnlig rensing av sluk bør utføres for og forhindre tilstopping. Det registreres stedvis bom i fliser og en sprukket flis ved dørterskel. Det er foretatt fuktsøk med protimeter surveymaster på utsatte områder med varriable utslag i dusjsone. Fuktsøk med instrumenter på bad med flislagte overflater vil kunne gi utslag på fukt, selv om membransjiktet er tett. Fuktindikatoren søker 2-3 cm ned i underlaget, men kan ikke redegjøre om evt. fukt er foran eller bak membransjiktet. Forutsatt at rommet er riktig utført med membrantetting, vil det være normalt med fukt i sjikt mellom flis og membran. Dette er ikke skadelig så lenge tettesjiktet holder tett og det indikerte fuktutslaget ligger mellom flis og tettesjikt. Utslag på en fuktsøker er derfor bare veiledende, og det anbefales alltid å måle RF ved hulltaking i tilstøtende rom til våtrom. Dette er ikke videre vurdert av takstmann. Takstmann har også vurdert kjøkkenets VVS-installasjoner til tilstandsgrad 2. Vurdering er basert på alder, det vil si at mer enn halvparten av forventet brukstid for røranlegg er oppbrukt. Takstmannen er ikke autorisert på VVS-anlegg og kommentarer vedrørende dette punktet i rapporten er basert på generell kunnskap. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en VVS-kyndig fagmann.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 04.06.2019 av takstmann Håkon Hosle.
Takstmanns konklusjon: Takstmannens konklusjon: Oppdraget gikk ut på å avholde en tilstandsanalyse av en 5-roms andelsleilighet i Høybråtenveien 25 G. Boligen fremstår med normal bruksslitasje på innvendig bygningsmasse. Det må alltid påregnes noe overflateoppussing ved kjøp av en brukt bolig. Innvendige overflater er belagt med malte slette flater, malt strie, malt tapet og laminat, belegg poå gulv. Kjøkkeninnredning med slette folierte skapfronter, laminat benkeplate. Eldre flislagt baderom. Boligen disponerer en bod på inngangsplan. Gateparkering etter stedets gjeldene regler. Vedlikehold o.l. - Baderom er av eldre dato og har passert forventet brukstid. Ved videre bruk anbefales det dusjing i ett lukket kabinett med avløp ført direkte til sluk. - Det registreres noe glipper i laminatskjøter i gang mot stue. - Boligen har ett eldre rørsystem som har passert halvparten av forventet brukstid. - Det er ett åpent strømuttak på barnerom. Dette må forskriftsmessig sikres. - Eldre panelovner i boligen. Utskiftning må påregnes på sikt. - Ett barnerom er for lite i henhold til anbefalinger gitt i Byggteknisk forskrift (TEK 10) som sier. § 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal. For boenhet anbefales et minste areal på 7 m2 for rom for varig opphold. Innredet rom er målt til ca. 6 m². For ytterligere informasjon se konstruksjonsbeskrivelser.
Boligselgerforsikring
Kommentarer fra egenerklæringen: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, feil eller lekkasje ved sluk, membran/tettesjikt eller andre steder? Nei, Har aldri opplevde slik. 8.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år? Ja, Fasaden er rehabilitert i 2012. Nye vinduer. Isolering 8.2. Er arbeidet utført av faglært? Ja, Ja sikkert. Men vet ikke av hvem. 9.1. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende kontrollinstanser? Nei, Nei ikke i de siste 7 årene. 9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? Nei, Vi har ikke gjørt noe elektriske arbeid i de 7 årene vi har bodd here. 10. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd tilbakeslag, tett sluk eller lignende? Nei, aldri. Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Nabolagsprofil Egenerklæring datert: 06.06.2019 Takstrapport datert: 05.06.2019 Energiattest datert: 05.06.2019 Plantegning Ferdigattester Vedtekter Husordensregler Årsrapport for 2018
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.