Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 131
Bruksnummer: 64
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Ulven BorettslagBorettslag-orgnummer: 947851217
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4027 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 45 364 399 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 08.05.2019
kr 108 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.04.2019

Lånebetingelser: Lån 1 * EIKA1-152021088 Restsaldo borettslag: 45.364.399,- Restsaldo andel: 108.000,- Restløpetid: 14 år og 3 mnd. Rente: 2,00 % flytende. Terminer pr. år: 12.
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei.
Sikringsordning
Borettslaget ved dets andelseiere kan holdes ansvarlig for andres eventuelle mislighold av felleskostnader. Dette vil kunne medføre økte felleskostnader for de øvrige andelseiere. Dersom en andelseier ikke betaler sin andel av fellesgjeld har borettslaget 1. prioritets pant i andelen for inntil 2G (folketrygdens grunnbeløp). Ved vesentlig mislighold kan borettslaget kreve tvangssalg av andelen.
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 75 m2/68 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
3
Parkering
Borettslaget eier 127 garasjeplasser som leies ut til andelseierne. Leieretten til disse plassene er omsettelig basert på markedspris. Overdragelse eller fremleie av garasjeplassen kan kun skje til andre andelseiere i Ulven Borettslag. Overdragelser eller fremleie skal godkjennes av styret. Borettslaget har også 37 biloppstillingsplasser som skal leies ut til andelseiere som ikke har garasje i borettslaget. I tillegg leier borettslaget 73 P-plasser av Oslo kommune, ved Ringveien. Alle leiligheter får utdelt parkeringsbevis til disse parkeringsplassene.
Eiendom
Tomteareal er 54 542 m2 festet tomt.
Byggeår
1954
Innhold
3. etasje: Entré, bad, kjøkken, stue og 2 soverom.
Standard
Entré: Romslig entré med gode løsninger for oppbevaring av sko og klær. Det er satt opp garderobeskap med skyvedør hvor man har god plass til oppheng av klær og plassering av sko. Det er i tillegg satt inn en svært praktisk innebygd bokhylle. Stue: Lys og romslig stue med god plass til både sofagruppe og spisebord. Fra stuen har man utgang til en innglasset balkong. Leilighetens stue har også gode vindusflater som sikrer rikelig med naturlig dagslys inn i rommet. Kjøkken: Romslig u-formet kjøkken med god skap- og benkeplass. Kjøkkenet er innredet med profilerte fronter og heltre benkeplate. Fliser over benk i tillegg til lyslister som gir ekstra belysning. Soverom 1: Soverommet er romslig med god plass til dobbelseng og tilhørende nattbord. Det er satt inn skyvedørsgarderobe som gir god plass til oppbevaring av klær. Soverom 2: Soverommet vender ut mot rolige omgivelser i indre gårdsrom og benyttes i dag som tv-stue/gjesterom. Her er det også god plass til dobbelseng og garderobeløsning. Bad: Baderom med heldekkende servant og profilerte fronter på innredning. Flislagte vegger og gulv. Baderommet har også opplegg til vaskemaskin. VVS: Oppvarming i form av radiatorer. Vannboren varme i badegulv.. Felles varmt forbruksvann. EL: 32 amper hovedsikring og 4 fordelingskurser. Følgende punkter har fått tilstandsgrad 2 i tilstandsrapporten: - Overflater på innvendige gulv. - Luftbehandling, generelt. - Baderom Se vedlagt tilstandsrapport for mer informasjon.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørliste.
Adkomst
På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra BN Bolig. Velkommen til visning!
Byggemåte
Boligblokk oppført med hovedkonstruksjoner i betong. Kledning forblendet med tegl. Saltak utvendig tekket med plater. Antatt frostfritt fundamentert til stedlige masser. Vinduer mot balkong og vinduer på soverom på samme side som balkongen er byttet ut i 2018. Vinduet på badet ble satt inn i 2004 i forbindelse med rehabilitering av bad. Forøvrig vinduer med isolerglass fra 1985. Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for oppføring av boligblokk, men det foreligger imidlertid et attestert arkivkort for oppføring av nybygg/våningshus datert 02.11.1960. Det foreligger ferdigattest for utskiftning av vinduer, datert 21.11.1988. Det foreligger ferdigattest for utskiftning av balkong ny fasadekledning datert 01.10.1993. Det foreligger ferdigattest for rehabilitering av bad (oppføring av bygningstekniske installasjoner) datert 06.06.2005. Det er samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk, bortsett fra at vegg mellom kjøkken og stue er åpnet mer opp. Det var også tidligere en dør fra stuen inn til det ene soverommet, denne er tettet og det er opprettet inngang til soverommet fra entré.
Oppvarming
Oppvarming i form av radiatorer.
Regulering
Eiendommen reguleres av kommuneplanen Oslo mot 2030 - Smart, Trygg, Grønn datert 2015. Eiendommen ligger i et området regulert til bolig med tilhørende anlegg. Den er regulert i henhold til reguleringsplan S-493. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. I forbindelse med bergvarmeprosjektet må det påregnes noe støy når gravearbeidene igangsettes. Saksnummer: 201600826 Installasjon av stolheis i Karl Staaffs vei 3.
