Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 79
Bruksnummer: 457
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0220 - ASKER
Areal
BRA/P-rom: 153 m2/150 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Tomannsbolig
Etasje
3
Parkering
Alle huseiere i huseierforeningen har disposisjonsrett / bruksrett for en garasje eller garasjeplass. Parkering på egen tomt med plass til 2 biler.
Antall parkeringsplasser: 3
Eiendom
Tomteareal er 307 m2 eiet tomt.
Byggeår
1978
Innhold
2. etasje Trapperom/gang, bad og 3 soverom 1. etasje Vindfang/entre', kjøkken, stue og bod Kjelleretasje Trapperom, kjøkken, disponibelt rom/soverom, bad og stue
Standard
Innholdsrik og meget praktisk bolig med behov for noe oppussing. Boligen fremstår som lys og trivelig med en god og praktisk planløsning. De fleste overflater er malt opp i nyere tid. Kjøkken: Boligen inneholder 2 kjøkken, både i underetasje og første etasje. Kjøkkenet i første etasje er praktisk innredet med profilerte fronter og vitrinedører, laminat benkeplate, fritthengende ventilator over kjøkkenøy, integrert platetopp og komfyr, opplegg for oppvaskmaskin og downlights i himling. Kjøkken i underetasjen har innredning med folierte fronter og laminat benkeplate, fliser over benk, hvitevarer som platetopp, stekeovn og kjøl-/ fryseskap samt ventilator. Bad: Boligen inneholder 2 bad, både i underetasje og andre etasje. Badet i andre etasje er fra 2010 og er flislagt med varmekabler. Badet inneholder en heldekkende servant over underskap, speil, veggmontert toalett, hjørnekar og downlights i himling. Dette badet er gitt TG 2. Badet i underetasje er modernisert i 2009 og en også flislagt med varmekabler. Badet inneholder servantskap, veggmontert toalett, dusjkabinett fra 2014 med pumpe, opplegg for vaskemaskin og downlights i tak. Dette badet er gitt TG 2. Stue: Stuen befinner seg i første etasje og fremstår som lys og luftig med utgang til en solrik terrasseplatting. Det er god plass til en sofagruppe samt en spisestue. I tillegg er det en kjellerstue i underetasjen, som passer perfekt for familien. Soverom: Det er 3 soverom i andre etasje som alle er av god størrelse. Det er medfølgende garderobeskap på alle soverom.
Integrerte hvitevarer medfølger. Hvitevarer overtas i den stand de var ved besiktigelse.
Adkomst
Følg Røykenveien fra Asker og ta av ved Andersdammen. Boligen befinner seg på venstre side av veien.
Byggemåte
Bygningen er fra 1978, bygget etter den tids byggeskikker og krav. Har gjennomgått noe modernisering/oppgradering i 2011 og fremstår tidsmessig og vedlikehold. Overflater både ute og inne er behandlet senere tid (2019). Overbygget inngangsparti. Kaldtloft med nedtrekksstige. Begrenset ventilasjon og noe svertesopp på undertak. Ihht tilstandsrapport fra Tove Hegerland
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
29.05.1981
Oppvarming
Peisovn i 1. etasjens stue. Varmekabler i 2.etasjes bad. Varmekabler i hele kjelleretasjen. Ellers elektrisk oppvarming i form av panelovner. Varmtvannsbereder i kjelleretasjens trappegang/under trapp på 200 l fra 2009. Boligens ventilasjonssystem er basert på naturlig ventilasjon.
Regulering
Boligen er regulert til frittliggende boligbebyggelse, tekniske anlegg, gang/sykkelvei i reguleringsplan RV 167 Røykenveien mellom Marie Lillesets vei og Røyken grense. Samt regulert til konsentrert småhusbebyggelse i reguleringsplan Heggedalsmarka.
Vei, vann og avløp
Offentlig vei, vann og avløp.
Vannmåler: Nei
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 200 000 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 4 320 000
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger. Mulighet for rask overtagelse.
Heftelser

Pantsettelseserklæring
Beløp: 5000 Panthaver: HUSEIERFORENINGEN Orgnr: 1001702
Tinglyst dato 19.06.1978

Pantsettelseserklæring
Beløp: 15000 Panthaver: HEGGEDALSMARKA I HUSEIERFORENING Orgnr: 1032713
Tinglyst dato 07.12.1997

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
- Kabel-TV og Internett tilgang. - Persienner i enkelte vinduer. - Direkte utgang til markterrasse og hage fra stue. - Luke med nedtrekks trapp til kaldt loft i ett soverom i 2. etasje. Tørt loft med lufting i raftene, noe svertesopp er observert i undertak. - Bod i 1. etasje er tidligere opplegg for vaskerom. Blendet sluk, røropplegg. - Eier opplyser om at det er satt inn tre vinkeljern i stue ved bjelkelag/drager. - Frittstående utebod på 4 m². Byggegodkjente tegninger samsvarer ikke med dagens bruk. Kjeller er innredet.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kommentar fra egenerklæring: - Bad kjeller pusset opp av tidligere eiere i 2009. Bad 2 etg pusset opp i 2011. Bad kjeller har jeg ikke kjennskap til da dette arbeidet var utført før kjøp av tidligere eier Bad 2 etg ble pusset opp i 2011. Totalrenovert. membran, fliser, vegghengt toalett, baderomsinnredning Firmanavn A.H. Karl -Johan N Torheim Dokumentasjon for bad i 2. etg kan fremlegges og bilder av arbeidet underveis. Noe egeninnsats. - Dreneringsarbeid hele kjeller utført 2009 av tidligere eier. Vet ikke da dette arbeidet ble utført av tidligere eier, men forutsetter at en slik jobb ble utført av faglærte. - Ny terrasse i 2018. Utført av statens vegvesen. - Tak over inngangsparti, tak over terrasse. Egeninnsats. - Nye vinduer i kjeller , ikke søkt om iht egenerklæringsskjema fra tidligere eier. Tak over inngangsparti og terrasse. - Godkjent tiltak fra plan og bygning Asker kommune om nytt tak kan - Kommunestyret i Asker har vedtatt at alle husstander i Asker skal ha fjernavleste vannmålere innen 2021. - Med søknad til kommunen om bruksendring kan kjeller leies ut. - Det er montert en vannmåler på bad i kjeller. Denne er ikke i bruk. Utført av tidligere eier.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Plantegninger Tilstandsrapport datert 01.07.19 Egenerklæring datert 14.06.19 Megleropplysninger datert 17.06.19 Vegstatuskart datert 12.06.19 Kommunale gebyrer for 2018 Reguleringsplankart Ledningskart Ferdigattest datert 29.05.81 Byggegodkjente tegninger Ligningsverdi Matrikkelrapport
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Vegard Aadne Avdelingsleder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Peis / Ildsted
 • Turterreng
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Sentralt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Kommunalinfo
 • Kommunale avgifter: kr 12 694

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.