Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 107
Bruksnummer: 1197
Seksjonsnummer: 30
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2665 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Totale felleskostnader pr. d.d. kr 2.665,– pr. md. Herav: Felleskostnader 1.930,- Lånekostnad 1 228,- Lånekostnad 2 507,- Ikke kabel - TV, men fibernett via OpenNet. www.opennet.no Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 2 720 888 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 07.05.2019
kr 79 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.12.2018

Lånebetingelser: Lånenummer: * 1OB982-98207361747 Type: Annuitet Restsaldo: 941 118 Restløpetid: 14 år 9 mnd Termin pr år: 12 Type rente: Flytende Rente(07.05.19): 4,05% Lånenummer: * 2OB982-98207388912 Type: Annuitet Restsaldo: 1 779 770 Restløpetid: 10år 8 mnd Termin pr år: 12 Type rente:Flytende Rente(07.05.19): 4,05%
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 43 m2/43 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Det følger med et privat parkeringskort. Parkeringsmuligheter m/ parkeringsbevis via Coop. Henvendelse v/ styreleder. Styret har gitt alle leilighetene et parkeringsbevis for parkering på Coop Eiendoms plass iflg avtale. Seksjon 1 (næringsseksjon) har 3 stk. parkeringsbevis. Coop skal merke de parkeringsplassene som Karihaugen BS kan benytte. Styret skal inngå en avtale med et parkeringsselskap som skal administrere plassene. Coop drifter parkeringsplassen med brøyting strøing renhold og vaktmester. Karihaugen BS betaler sin del av felleskostnadene i forbindelse med dette. Dette vil bli fordelt flatt på felleskostnadene.
Eiendom
Tomteareal er 1 679,1 m2 eiet tomt.
Byggeår
1973
Innhold
Entré, bad/wc, stue/kjøkken, soverom og Kjellerbod.
Standard
Stue/kjøkken: Åpen stue kjøkken løsning med god plass til sofagruppe og tilhørende bord og Tv-møblement. Kjøkkeninnredning med profilerte lakkerte skapfronter, laminat benkeplate med fliser på bakvegg, enkel oppvaskkum med benkebeslag, ventilator og innfelte hvitevarer som koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin, frittstående kjøleskap. Bad/wc: Flislagt bad med gulvvarme. Baderomsinnredningen er bestående av servant med skuffeseksjon, speil, frittstående klosett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin Soverom: Romslig soverom med plass til dobbeltseng og oppbevaringsmuligheter. Annet: Det følger en bod i kjeller, med god oppbevaringsplass.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Lavblokk på 4 etasjer og kjeller. med bærende konstruksjon i betong. Skillende dekker i armert betong. Fasader forblendet med plater, utfyllende bindingsverk med stående malt/beiset panel på balkonger og Gavlvegger forblendet med tegl. Flatt yttertak antatt tekket med papp/membran. Tak er kun visuelt befart fra bakkeplan.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest datert 26.08.1977
Oppvarming
Leiligheten er oppvarmet med gulvvarme på baderom ellers panelovner.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 595 819 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 144 947
Andel felles formue
Kr 9 658 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Seksjonering
SNR: 30 Formål: Bolig Sameiebrøk: 50 / 1914
Tinglyst dato 10.03.2005

Bestemmelse om parkering
Bestemmelse om bruksrett til 35 plasser til biloppstilling Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 12.11.2012

Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 12.11.2012

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 13.05.2019 av takstmann Håkon Hosle.
Takstmanns konklusjon: Oppdraget gikk ut på å avholde en tilstandsanalyse av en 2-roms selveierleilighet i harald Sohlbergs Vei 5 B. Boligen fremstår med stedvis bruksslitasje på gulv, ellers normal slitasje på øvrig bygningsmasse. Det må alltid påregnes noe overflateoppussing ved kjøp av en brukt bolig. Innvendige overflater er belagt med malt tapet, en vegg med stein og flis, laminat på gulv. Kjøkkeninnredning med profilerte lakkerte skapfronter, laminat benkeplate. Eldre flislagt baderom med gulvvarme. Disse er ikke funksjonstestet. Eier opplyser at. - Lagt en vegg med steinfliser i stue i 2018. Vedlikehold o.l. - Det registrerers stedvis større slitasje på gulv. - Noe svelling og malingsflass på skapfronter kjøkken. - En sprekk/riss i servant på baderom. - Det registreres noe svertesopp i silikon bak servant på baderom. - Boligen har ett eldre rørsystem som har passert halvparten av forventet brukstid. For ytterligere informasjon se konstruksjonsbeskrivelser og eiers egenerklæring.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kommentar fra selgers egenerklæring:
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Arealbekreftelse Bygge tegninger 3-4 etasje. Byggegodkjente tegninger Ferdigattest bruksendring datert 26.11.2009 Ferdigattest datert: 26.08.1977 Husordensregler Opplysninger om vei vann og avløp Plantegning Seksjonering datert: 11.03.2005 Stikkledningskart Tilstandsrapport datert: 13.05.2019 Vedtekter Reguleringskart Oversiktskart Årsrapport
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  Adgang til utleie
  Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/styregodkjenning
  Radon
  Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

  Trenger du boliglån?

  I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

  En verdivurdering gjør deg

  Klar for boligdrømmen

  Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

  Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

   

   

   

  Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.