Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 101
Bruksnummer: 188
Seksjonsnummer: 15
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0230 - LØRENSKOG
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3240 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Totale felleskostnader pr. d.d. kr 3.240,– pr. md. Herav: Fjernvarme 742,- Felleskostnader 2.246,- TV/Bredbånd 252,- Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 73 m2/73 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
3
Parkering
Leiligheten disponerer en parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Garasjeplass følger leiligheten, og et gebyr på kr 165 pr mnd vil komme i tillegg til felleskostnadene. Se vedtektene for nærmere informasjon.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 1 321,1 m2 eiet tomt.
Byggeår
2012
Innhold
3. etasje: entré, 2 soverom, stue, baderom, kjøkken og balkong.
Standard
Entré Innbydende entré med god plass til å henge fra seg yttertøy. Stue: Luftig stue med utgang til balkong og fine møbleringsmuligheer. Soverom1: Hovedsoverommet er romslig og har god plass til garderobeskap. Soverommet vender ut mot rolige områder. Soverom 2: Passer utmerket som for eksempel gjesterom, barnerom eller kontor. Kjøkken: Lyst og fint kjøkken fra 2012 med slette, folierte fronter. Frittstående komfyr og kjøl/frys. Oppvaskmaskin i nisje. Det er montert aquastop for oppvaskmaskin. Mekanisk avtrekk med spjeldfunksjon. Det er god plass til spisebord på kjøkkenet. Baderom: Romslig flislagt baderom fra 2012. Baderommet har veggmontert toalett, servant i servantskap og dusjhjørne med glassdører. Det er opplegg for vaskemaskin. Badet har fått tilstandsgrad 1 fra takstmann.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli skiltet i regi av BN Bolig ved annonsert fellesvisning.
Byggemåte
Bygningen generelt: Boligblokk med 5. etasjer + garasjeanlegg i kjeller. Grunn og fundamenter, generelt Fundamentert med støpte konstruksjoner til antatt faste, stabile masser. Frittbærende dekker/etasjeskillere: Etasjeskillere av betongkonstruksjoner. Yttervegger: Bærende konstruksjon i betong. Yttervegger av betong og utfyllende bindingsverk. Utvendig forblendet med teglstein og panel. Stedvis pusset og malt. Takkonstruksjon: Flat takkonstruksjon antatt tekket med papp, folie el. 2- og 3- lags isolerglassvinduer i treramme datert 2011. Overbygget balkong på ca. 10 m² med dekke av betong. Det er montert lys og strøm. Opplysninger er gitt av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 10.06.2013.
Oppvarming
Boligen har oppvarming med vannbåren gulvvarme tilkoblet fjernvarmeanlegg.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig i kommuneplanens arealdel. Gjeldende regulering som foreligger omhandler Skårer vest, delområde 6a og 6b og del av felt 10, med planid 32-14-03. Planen er regulert til boligformål. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 027 947 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 700 609,2
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Andel felles formue
Kr 54 967 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett
Heftelser

Seksjonering
SNR: 15 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 72 / 2785
Tinglyst dato 22.03.2012

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill. Kullgrill er kun tillatt ved fellesarrangementer arrangert av sameiet. Dyrehold er i alminnelighet tillatt så lenge det ikke er til plage for andre beboere/seksjonsbrukere. Egenerklæring: - Selger informerer om at det ikke er pipeløp eller ildsted i bygget. - Det ble utført kontroll på el-anlegg i 2012 og det ble ikke registrert noen avvik. - Kjøkkenviften er litt dårlig men den er kontrollert og funnet i orden. Regnskap: Sameiet hadde et resultat på kr 231.693 i 2018. Driftskostnadene utgjorde kr 1.304.512 og driftsinntektene utgjorde kr 1.525.388. Takstmann har ingen bemerkninger, og det er gitt tilstandsgrad 1 på alt.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 14.06.2019 av takstmann Andreas Høieggen.
Takstmanns konklusjon: Konklusjon tilstand: 3-roms leilighet i 3. etasje med balkong. Parkering i felles parkeringsanlegg i kjeller. Normalt god standard på overflater og fast inventar. Lite bruksslitasje og normalt godt vedlikehold. Boligen har oppvarming med vannbåren gulvvarme tilkoblet fjernvarmeanlegg. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det henvises forøvrig til tilstandsrapportens enkelte poster med vurderinger og tilstandsgrader. Det anbefales å sette seg inn i styrets årsberetning, årsregnskap, vedtekter etc. Dette kan inneholde relevant informasjon mht. felles bygningsmasse, økonomi etc. Kommentar areal: Bruttoareal (BTA) er skjønnsmessig beregnet utifra antatt veggtykkelse. Arealoppmåling er utført på stedet med lasermåler (Leica Disto D2) om ikke annet er opplyst og er ca. angitt. Takhøyde ble målt i entré/gang til ca. 239 cm og på baderom til ca. 221 cm. Alle rom er beskrevet ut i fra den faktiske bruken slik rommene fremsto ved befaring. Det blir ikke vurdert om rommenes bruk er i strid med forskrifter og/eller godkjente byggetegninger. Det er ikke vurdert om rommene er godkjent for varig opphold (feks. lysinnfall, rømningsvei, areal og takhøyde). Dog kan enkelte kommentarer forekomme. Bod i trekonstruksjon med adkomst fra balkong. Arealet er målt til ca. 2,4 m². Bod i nettingutførelse i forbindelse med parkeringsplass i garasjeanlegg merket nr. 59. Arealet er målt til ca. 2,7 m² Parkeringsplass med plass til én bil. Plassen er ikke oppmålt av undertegnede
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Tilstandsrapport datert 17.06.19 - Selgers egenerklæring datert 21.06.19 - Energiattest - Ferdigattest datert 10.06.2013 - Husordensregler - Regnskap 2018 - Vedtekter
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Elise Knutsen Skogland Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Anette Hallandvik Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Heis
  • Barnevennlig
  • Moderne
  • Parkett
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Utleie må meldes skriftlig til styret/forretningsfører, med kopi av kontrakten og eventuelle eierskiftepapirer. Ved utleie skal eier og en representant fra styret være tilstede når nøkler overleveres ny leietager. Gjennomgang av husordensregler, vedtekter, heis, ventilasjon, varme, avfallshåndtering, samt påvisning av bod, søppelrom, garasjeplass etc. skal skje i denne sammenheng. Brudd på forannevnte vil medføre nektelse av utleie. Jf. Husordensregler for sameiet.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.