Skattemessig formuesverdi
Kr 839 385 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 021 786
Andel felles formue
Kr 11 753 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Borettslaget praktiserer ikke forkjøpsrett, men ny eier må godkjennes av borettslaget.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Ulven Borettslag består av 432 andeler. Borettslagets hjemmeside: www.ulvenborettslag.no Foretatte påkostninger: 2016- DD: Utskifting av vinduer og verandadører. Dette gjøres fortløpende der det trengs. 2017: Asfaltering av uteområder. 2017: Vedlikehold av garasjene. 2016: Nye ytterdører. 2015: Nye bunn- og vannledninger. For mer informasjon vedrørende utførte påkostninger, se vedlagte årsberetning. I følge styreleder er det enstemnig vedtatt at borettslaget skal gå over fra oljefyring til bergvarme. Det opplyses at det ikke vil medføre en økning i felleskostnader. Styret har hatt dialog med 3 firma vedrørende bergvarme. Bakgrunnen for dette er at det vil muliggjøre, på sikt, bedre kostnadskontroll og reduksjon av sårbarhet i forhold til varierende strømpriser. Det ble på ordinær generalforsamling 28.05.2018 vedtatt at Ulven borettslag skal utrede muligheten for å etablere infrastruktur for ladestasjoner til EL-biler. Det ble gjennomført to ekstraordinære generalforsamlinger og et beboermøte i forbindelse med prosjektet. Ekstraordinær generalforsamling i februar 2019 vedtok prosjektet. Etter tilsagn om kommunal støtte ble arbeidene startet 1. april 2019. Arbeidene er ferdig og det opplyses fra forretningsfører at prosjektet lånefinansieres. Lånet betjenes av brukerne av garasjene og parkeringsplassene over leien. Dette medfører ikke økning i felleskostnader dersom man ikke har garasjeplass eller leier parkeringsplass. Borettslagets økonomi: Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 21 029 592. Dette er kr 343 408 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at utleieinntektene ikke har blitt tatt med i budsjettet. Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 18 895 043. Dette er kr 928 793 mer enn budsjettert og skyldes i hovedsak betydelig større kostnader til energi og fyring, konsulenttjenester, containerleie og innleide vaktmestertjenester. Årets resultat på kr 1 183 879 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Avdrag på langsiktig lån kommer i tillegg. I 2018 var avdragene på kr 2 701 715. Fellesvaskeri: Fellesvaskeriet ligger i Karl Staaffs vei 6. Vaskekort fås kjøpt av vaktmester. Vaktmester kan kontaktes for nærmere informasjon om bruk. Festlokale: Borettslaget har et festlokale i Karl Staaffs vei 6. Dette kan leies av beboere og koster 2.000,- kroner for en helg, i tillegg til depositum på 1.500,- kr. Dyrehold: Dyrehold er tillatt men skal foregå på en slik måte som ikke er til sjenanse eller ulempe for andre borettshavere.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 21.05.2019 av takstmann Bjørn Tallhaug.
Takstmanns konklusjon: 3 - roms andelsleilighet i 3. etasje i boligblokk på Ulven i Oslo. Boligblokken er bygget i 1954. Festet tomt. Pen og modernisert leilighet i frittstående borettslag. Innglasset balkong på 7 m². Normal brukslitasje. Se Tilstandsrapport for detaljer. De fleste punkter som har fått tilstandsgrad 2 er satt pga alder og slitasje. Dørtelefon, kabel-tv og Internett tilgang. Felles varmt forbruksvann. Boder i kjelleretasje.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Selgers kommentarer til egenerklæringsskjema: 2. Finnes ikke ildsted/skorstein eller pipe. 8.1. Vedlikehold av garasjene. 8.2. Byttet fasadeplater og nytt panel på endevegg. Utført av KAPH Entreprenør, 2017. 9.1. 2000-2002, skiftet elektrisk anlegg, nye stigeledninger til leilighetene + byttet til automatsikringer samt nytt elektrisk ledningsnett i hele leiligheten. Utført av Elektro-Sivert AS. Etterkontrolert i 2005 av ElektroSivert. 9.2. Elektro-Sivert AS. 9.4. Utført i regi av borettslaget 2002 + Tilsynsrapport fra Elektro-Sivert AS fra 06.07.2005. 10.1. 2015. 10.2. Nye bunn og vannledninger i regi av borettslaget. 12. Tatt ut fastmontert skap/garderobe for ny inngang til soverom, gammel inngang via stue er murt igjen. Inngang fra entre til stue er murt igjen. 12.1. Trenger ikke godkjenning. 17. Leiligheten ligger i 3.dje etasje og omfattes ikke av radonmåling. 19. Alternative energikilder ved lovpålagt utfasing av oljefyring men kjenner ikke til at dette vil medføre økt husleie/økte fellesutgifter.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Selgers egenerklæring datert 14.05.2019 - Tilstandsrapport datert 22.05.2019 - Energiattest fra OBOS datert 10.05.2019 - Attestert arkivkort datert 02.11.1960 - Byggegodkjente tegninger datert 09.06.1953 - Ferdigattest for utskiftning av balkong datert 01.10.1993 - Ferdigattest for rehabilitering av bad (oppføring av bygningstekniske installasjoner) datert 06.06.2005 - Ferdigattest for utskiftning av vinduer datert 22.11.1988 - Vedtekter - Ordensregler - Protokoll fra generalforsamling 28.05.19 - Årsberetning for 2018 - Reguleringskart
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Jørgen Bjørkli Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Julian Nonstad Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Lars Knudsen Pedersen Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Turterreng
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.