Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 110
Bruksnummer: 540
Seksjonsnummer: 7
Festenummer: 1
Kommunenummer: 0602 - DRAMMEN
Borettslag-navn: St Hallvard BorettslagBorettslag-orgnummer: 985876002
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 7030 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer A-konto fjernvarme, bygningsforsikring, trappevask, festeavgift for tomt, renter og avdrag av andel fellesgjeld, kommunale avgifter, renovasjon, enkel vaktmestertjeneste, forretningsførsel, strøm i fellesareal, heisdrift og kabel-tv fra Get. Fjernvarme avregnes årlig og ved eierskrifte. I tillegg kommer utgifter til egen innboforsikring. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 68 467 429 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 02.05.2019
kr 547 405 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 07.04.2019
Årsregnskapet for 2017, viste et overskudd på kr. 3.333.951,-
Lånebetingelser: Spesifikasjon av lån: Lånenummer: 11492925010, Den Norske Stats Husbank Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 03.05.2019: 1.55% pa. Antall terminer til innfrielse: 47 Saldo per 03.05.2019: 8 199 496 Andel av saldo: 65 556 Første termin: 01.11.2017Første avdrag: 01.11.2018 ( siste termin 01.02.2031 ) Lånenummer: 11492651210, Den Norske Stats Husbank Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 03.05.2019: 1.55% pa. Antall terminer til innfrielse: 31 Saldo per 03.05.2019: 10 638 146 Andel av saldo: 85 053 Første termin: 01.12.2017Første avdrag: 01.12.2018 ( siste termin 01.06.2034 ) Lånenummer: 11492651230, Den Norske Stats Husbank Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 03.05.2019: 1.55% pa. Antall terminer til innfrielse: 31 Saldo per 03.05.2019: 18 455 746 Andel av saldo: 147 556 Første termin: 01.12.2017Første avdrag: 01.12.2018 ( siste termin 01.06.2034 ) Lånenummer: 11492651220, Den Norske Stats Husbank Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 03.05.2019: 1.55% pa. Antall terminer til innfrielse: 31 Saldo per 03.05.2019: 13 534 216 Andel av saldo: 108 208 Første termin: 01.12.2017Første avdrag: 01.12.2018 ( siste termin 01.06.2034 ) Lånenummer: 11492651250, Den Norske Stats Husbank Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 03.05.2019: 1.55% pa. Antall terminer til innfrielse: 31Saldo per 03.05.2019: 10 842 856 Andel av saldo: 86 690 Første termin: 01.12.2017Første avdrag: 01.12.2018 ( siste termin 01.06.2034 ) Lånenummer: 11492651240, Den Norske Stats Husbank Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 03.05.2019: 1.55% pa. Antall terminer til innfrielse: 31 Saldo per 03.05.2019: 6 796 969 Andel av saldo: 54 343 Første termin: 01.12.2017Første avdrag: 01.12.2018 ( siste termin 01.06.2034 )
Sikringsordning
Borettslaget er sikret mot tap av felleskostnader i BBL Finans AS, Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 1. desember med gyldighet fra førstkommende årsskifte.
Forretningsfører
Boligbyggelaget USBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 15 m2/15 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
0.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
2
Parkering
Mulighet for å leie av parkeringsplass/garasje i nærområdet. Nærmeste parkeringsgarasje ligger under bakgården. Kontakt megler for ytterligere informasjon om dette. Ellers parkering etter områdets gjeldende regler.
Eiendom
Tomteareal er 1 748,4 m2 festet tomt.
Byggeår
1861
Innhold
Thomas Hjorth Olsen V/ BN Bolig ønsker velkommen til denne lyse, og moderne studioleiligheten med stor sovehems, beliggende midt i smørøyet av Drammen. Leiligheten ligger i bygningen som tidligere huset St. Halvard skole. Gården ble oppført i 1861, videre oppgradert og ombygget til leiligheter i 2004. Leiligheten ligger i 2. etasje med store vinduer, og god takhøyde som gir gode lysforhold og romfølelse. Fra leiligheten er det utsyn til felles bakgård som er hyggelig beplantet, samt tilbaketrukket i fra biltrafikk. Videre er eldre klassiske detaljer i fra gårdens opprinnelse bevart på utsiden og i fellesområder. Inne i leiligheten møter du nyoppussede flater i en spennende kontrast. Leiligheten inneholder: Entré, med plass for gaderobeløsning. Stue med åpen kjøkkenløsning, og plass til både spisebord og sofa. (I dag er det en benk/kontorplass for oppbevaring i stuen som følger leiligheten) Bad med opplegg til vaskemaskin. Fra stuen er det trapp opp til sovehems på ca. 5,5 kvm med plass til dobbeltseng og eventuelt kommoder for oppbevaring av klær. Det følger utover dette en bod i kjeller, felles sykkelbod og stor skjermet og hyggelig bakgård med sittegrupper og grill for felles bruk. Velkommen til ditt nye hjem!
Adkomst
Enkel adkomst med inngangsparti i bakgården til tidligere St. Halvard skole. Rett ovenfor Drammen Jernbanestasjon og Strømsø torg. Det vil bli skiltet med BN Bolig visningskilt under felles annonserte visninger. For ytterligere informasjon se kart eller sjekk: www.ruter.no for oversikt over kollektivtransport.
Byggemåte
For mer informasjon se tilstandsrapport for bolig utført av Thomas A. Haugan. Dagens bruk er i samsvar med opprinnelige byggetegninger.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger: -Midlertidig brukstillatelse for bolig og næringsdel datert 18.04.2007 Ferdigattest vedrørende oppretting av brannsikringstiltak datert 27.04.2016.
Oppvarming
Boligen er oppvarmet med fjernvarme fra radiatorer og varmekabler på bad/wc.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig, forretning, kontor, offentlig og allmennyttig. I tillegg ligger bygningen i rød støysone og er registrert inn under kulturminne som svært høy bevaringsverdi. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 198 710 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 715 356
Andel felles formue
Kr 43 204 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av boligbyggelaget og borettslaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling. Det er 0 stk. som har meldt interesse. Kontakt boligbyggelaget eller megler for mer info. Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 7 Formål: Samleseksjon bolig Sameiebrøk: 825 / 1000
Tinglyst dato 06.04.2005

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
- Borettslaget består av 112 andelsleiligheter. - Boligen er forbeholdt studenter og deretter ungdom under 35 år, ref. vedtektene punkt 2-1 (4). - