Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 215
Bruksnummer: 96
Seksjonsnummer: 34
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2142 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Felleskostnader fordeles slik: Felleskostnader: 1.382,- A-Konto fjernvarme: 455,- TV: 204,- Internett: 101,- Felleskostnader inkluderer: A-konto fjernvarme, Get Start digital TV, Get bredbånd 20/5 mbps, vedlikehold, vaktmestertjenester, offentlige avgifter, forsikring og forretningsførsel. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 2 097 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.12.2018
Forretningsfører
Sebra Forvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 45 m2/45 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
6
Parkering
Det er beboerparkering i området. Øvrig parkering etter gjeldende bestemmelser.
Eiendom
Tomteareal er 712,7 m2 eiet tomt.
Byggeår
1933
Standard
Entré: Stor entré med direkte adkomst til bad og stue/kjøkken. Det er callinganlegg i entréen. Det er god plass for oppbevaring av yttertøy og skotøy. Stue/kjøkken: Lys og luftig stue med plass til sofagruppe med tilhørende bord og spisebord. Stuen har en god takhøyde på ca. 2,7 m. Store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig dagslys. Peis i stuen sørger for god oppvarming på kalde dager. Direkte utgang til balkong. Pent og lyst kjøkken. Det er godt med skap- og benkeplass. Det er god plass til eget spisebord på kjøkkenet. Kjøkkenet har fått tilstandsgrad 1 ifølge takstmann. Soverom: Lyst soverom med plass til dobbeltseng og tilhørende nattbord. Garderobeskap samt kommode gir gode oppbevaringmuligheter. Soverommet vender inn mot rolig bakgård som sørger for behagelige soveforhold. Takstmann har kommentert følgende angående soverom: "Underkanten på rømningsvinduet skal ikke ligge mer enn 1,0 meter over gulvet med mindre det er tatt spesielle forholdsregler for å lette rømningen, som f.eks en benk eller lignende, fast montert under vinduet. Høyden her ble målt til ca 1,4 meter". Ny kjøper overtar all risiko og ansvar vedrørende dette. Bad: Flott flislagt bad med dusjhjørne med glassdører. Servant med underskap og tilhørende speil. Vegghengt toalett, varmekabler i badegulv, opplegg for vaskemaskin. Tilstandsgrad 1 ifølge takstmann. Øvrig: - Det medfølger en bod i gangen rett utenfor leiligheten på ca. 2,6 m². - Oppvarming fra felles sentral via radiatorer på vegg, varmekabler på baderommet og peis i stue. - Veldrevet sameie.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Boligblokk fundamentert med betong til antatt faste masser. Konstruksjoner i betong samt etasjeskiller i betong. Yttervegger med malte fasader samt noe panel. Flatt yttertak antatt tekket med membran. Taket er ikke besiktiget av takstkonsulenten. Informasjon ihht takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ekspedisjonsdokument for våningshus attestert 28.02.1935 Det foreligger ferdigattest for fasadeendring datert 06.07.2012 Det foreligger ferdigattest for tilbygg datert 12.10.2012 Det foreligger ferdigattest for tilbygg til forretningsgård datert 28.10.2012 Det foreligger ferdigattest for endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner datert 22.10.2012 Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. at entréen er misket og kjøkken er nå utvendig bod. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig.
Oppvarming
Oppvarming fra felles sentral via radiatorer på vegg. Varmekabler på baderommet.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Saksnummer: 201610452 - Pågående byggesak Bogstadveien 27 B - Fasadeendring
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger til sameiet.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 078 385 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 882 186
Andel felles formue
Kr 12 129 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett
Heftelser

Seksjonering
SNR: 34 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 46 / 3232
Tinglyst dato 07.07.2010

Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om benyttelse GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 06.11.1873

Bestemmelse om gjerde
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 05.05.1911

Bestemmelse om bebyggelse
vedr. luke i arean GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 17.12.1934

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 08.04.2019 av takstmann Marius Haraldsen.
Takstmanns konklusjon: Leilighet beliggende i 6 etasje i bygget, boligen innehar gode kvaliteter, normalt velholdt med noe bruksslitasje som antatt. Planløsningen er praktisk og arealeffektiv. Standarden består av blant annet malte flater, flislagt bad og tregulv. Stuen har utgang til liten balkong, balkongdør i glass med en normal funksjon og alder fra 1992. Vinduer med samme alder og en opplevd god funksjon. Baderom fra 2010 utstyrt med gulvvarme. Ved gjennomgang av baderommet ble det ikke funnet tegn til lekkasjer fra Vvs-utstyr. Kjøkkenet er plassert i åpen løsning mot stue, moderne og tidsriktig med glatte fronter. Innredningen vurderes til å inneha en normal bruksslitasje, ventilator er plassert i overskap over kokesone. Oppvarming via radiatorer på vegg. Det er ikke gitt informasjon til takstmann som tilsier at det er skader, lekkasjer, problemer skadedyr eller maur. For ytterligere informasjon og andre viktige bemerkninger se under egne premisser og byggebeskrivelser med respektive tilstandsgrader og levetidsbetraktninger.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema om skadedyr: «Jeg har ikke observert skadedyr i boligen, men det er nylig observert skjeggkre i kjelleren. Styret har tatt tak i dette»
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Anders Glasø Avdelingsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Peter Høydal Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Heis
  • Peis / Ildsted
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Sentralt
Adgang til utleie
Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/styregodkjenning. Leiligheten har tidligere vært utleid.
Annen informasjon
Leiligheten er en del av Sameiet Industrigata 40 med org. nr. 995 897 601. Årsresultatet for 2017 viste et overskudd på kr 88.011,-. Det var i 2018 budsjettert med et overskudd på kr 14.029,-.Ved salg av seksjoner i sameiet skal kjøper belastes med en innflytningsgebyr på kr 2.000,- Megler oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning som er vedlagt salgsoppgaven.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.