Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 112
Bruksnummer: 461
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0602 - DRAMMEN
Areal
BRA/P-rom: 170 m2/170 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
5.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
Parkering i egen enkel garasje, og utenfor denne. Ellers parkering etter områdets gjeldene regler.
Eiendom
Tomteareal er 529 m2 eiet tomt.
Byggeår
1868
Innhold
Thomas Hjorth Olsen V/ BN Bolig ønsker velkommen til Sankt Hansveien 32 med utsikt over Drammen by og Drammensfjorden. Enebolig over to plan bygget i 1868 som fritidsbolig etter den tids byggeskikker og krav. Senere påbygget og ombygget til enebolig. Videre er boligen modernisert og oppgradert i 2012. Fra boligen er det kort vei til barnehager, skoler kollektivtilbud og nærbutikk. Drammen sentrum er i umiddelbar nærhet med alle sine spisesteder, forretninger, kjøpesenter og servicetilbud. Boligen er over to plan + krypkjeller og lagringsloft, og inneholder: 1. etasje: Entré, 2 soverom og bad. Hybel med egen inngang og direkte adkomst til hoveddel bestående av entré, stue, med åpen kjøkkenløsning, soverom og bad. Hybelen er ikke godkjent som egen boenhet hos kommunen. 2 etasje: Trappegang, stue med åpen kjøkkenløsning, Fra stuen er det utgang til veranda på ca. 19 kvm. 2 soverom, kontor og bad. På tomten er det oppført et uthus bestående av 3 boder med god lagringsmulighet. I ca. 2 minutters gange fra boligen er et enkel garasje for en bil og en biloppstillingsplass. Tomten er opparbeidet med gressplen og noe beplantning. Ellers er det foran huset en stor terrasse over 2 plan på ca. 67 kvm. Velkommen til ditt nye hjem!
Standard
Overflater på innvendige gulv: Gulv har tepper, vinyl, fliser og parkett. Overflater innvendig vegger: Vegger med malte flater, tapet og fliser. Overflater innvendig himling: Malte flater. Kjøkken i 2 etasje: Kjøkkeninnredning HTH fra 2012 med glatte/folierte fronter, laminat benkeplate og kompositt underlimt benkebeslag. Ventilator i kjøkkenbenk (defekt). Integrerte hvitevarer som platetopp med induksjon platetopp, stekeovn, varmluftovn, oppvaskmaskin og kjøl-/fryseskap. Kjøkkenøy mot stue. Bad i 2. etasje: Heldekkende servant over skuffeseksjon med folierte glatte høyglans fronter. Speilskap med lys. Wc, dusjkabinett. Flislagte vegger og gulv. Varmekabler i gulv. Kjøkken i 1 etasje: Åpen løsning mot stue med glatte folierte fronter. Bad 1 i 1. etasje for hovedbolig: Heldekkende servant over skuffeseksjon med folierte glatte høyglans fronter. Speilskap med lys. Wc, dusjkabinett Flislagte vegger og gulv. Varmekabler i gulv. Downlights i himling. Bad 2 i 1. etasje: Bad med flislagte vegger og gulv. Heldekkende servant i innredning med folierte glatte fronter. Høyskap. Speil med lys, wc og dusjkabinett. Varmekabler i gulv. Opplegg for vaskemaskin. Soverom: Hoveddelen har 4 soverom og ett kontor. hybelleiligheten har ett soverom med plass til seng og garderobeskap. Soverom var målt til 6,6 m², mens kravene i NS3940 er på 7m². Krypkjeller ikke målbart etter NS3940. Adkomst via to ulike kjellerlemmer i 1. etasje. Ikke tilstrekkelig adkomst. Inspisert med lykt fra luke. Kaldtloft med nedtrekkbar stige gjennom luke fra kontor i 2. etasje med delvis fast gulv. Ikke målbart etter NS3940. Redskapshus/bod i hage, delt opp i tre boder. Målt utvendig til ca 20 m². Garasje av enkel standard med plass for en bil.
Integrerte hvitevarer på kjøkken følger ved salg.
Adkomst
Enkel adkomst direkte fra Sankt Hansveien. Det vil bli skiltet med BN Bolig visningskilt under felles annonserte visninger. For ytterligere informasjon se kart eller sjekk: www.ruter.no for oversikt over kollektivtransport.
Byggemåte
Bygningen antas å være fundamentert på faste og/eller komprimerte masser. Bærende konstruksjoner i reisverk/bindingsverk. Isolasjon ukjent. Stående utvendig kledning. Saltak i trekonstruksjoner. Saltak tekket med korrugerte plater (Decra). Trolig underlagspapp med sløyfer og lekter. Dette opplyst av takstmann. For mer informasjon se tilstandsrapport for bolig utført av Bjørn Tallhaug.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen kun ferdigattest datert 24.11.2017 og denne omhandler bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel samt riving av eksisterende terrasse knyttet til 1.etasje Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og bygningslovens §21-10, 5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes slik de opprinnelig ble godkjent, selv om det ikke foreligger ferdigattest.
Oppvarming
Pipeløp i stue. Varmekabler på alle tre bad samt begge vindfang. Elektrisk oppvarming med panelovner.
Regulering
Eiendommen ligger innenfor kommuneplanens arealdel i et uregulert område som er avsatt til boligformål. Kommunedelplan for Fv. 319 Svelvikveien. Kommuneplanens arealdel 2014-2036. Drammen kommune er stadig under endring/utvikling, bygg settes opp, rehabiliteres og rives ned. Vi anbefaler derfor alle budgivere å sette seg inn i gjeldende reguleringsbestemmelser. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 910 917 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 279 301,2
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Erklæring/avtale
Bruskrett til hver sin garasjeplass vedr. bnr. 460 og 461 og biloppstillingsplass vedr. bnr. 458. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 17.10.1989

