Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 212
Bruksnummer: 89
Seksjonsnummer: 14
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 5155 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Totale felleskostnader kr 5.155,– pr. md. Herav: Felleskostnader 4.855,- Vedlikeholdsfond 300,- Fellesutgiftene omfatter bl.a. offentlige avgifter, forsikringspremie, strøm til fellesområdene, utgifter i forbindelse med bruken av felles fyringsanlegg, godtgjørelse til forretningsfører, vaktmestertjeneste samt vedlikeholdsutgifter, herunder stell av felles utearealer, TV/bredbånd.
Borettslagets fellesgjeld
kr 8 151 883 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 30.12.2018
kr 202 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 31.03.2019

Lånebetingelser: Sameiet har et lån: Lånenummer: OBOS01-98207605743 A Restløpetid: 23 år 2 md. Term pr. år: 12 Type rente: flytende Rente(02.05.19): 3,65% Restsaldo: 8.151.883,-
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 96 m2/96 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Sameiet disponerer 26 faste biloppstillingsplasser. Disse leies ut av styret til sameiere som selv bruker sine leiligheter. Dersom det er ledige plasser etter at sameiere som selv bruker leiligheten har fått tilbud om å leie en ekstra parkeringsplass, kan styret leie ut parkeringsplass til sameiere som leier ut sine leiligheter. Dette for en begrenset tid og etter fastsatte regler. For mer informasjon se punkt 12.Parkering i vedlagte vedtekter.
Eiendom
Tomteareal er 3 277,8 m2 eiet tomt.
Byggeår
1937
Innhold
Leiligheten ligger i 4.etasje og består av: Entré/gang, baderom, 2 soverom og stue/kjøkken med utgang til balkong. I tillegg disponerer leiligheten en kjellebod på ca. 11 kvm.
Standard
Entré: Stor og innbydende entré. I entréen er det plass til oppbevaring av yttertøy og sko. Direkte adkomst til stue/kjøkken, to soverom og et lekkert baderom. Det er callinganlegg i entréen. Stue/kjøkken: Åpen stue/kjøkkenløsning med god plass til stor sofagruppe med tilhørende bord og spisebord. Store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig dagslys. Direkte utgang til en flott balkong på ca. 8m² som vender ut mot rolige grøntarealer. Nydelig kjøkken fra 2010 som er levert av Huseby. Det godt med skap- og benkeplass. Det er aquastop for oppvaskmaskin og system for automatisk avtegning av vann ved eventuell lekkasje. Avtrekksvifte over komfyr med kullfilter. Tilstandsgrad 1 fra takstmann. Soverom: Stort hovedsoverom som har inngang fra entréen. Her er det plass til dobbeltseng og tilhørende nattbord. Rommet har en stor skyvedørsgarderobe som gir god oppbevaring for klær. Soverom nr. to har inngang fra entréen og har plass til dobbeltseng og en større garderobe som sørger for god oppbevaring av klær. Bad: Flott flislagt bad. Inneholder vegghengt wc, servantbenk med tilhørende speil/lys og dusjhjørne med glassdører. Veggskap og innredning med benkeplate og opplegg/plass for vaskemaskin og tørketrommel. Tilstandsgrad 1 ifølge takstmann.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Direkte adkomst fra Bygdøy alle. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
BYGNING GENERELT Boligblokk oppført i 1937 med 5 etasjer over bakken pluss kjeller. Bygget er oppført etter byggeskikk ved byggeår. Blant annet kan ikke bygningens energieffektivitet, tetthet og luftutskifting sammenligne med nye bygg. Eier opplyser om at bygningen har gjennomgått omfattende betongrehabilitering, oppgangen er nylig malt og utbytting/renovering av originalt soilrør pågår nå. GRUNN OG FUNDAMENTER, GENERELT Fundamentert med støpte/murte konstruksjoner til antatt faste og stabile masser. FRITTBÆRENDE DEKKER/ETASJESKILLERE Etasjeskillere antatt i betongkonstruksjoner. YTTERVEGGER Yttervegger av teglstein. Pusset og malt. TAKKONSTRUKSJON Flat takkonstruksjon antatt tekket med papp/folie el. Informasjon ihht takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ekspedisjonsdokument for våningshus attestert 27.11.1952 Det foreligger ferdigattest for fasadeendring datert 15.01.1985 Det foreligger ferdigattest for endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner datert 11.03.2016 Det foreligger ferdigattest for endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner datert 28.11.2011 Det foreligger ferdigattest for vedlikehold og utbedring datert 21.06.2011 Det foreligger ferdigattest for vedlikehold og utbedring datert 16.06.2011 Det foreligger ferdigattest for endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner datert 15.09.2006 Det foreligger byggegodkjente tegninger fra 1935. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. flytting av kjøkken og soverom. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig.
Oppvarming
Boligen har oppvarming med radiatorer tilknyttet felles anlegg, elektrisk gulvvarme og åpen peis i stue.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig med tilhørende anlegg. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Saksnummer: 201817353 Eiendommen er oppført på Gul liste som kommunalt listeført - Bygdøy Allé 115 A er ikke formelt fredet eller vernet, men listeført som bevaringsverdige. Listeføringen er ikke i seg selv råderettsinnskrenkende, og er derfor ikke å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er kulturminnets verneverdi som kan påvirke saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, ikke oppføringen i Gul liste. Bygdøy allé 115 A - Bryting av brannskille - Legge rør inn i vegg Saksnummer: 201903693 Bygdøy allé 111 og 117 - Oppføring av garasje Saksnummer: 201001664 Bygdøy allé 111 A og B - Utskifting av vinduer, fjerning av fasadeplater, ny utgangsdør og terrengarrondering Saksnummer: 201611398 Bygdøy allé 111 A - Ombygging av inngangspartier og innvendig ombygging For mer informasjon konferer megler eller se: https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/#597606,6642579,7 og https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 640 190 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 5 904 684
Andel felles formue
Kr 56 000 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett
Heftelser

