Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 209
Bruksnummer: 11
Seksjonsnummer: 213
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 1744 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Drift og vedlikehold, forsikringer, kommunale avgifter, energi/fyring, TV-anlegg/bredbånd. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 28 m2/28 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
0.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
7 av 7
Parkering
Parkering i gate etter gjeldene bestemmelser. Beboerparkering i området.
Byggeår
1935
Innhold
7. etasje. Entré, stue, kjøkken, baderom og terrasse
Standard
Boligen er innredet med følgende rom: Entré: Romslig entré med god plass til oppbevaring Stue/soverom: Lys og fin stue med god plass til sovesofa. Det er 3-stavs parkett på gulv. Fra stuen er det utgang til terrasse. Himlingene ble malt i 2014. Kjøkken: Flott kjøkken fra kvalitetsmerke Sigdal. Innredningen er fra 2014 og er godt vedlikeholdt. Kjøkkenet er lyst og har folierte, glatte skapdører og skuffefronter. Kjøkkenvifte med kullfilter. Liten komfyr med 2 kokeplater på kjøkkenbenken. Integrert kjøleskap, keramisk topp med 2 kokeplater, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin. Vaskekum nedfelt i laminat benkeplate. Kjøkkenet har fått tilstandsgrad 1 av takstmann. Baderom: Fliselagt bad med varmekabler i gulv. Det er lagt nye gulvfliser og plastsluk i 2014 i følge eier. Badet er innredet med servant, overskap med speildører, toalett og badekar. Naturlig avtrekk. Terrasse: Privat sydvestvendt terrasse på 18,5 kvadratmeter med svært gode solforhold. Det er lite innsyn inn til leiligheten og terrassen. Det er installert manuell markise over deler av terrassen. Trefliser på gulv. Parkveien 64 er et veldrevet sameie og ble omfattende oppgradert i 2012/2013.
Byggemåte
Det er ingen nøyaktig kjennskap til hvilken type byggegrunn det er på eiendommen. Antatt fundamentert på støpte såler på fast grunn eller faste, komprimerte masser. Yttervegger : Murverk i bærende konstruksjoner og fasader, yttervegger pusset og malt. Tak: Flatt tak antatt tekket med takpapp/folie. Taket er ikke besiktiget. Opplysningene er gitt av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger byggegodkjente tegninger for eiendommen fra 12. april 1935. Det foreligger ekspedisjons dokument på våningshus attestert 28 desember 1937. Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Oslo kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1935, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965.
Oppvarming
Sentralvarme med radiatorer. Varmekabler på badet
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig med tilhørende anlegg. Boligen ligger inn under enkeltminne - gul listeført. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 756 278 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 722 600,8
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett eller styregodkjenning.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 213 Formål: Bolig Sameiebrøk: 28 / 11147
Tinglyst dato 22.11.2012

Reseksjonering
SNR: 213 Formål: Bolig Sameiebrøk: 28 / 11012
Tinglyst dato 26.11.2017

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
- Sameiet har attraktive fellesarealer med lobby med sofaer/lenestoler, interiør og kunst, gamingroom med biljardbord, shuffleboard og lignende, vaskerom med moderne industrimaskiner og ikke minst felles takterrasse i 7. etasje med panoramautsikt. - Sameiets navn: Parkveien 64 Sameie - Manuell markise over deler av terrassen. - Dørtelefon med åpner og tv-monitor. Kabel-tv. - Røykvarsler og brannslukningsapparat. - Felles brannvarslingsanlegg for gården. - Dyrehold skal godkjennes av styret. - Felles varmtvann - Sameiet hadde et driftsresultat på kr. 374 824,- i 2018. Konklusjonen til takstmann: Attraktiv beliggende leilighet med solrik terrasse i Vika. Leiligheten er beliggende i 7. etasje, og det er heis i bygget. Bygget er oppført i 1935. Sydvestvendt terrasse i betongkonstruksjon med trefliser på ca. 18,5 m2 med utgang fra stuen. Leiligheten fremstår som godt vedlikeholdt, i lyse farger. Det er god standard over innredninger, overflater og utstyr. Deler av bygget og leiligheten er oppgradert/pusset opp i 2013. Følgende forhold bemerkes fra tilstandsrapporten: -TG2 drenering: TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt,osv. - TG2 vinduer: Vinduskarmene og vinduene er normalt godt vedlikeholdt. TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. - TG 2 innredning og garnityr for våtrom: Ikke spalteventil under dør. Nye gulvfliser og plastsluk i 2014 i følge eier. Det er ikke synlig membran oppkant rundt avløpsrører til toalettet. Kobberrør i vegg til sanitærutstyret. Takstmannen har foretatt fuktsøk i vegger. Fuktindikatoren viste ikke utslag. Flislagte baderom har en forventet levetid på 15 - 25 år avhengig av kvaliteten på det utførte arbeidet, konstruksjonsløsning, materialvalg og brukerfrekvens. TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. Meglers vederlag: Fast provisjon: 30.000,- Saksbehandling/Oppgjørsgebyr: 4000,- Markedsføring: 12.500,- Gebyr registersøk: 1.250,- Tilretteleggingsgebyr: 12.500,- Visninger: 4 første gratis, etter dette 2.500,- per visning Alle priser er inkludert mva. Dersom eiendommen ikke blir solgt er følgende avtalt: Alle dokumenterte utlegg betales i tillegg til tilretteleggingshonorar, gebyr diverse registersøk, markedsføringspakke, visninger, samt kr. 10.000,- i vederlag for utført salgsarbeid.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 08.05.2019 av takstmann Pål Morten Pedersen.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kommentarer fra selgers egenerklæring: 1.1 Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? - Det var lagt nytt gulv da vi flyttet inn 1.2. Er arbeidet utført av faglært? - KF Bygg AS 2014 1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene? - FDV foreligger 9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? - El-effekt AS 10.1. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år? - Vet at avløpsrørene ble byttet ut 2014/2015 10.2. Er arbeidet utført av faglært? - Andersen & Aksnes AS , byttet avløp 2014/2015
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Tori Fremmerlid Avdelingsleder/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Elise Knutsen Skogland Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Anette Hallandvik Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Heis
  • Ingen gjenboere
  • Utsikt
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Moderne
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Utleie av seksjon skal ifølge vedtektenes §4 meldes styret/forretningsfører med kontaktinfo til både leietaker og eier. Styret har ikke anledning til å nekte utleie av leiligheter i større utstrekning enn det som følger av lovgivningen. Eiere av utleid seksjon plikter å informere leietaker om gjeldende vedtekter og husordensregler.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.