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Boligen er løpende vedlikeholdt og holder god standard, men kostnader til fremtidig vedlikehold og oppgraderinger må påberegnes. Meglers kommentar til areal: Megler har bestilt og mottatt byggegodkjente tegninger fra Drammen kommune og registrert følgende avvik: 1. etasje er i samsvar med dagens bruk (tegning datert 30.08.2016) foruten kjøkken som var påpekt fjernet i vedlagt tillatelse. Tillatelsen og ferdigattesten som ble gitt omhandler også riving av terrasse noe som ikke står i tråd med terrassen som er oppført pr. dags dato. I vedlagte tillatelse står det en del betingelser og fakta hvor deler av disse ikke står i stil med utstedt ferdigattest med bakgrunn av tillatelsen og plantegning. Tillatelsen, ferdigattesten og plantegningen av 1 etasje ligger vedlagt i salgsoppgaven og kjøper må gjøre seg kjent med innholdet alle ovennevnte vedlegg før bud inngis. Krf. megler hvis spørsmål. Det opplyses også av kommunen at det ikke har vært mulig å finne tidligere godkjente tegninger av boligen for 1.etasje, annet enn det som ligger vedlagt for 1.etasje. Det foreligger ikke tegninger av 2. etasje i kommunens arkiv. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til de ovennevnte forholdene. -Nisje på bad i 1. etasje for varmtvannsbereder, hver på ca 116 liter antas fra 2011/2012. -Boligens ventilasjonssystem er basert på naturlig ventilasjon. Dvs termisk oppdrift (varm luft stiger), med avtrekk på kjøkken og bad. Tilluft ved spalter/ventiler. Mekanisk avtrekk på bad. To sikringsskap: 1. Etasje: 3 x 63 amp hovedbryter, 14 fordelingskurser, automatsikringer og jordfeilbryter. Automatisk avlesning installert. 2. Etasje: 63 amp hovedbryter, 8 fordelingskurser, automatsikringer og jordfeilbryter. Hentet fra selger egenerklæringsskjema: Følgende elementer har fått TG2: -Fundamentering -Drenering -Ytervegger -Ytterdører -Takkonstruksjon -Taktekking og membraner -Kjøkkeninnredning -Luftbehandling, generelt -Innredning og garnityr for våtrom TG er gitt med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 16.07.2019 av takstmann Bjørn Tallhaug

Takstmanns konklusjon:
Enebolig opprinnelig bygget som fritidsbolig i 1868. Senere ombygget og oppgradert til enebolig. Bygget etter den tids krav og byggeskikker. De fleste flater og tekniske installasjoner er oppgradert/modernisert i 2012. Utvendig vedlikehold synes å være godt ivaretatt. Stikkprøver foretatt kledning. Saltak i trekonstruksjoner, med undertak, sløyfer og lekter. Tekket med korrugerte plater. Ingen synlig drenering, utover naturlig. Boligen har gjennomgått nødvendig innvendig vedlikehold. Normal bruksslitasje på gulv, vegger, himling og innredning. De fleste punkter som har fått tilstandsgrad 2 er satt pga alder, slitasje og risikokonstruksjoner. Egen utleiedel i 1.etg. m/egen inngang (denne utleiedelen er ikke søkt godkjent i kommunen)
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
-Nabolagsprofil -Tilstansrapport datert 21.08.2019 -Egenerklæring datert 21.08.2019 -Kommunale opplysninger -Ferdigattest datert 24.11.2017. -Erklæring vedrørende garasje datert 18.10.1989.
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Barnevennlig
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Sentralt
 • Bademulighet
Adgang til utleie
Utleiedel i boligen er ikke godkjent av kommunen. Det gis ingen garanti for at slik godkjennelse vil bli gitt og ulovligheten er kjøpers ansvar og risiko.
Radon
Denne boligen er ikke radonmålt
Kommunalinfo
 • Kommunale avgifter: kr 12 423,36

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.