Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 142
Bruksnummer: 36
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Stubberudlia BorettslagBorettslag-orgnummer: 850373612
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4587 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Felleskostnader 4.287,- Varmt tappevann 300,- Alle leilighetene har måler på varmtvanns forbruk. Det betales i dag kr 300,- pr. leilighet a konto, med unntak av noen få som har fått øket pga. stort avvik. Avregning en gang pr. år. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 47 489 338 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 01.05.2019
kr 111 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 01.05.2019

Lånebetingelser: Lånenr: * OBOS01-98207535591 Type: Annuitetslån Restsaldo: 39.592.592,- Restløpetid: 22 år 3 md. Termin pr. år: 4 Type Rente: Fast Rente: 2,54% Lånenr: * HUS602-11412148-20 Type: Annuitetslån Restsaldo: 2.031.553,_ Restløpetid: 2 år 9 md. Termin pr. år: 2 Type Rente: Flytende Rente: 1,58% Lånenr: * HUS601-11412148-6 Type: Annuitetslån Restsaldo: 5.865.193,- Restløpetid: 2 år 3 md. Termin pr. år: 2 Type Rente: Flytende Rente: 1,58%
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsesdato
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 80 m2/70 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
9
Parkering
Stubberudlia Borettslag har to parkeringshus til disposisjon, hvor en del av borettshaverne har oppmerket bilplass. Med andelen følger det plass i parkeringshuset.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 38 418 m2 eiet tomt.
Byggeår
1973
Standard
Entré | Åpen og lys entré med plass til oppbevaring av yttertøy og sko. Soverom | Boligens hovedsoverom er malt i behagelige farger og har god plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord på hver side av sengen. Soverommet har skyvedørsgarderobe. Soverom | Lyst soverom med god plass til dobbeltseng og garderobeløsninger. Egner seg godt som kontor/gjesterom/barnerom. Stue | Åpen stue- og kjøkkenløsning med god plass til spisegruppe, sofa med tilhørende bord og tv-møblement. Kjøkken | Hvit profilert kjøkkeninnredning med laminert benkeplate og nedfelt oppvaskkum. Opplegg for oppvaskmaskin. Det er ikke ventilator. Bad | Flislagt bad med varmekabel og panel med downlights i himling. Profilert innredning med heldekkende servant, speilskap med lys og boblebad. Vegghengt toalett med skjult sisterne. Opplegg for vaskemaskin Balkong | Innglasset balkong i støpt betong, flislagt med varmekabel. Panel med downligths. Annet | Boligen har 2 boder. Dørtelefon. Kabel-tv. Bredbåndsmuligheter. Skrusikringer + 2 atomatsikringer med innebygde jordfeilbrytere.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Se kartskisse. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig ved fellesvisning. Vi følger deg hele veien til ditt nye hjem!
