Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 234
Bruksnummer: 105
Seksjonsnummer: 69
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3804 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer - Fjernvarme 860,- - Felleskostnader 2 594,- - Garasjeplass 350,- Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått. Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den enkelte bruksenhet eller andre arealer seksjonseieren har enerett til å bruke. Alle bygningsmessige konstruksjoner, fasader og tak mv. er undergitt sameiets felles ansvar.
Forretningsfører
Boligbyggelaget USBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 86 m2/86 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Det er mulighet for å kjøpe garasjeplass. Kontakt megler for pris. Garasjeplass har felleskostnader i tillegg på kr 350,- per mnd. Parkeringen tilhører Sørenga 7 parkeringssameie. Sameiet omfattes av en næringsseksjon i gnr. 234 bnr. 105. Næringsseksjonen er snr. 1.
Eiendom
Tomteareal er 5 583 m2 eiet tomt.
Byggeår
2016
Innhold
3-roms selveierleilighet beliggende i lavblokkens 4 etasje av 6 etasjer og kjeller Entré, bad/wc, kjøkken/stue, 2 soverom, utgang til en nord/-vestvendt balkong. Kjellerbod på ca. 5 m² følger med.
Standard
Entré: Romslig entré med plass til oppheng av yttertøy og sette fra seg sko. Kjøkken: Hvit kjøkkeninnredning med slette lakkerte skapfronter, heltre benkeplate, 1 1/2 oppvaskkum, ventilator, kjøkkenøy og innfelte hvitevarer som koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin og frittstående kjøleskap. Kjøkkenet har god skap- og benkeplass. Stue: Åpen kjøkken og stueløsning med utgang til en nord/-vestvendt balkong. Romslig stue med plass til sofagruppe med tilhørende bord. I tillegg er det plass til et stort spisebord. Store vindusflater gir leiligheten et lyst og luftig preg. Balkong: Nord/-vestvendt balkong med tregulv som er vendt ut mot rolig bakgård på ca. 10 kvm. Balkongen er forøvrig utstyrt med utelys. Soverom: Hovedsoverommet fremstår lyst og luftig med store vindusflater. Plass til dobbelseng og tilhørende nattbord. Skyvedørsgarderobe med god plass. Boligens andre soverom ligger vegg i vegg med hovedsoverommet og har vindu ut mot balkongen. Bad: - Overflater er belagt med fliser og gulvvarme. - Metallplate himling med innfelte downlights. - Baderomsinnredningen er bestående av helstøpt korean benkeplate med servant, speilskap, veggskap, vegghengt klosett, dusjhjørne med svingbare glassdører og opplegg for vaskemaskin. - Skjulte rørføringer for vann, avløpsrør av plast og rustfritt rennesluk i dusjsone. - Bad har fått tilstandsgrad 1 (GRØNN) av takstmann. VVS: Balansert ventilasjonsanlegg. Leiligheten er oppvarmet med varmekabler på baderom og gulvvarme tilknyttet fjernvarmeanlegget. Tilfredsstillende varsling og slukkeutstyr ved brannslukningsapparat og røykvarslere i boligen. EL: - Automatsikringer i sikringsskap plassert i entré. - Dørcalling med åpner. - Canal Digital er leverandør av kabel-TV tjenester med bredbånd til sameiet. Bod: Praktisk rom for oppbevaring av diverse.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Fra tilstandsrapport: Boligblokk på 6 etasjer og kjeller med bærende konstruksjoner i betong. Skillende dekker i elementer av betong. Fasader forblendet med teglstein. Flatt yttertak antatt tekket med papp/ membran. Tak er kun visuelt befart fra bakkeplan.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 22.11.2016. Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 15.02.2017. Følgende ble anmerket for at ferdigattest skulle kunne utstedes: Utomhusarbeider som havnepromenade, nye bygg, veier, park med mer. Ferdigattest er ikke omsøkt. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende ferdigattest.
Oppvarming
Leiligheten er oppvarmet med varmekabler på baderom og gulvvarme tilknyttet fjernvarmeanlegget.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til blant annet bolig og næring. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er vedlagt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 501 057 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 5 403 804
Andel felles formue
Kr 36 360 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel utover det som uttrykkelig følger av vedtektene.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 69 Formål: Bolig Sameiebrøk: 86 / 14033
Tinglyst dato 03.10.2016

Best. om adkomstrett
gjelder gangatkomst/rømningsveier Sletting eller endring kan ikke skje uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 01.04.2012

Bestemmelse om parkering
Sletting eller endring kan ikke skje uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 01.04.2012

Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om balkong over nabogrunn. Sletting eller endring kan ikke skje uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 01.04.2012

Best. om vann/kloakkledn.
Vann- og avløpsanlegg: felles stikkledning Sletting eller endring kan ikke skje uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 01.04.2012

Best. om adkomstrett
Gangvei for allmennheten Med flere bestemmelser Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 15.09.2013

Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 02.09.2015

Best. om adkomstrett
Bestemmelse om adkomstrett og bruk av brannporter
Tinglyst dato 02.09.2015

Best. om adkomstrett
Kjøreatkomst, gangatkomst, lek/opphold, bruksrett til regulert fellesareal Kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 04.06.2015

Erklæring/avtale
Bestemmelse om rømningsvei GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 02.09.2015

Erklæring/avtale
Areal regulert til gangvei, fortau, friområde- park og torg skal være åpne for allmennheten Kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra Oslo kommune GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 12.09.2016

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
- Pent opparbeidet grøntarealer skjermet innenfor sameiets område med trær, prydbusker, lekeplass, sittegrupper og betongbelagte internveier. - Felles tak-terrasse sin sameiere kan bruke etter gjeldende regler.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 15.05.2019 av takstmann Håkon Hosle
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Egenerklæringsskjema datert 17.05.2019 - Tilstandsrapport datert 15.05.2019 - Brukstillatelse datert 22.11.2016 - Brukstillatelse datert 15.02.2017 - Husordensregler - Vedtekter - Reguleringskart - Plantegning - Seksjonering - Energiattest datert 17.05.2019
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Tanju Uysal Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Heis
 • Utsikt
 • Vaktmester - / Vektertjeneste
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Moderne
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Bademulighet
Adgang til utleie
Ihht. sameiets vedtekter er det tillatt å leie ut seksjonen. Dette må meldes til styret skriftlig med leietakerens kontaktinformasjon. For mer informasjon se husordensregler og vedtekter.

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.