Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 219
Bruksnummer: 232
Seksjonsnummer: 63
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2517 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Fellesutgiftene fordeles slik: Vaskeri 100,- Fellesutgift 2 048,- Tv-avgift 369,-
Borettslagets fellesgjeld
kr 716 152 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 30.06.2019
kr 8 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.12.2018

Lånebetingelser: Sameiet har et lån: Lånenummer: OBOSS01 - 98207475262 Annuitetslån, 12 terminer per år. Restsaldo: 716 152,- Rentesats: 4,45 Restløpetid: 11 år 4 mnd
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 56 m2/55 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
4 av 4
Parkering
Beboerparkering i området. Beboerparkering koster kr 3000,- i året. For øvrige (dvs de som ikke bor i området er det avgiftsparkering mellom 09-20) For mer informasjon om beboerparkering, se: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner/?sid=&street=uelands+gate+61+K
Eiendom
Tomteareal er 2 647 m2 festet tomt.
Byggeår
1933
Innhold
Entré - Profilert, malt entrédør med kikkehull. Stue - Romslig stue med god plass til både sofa og spisegruppe. Kjøkken - Separat kjøkken med 3-stavs eikeparkett. Kjøkkeninnredning med noe bruskslitasje. Blandebatteriet sitter noe dårlig og det er betydelig med fruktmerker på benkeplaten rundt blandebatteri. Soverom - Lyst soverom med god plass til dobbeltseng og nattbord på hver sin side. Malt garderobeskap samt et nyere frittstående garderobeskap i soverom. Bad/WC - Baderom antatt fra 2009. Fliser på vegger og gulv. Innfelte downlights. Vegghengt servant med ettgreps blandebatteri. Vegghengt toalett. Dusjhjørne med dusjvegg og dusjdør. Elektrisk gulvvarme. Antatt naturlig avtrekk. Ventilasjonen av baderommet virker noe mangelfull. Det anbefales at man er spesielt oppmerksom på eventuell fuktproblematikk ved endret og/eller økt belastning. Annet - Sikringsskap med automatsikringer i entré/gang. Boligen har for det meste åpent elektrisk anlegg. Med boligen følger bruksrett til en bod i kjeller og loft på ca 5- og 7 m2. Det er montert dørtelefon.
Adkomst
Direkte adkomst fra Uelands gate. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisning.
Byggemåte
BYGNING GENERELT Boligblokk oppført i 1933. Merk at det gjaldt andre krav til bla. energieffektivitet, tetthet og luftutskiftning ved byggeår enn for nye bygg GRUNN OG FUNDAMENTER, GENERELT Fundamentert med støpte konstruksjoner til antatt faste, stabile masser. FRITTBÆRENDE DEKKER/ETASJESKILLER Etasjeskiller av betongkonstruksjoner. YTTERVEGGER Yttervegger av betong-, og murtkonstruksjoner. utvendig pusset og malt. TAKKONSTRUKSJON Flat takkonstruksjon antatt tekket med papp, folie, el.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger et uattestert ekspedisjonsdokument for våningshus datert 07.07.1931. Det foreligger ferdigattest rehabilitering av bad datert 04.03.2011 Det er i samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens utnyttelse av rom for varig opphold.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming med gulvvarme på baderom. Eier har benyttet frittstående varmekilder. Vedkamin i stue
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig og er vernet etter plan- og bygningsloven. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Eiendommen er oppført på Gul liste som kommunalt listeført - Uelands gate 61 K er ikke formelt fredet eller vernet, men listeført som bevaringsverdige. Listeføringen er ikke i seg selv råderettsinnskrenkende, og er derfor ikke å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er kulturminnets verneverdi som kan påvirke saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, ikke oppføringen i Gul liste.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 032 516 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 717 059
Andel felles formue
Kr 22 223 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett eller styregodkjenning.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 63 Formål: Bolig Sameiebrøk: 555 / 55215
Tinglyst dato 26.05.1987

Erklæring/avtale
Bestemmelser om brannvegg/-dør GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 23.05.1932

Erklæring/avtale
Bestemmelser om brannvegg/-dør GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 23.05.1932

Best. om adkomstrett
Best. om felles gårdsplass m.v. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 20.06.1932

Erklæring/avtale
Bestemmelser om tak-/veggreklame Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 23.02.1969

Festekontrakt - vilkår
Festetid: 50 år ÅRLIG AVGIFT NOK 12,762 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT FORKJØPSRETT FOR GRUNNEIER KONTRAKTEN KAN IKKE OVREDRAS/UTLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER
Tinglyst dato 08.06.1932

DIVERSE PÅTEGNING
Vilkår tinglyst 09.06.1932 med dokumentnummer 900720 utgår i sin helhet. Bestemmelsen var uteglemt registrert i dokumentnummer 8610 tinglyst 27.08.1982. Innført etter tinglysingsloven § 18, 25.06.2015 US
Tinglyst dato 24.06.2015

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: William Wong Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Fasiliteter
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Sentralt
Adgang til utleie
Utleie av seksjon er tillatt, men skal meddeles styret.
Annen informasjon
Leiligheten er en del av Uelandsgate 61 Sameie med org. nr. 971277955. Et sameie bestående av 98 leiligheter og tre næringslokaler. Årsresultatet for 2018 viste et overskudd på 195 005,- kr. I 2019 er det det budsjettert med et underskudd på 3 119 005,- kr. Med mindre annet er opplyst må kjøper påregne felles plikter som dugnad etc. Det er beregnet ca. 3 600 000,- til større vedlikehold: Fasadeprosjekt: 2 750 000,- med ytterligere 2 750 000,- som vil påløpe i 2020. Kjeller vinduer: 500 000,- Bunnledninger: 350 000,- SUM: 3 600 000 Megler oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning som er vedlagt salgsoppgaven.

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.