Seksjonering
SNR: 14 Formål: Bolig Sameiebrøk: 114 / 4630
Tinglyst dato 24.03.1988

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 05.05.2019 av takstmann Andreas Høieggen

Takstmanns konklusjon:
3-roms gjennomgående leilighet i 4. etasje med balkong. Bygget er oppført i 1937. Leiligheten gjennomgikk omfattende oppussing i 2010 med nytt baderom og nytt kjøkken mm. Det er normalt godt standard på overflater og fast inventar. Boligen har oppvarming med radiatorer tilknyttet felles anlegg, elektrisk gulvvarme og åpen peis i stue. Det er naturlig ventilasjon med ventiler i vegg samt mekanisk avtrekk på baderom og kjøkken. Bygningskomponenter med tilstandsgrad 2: -Noen av vinduene pga. elde/tilstand. Det henvises forøvrig til tilstandsrapportens enkelte poster med vurderinger og tilstandsgrader. Det anbefales å sette seg inn i styrets årsberetning, årsregnskap, vedtekter etc. Dette kan inneholde relevant informasjon mht. felles bygningsmasse, økonomi etc.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Tori Fremmerlid Avdelingsleder/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Ingen gjenboere
 • Peis / Ildsted
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Bademulighet
Adgang til utleie
Sameier som leier ut sin leilighet for kort eller lang tid har ansvaret for at leietakerne er klar over hvilke regler som gjelder mht. til bruk av sameiets fellesarealer. Ved inngåelse av leieavtale skal utleier sørge for at leietaker signerer på at de har lest og forstått de regler som gjelder for bruk av sameiets fellesareal. En slik signering skal oversendes styret.
Radon
Denne boligen er ikke radonmålt .
Annen informasjon
Leiligheten er en del av Sameiet Bygdøy Alle 115/117, org nr. 981.400.038. Et sameie bestående av 40 seksjoner. Årsresultatet for 2018 viste et underskudd på kr 2.843.098. i 2019 er det budsjettert med et underskudd på kr 260.000. Med mindre annet er opplyst må kjøper påregne felles plikter som dugnad etc Megler oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning som er vedlagt salgsoppgaven.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.