Byggemåte
Støpte fundamenter. Bærende konstruksjoner i betong. Utfyllende vegger i bindingsverk med panelkledning. Støpte etasjeskillere. Flatt oppforet tak antatt tekket med papp/folie. Ikke besiktiget. Støpte trapper i felles oppgang. Personheis 2 stk i denne oppgang
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ferdigattest nybygg, datert: 09.04.1975 Ferdigattest rehabilitering, datert: 28.02.1996
Oppvarming
Boligen er basert på elektrisk oppvarming med panelovner.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig med tilhørende anlegg. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 857 780 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 088 008
Andel felles formue
Kr 9 534 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av boligbyggelaget og borettslaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling. Det er X stk. som har meldt interesse. Kontakt boligbyggelaget eller megler for mer info. Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget består av 465 andelsleiligheter. Årets resultat er på kr 7 449 094,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. Større vedlikehold og rehabilitering: 2015-2016 Rehabilitering av heis 2011 - 2013 Jordvarme og felles varmt vann Borettslaget har lagt om rørsystemet. Det er etablert felles varmtvanns tanker i kjeller. De gamle tankene i hver leilighet demonteres. Det er boret etter jordvarme. 2005-2007 Vedlikehold, malerarbeide Vedlikehold, malerarbeide ble utført på Lavblokkene 191-207 sommeren/ høsten 2005. Blokkene 211-251 ble utført sommeren 2006.Blokkene 255261 vil bli malt sommeren 2007, i tillegg kommer vi til og sette i gang med Høyblokkene 209-231-233-253.her er det innhentet priser, men disse er i skrivende stund ikke ferdig behandlet, heller ikke i hvilken rekkefølge disse blir tatt. Fellesvaskeri: Vaskeriene betjenes av elektroniske vaskekort som kan kjøpes/fylles på hos vaktmester eller på styrekontoret i åpningstiden. Hverdager: 08.00 - 12.00 12.00 - 16.00 16.00 - 21.00 Søn- og helligdager: stengt Dyrehold: Det er tillatt å holde husdyr etter bestemmelsene i husordensreglene i Stubberudlia Borettslag. Følgende har fått tilstandgrad 2 av takstmann: Eldre balkongdør med koblet glass - Tilstandsgrad er satt på bakgrunn av alder og forventet levetid. Bad - Eldre konstruksjoner og sluk. Svakt fall mot sluk. Det er målt ca. 15 mm fra dør til topp slukrist. Det er manglende tilluft i dør/terskel til bad.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 07.06.2019 av takstmann Kai Ivar Vambeseth.
Takstmanns konklusjon: 3-roms andelsleilighet med innglasset balkong beliggende i drabantbymessig utbygget område på Trosterud. Avvik som er påvist skyldes i hovedsak normal elde og bruksslitasje. Våtromskonstruksjon er av eldre dato. Eldre vinduer og balkongdør på stueside. Fellesarealer, røropplegg, utvendige overflater/konstruksjoner er ikke vurdert på tilstandsnivå. Ved åpning av konstruksjoner kan feil og mangler avdekkes også utover det som er omtalt i rapporten. Det gjøres oppmerksom på at dette er en tilstandsrapport på nivå 1, dvs kun en visuell befaring , uten åpning av konstruksjoner. Merk at dagens krav til isolering og tetthet mv er strengere enn da bygget ble oppført. Tilstandsanalysen er basert på en visuell befaring og registrering av symptomer. Det er brukt elektronisk fuktindikator i rom hvor det erfaringsmessig kan være kritisk med tanke på fuktighet.
Boligselgerforsikring
Kommentarer fra egenerklæringen: 1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? ja, Oppgradering av soilrør foretatt av borettslaget 1.2. Er arbeidet utført av faglært? Ja, Oppgradering av soilrør 1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene? ja, borettslag 10. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd tilbakeslag, tett sluk eller lignende? ja, I 2006 ble det oppdaget brudd på varmtvannskuppelen på kjøkkenet som forårsaket drypp. Borettslaget engasjerte firma som utarbeidet dette. Informasjon er event. lagret hos styre eller obos. 10.1. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år? ja, Borettslag 10.2. Er arbeidet utført av faglært? Ja, Borettslaget 2013/14. Oppgradering av soilrør og varmtvann 14. Selges eiendommen med utleiemulighet, leilighet, e.l.? Ja, Eventuellt videreutleie må avklares med obos/styret og søkes om Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Nabolagsprofil Egenerklæring datert: 05.06.2019 Takstrapport datert: 07.06.2019 Energiattest datert: 03.06.2019 Plantegning Ferdigattester Vedtekter Husordensregler Årsrapport for 2018
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Irfan Raja Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Irfan Raja Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Heis
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Barnevennlig
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
  • Bademulighet
Adgang til utleie
Fremleie av leiligheter eller deler av leiligheter er ikke tillatt uten styrets godkjennelse. Andelseieren er ansvarlig for alle skader og ulemper som borettslaget påføres ved hans fremleie. Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.