Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 40
Bruksnummer: 235
Seksjonsnummer: 1
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0627 - RØYKEN
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2553 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Bygningsforsikring, vaktmester, stell av fellesareal, strøm i fellesareal, standard tv og internett fra Canal Digital, renovasjon, akonto energi/strøm, måking og vask fellesareal og forretningsførsel. Felleskostnader 2.160,- Akonto energi 144,- TV/Bredbånd 249,- Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått. Vann og avløp faktureres direkte og er ikke en del av felleskostnadene. For 2018 ble seksjonen fakturert kr. 2 525,-. Dette er ikke reelt, siden boligen er ny og ikke tatt i bruk.
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 72 m2/69 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Det medfølger en parkeringsplass i felles lukket garasjeanlegg. Det er mulighet for kjøp/leie av ekstra parkeringsplass. Utover dette er det parkering etter områdets gjeldende regler. For garasjekjeller er det opprettet et realsameie med egen anleggseiendom gnr/bnr 40/398. Det medfølger bruksrett til en p-plass. Usolgte p-plasser tilhører utbygger.
Eiendom
Tomteareal er 2 537 m2 eiet tomt.
Byggeår
2017
Innhold
Leiligheten ligger i 1. etasje og består av: Entré med mulighet for garderobeløsning. Lys og hyggelig stue med store vinduer som gir gode lysforhold. Videre er det god plass til stort spisebord og sofagruppe. Fra stuen er det utgang til terrasseplatting på ca. 18 kvm. som er dels overbygget. Kjøkken i åpen løsning mot stue med avsatt plass for integrerte hvitevarer. Hovedsoverom av god størrelse med garderobeskap og inngang til innvendig bod med god plass for oppbevaring. Soverom II med garderobeskap. Bad vegghengt wc, servantinnredning, dusj med innfellbare glassdører og opplegg til vaskemaskin. Det med følger en bod i kjeller og en p-plass i felles lukket garasjeanlegg.
Adkomst
Fra Slemmestasdveien tar du av mot Nærsnes. Ta 3 avkjøring i første rundkjøring og følg Odalsveien. Kirkealleen kommer på venstre side og nummer 122 ligger på høyre side. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig sine visningsskilt til fellesvisningene. For ytterligere informasjon se kart eller sjekk: www.ruter.no for oversikt over kollektivtransport.
Byggemåte
Antatt fundamentert med støpt grunnmur/såle på fast grunn. Hovedbærekonstruksjon i betong, med utfyllende trebindingsverksvegger. Pussede og malte fasader, samt panel. Flatt tak, antatt tekket med papp el.lign. Yttertaket er ikke inspisert/besiktiget. Leiligheten har ikke vært bebodd, fremstår som ny, og har ikke fått noen TG 2 eller TG 3. For mer informasjon se tilstandsrapport for bolig utført av Thomas A. Haugan. Dagens bruk er i samsvar med opprinnelige byggetegninger.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 06.04.2017.
Oppvarming
Vannbåren varme i felles rør med radiatorer i seksjonen. Varmekabler på badet.
Regulering
Eiendommen ligger i område avsatt til boligbebyggelse og turveitrase i henhold til kommuneplan vedtatt 01.10.2015 og kommunedelplan for Slemmestad vedtatt 01.12.2011. Regulert til boligbebyggelse og annen veggrunn - grøntareal i henhold til regulerinsgplan for Kirkealleen 116 vedatt 05.09.2013. Tomten i front av eiendommen/over garasjeanlegg vil bebygges med boligblokker. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Vannmåler: Ja
Andel felles formue
Kr 24 133 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 1 Formål: Bolig Sameiebrøk: 72 / 3403
Tinglyst dato 19.06.2017

Bruksrett
Kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra Røyken kommune Uteglemt registrert 28.06.2017 - arkivref: 17/15438 Bestemmelse om uteoppholdsareal/lekeplass Rettet etter tingl. §18 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 13.06.2017

Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra Røyken kommune Uteglemt registrert 28.06.2017 - Arkivref: 17/15438 Rettet etter tingl. §18 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 13.06.2017

Bestemmelse om adkomstrett
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 13.06.2017

Bruksrett
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 13.06.2017

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
- Balansert ventilasjon. Ventilasjonsaggregat i himling i bod. - Boligen er tilknyttet Canal Digital som leverandør av Tv og Internett. - Felles brannvarslingsanlegg. - Felles sprinkleranlegg.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 13.06.2019 av takstmann Thomas A. Haugan

Takstmanns konklusjon:
Leilighet med standard i fra 2016. Beliggende i 1. etasje.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Tilstandsrapport datert 13.06.2019 Egenerklæring datert 17.06.2019 Energiattest datert 13.06.2019
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Heis
 • Turterreng
 • Vaktmester - / Vektertjeneste
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Livsløpsstandard
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
Adgang til utleie
Det er ingen egen utleieenhet i leiligheten, men boligen kan leies ut delvis eller i sin helhet.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt.

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.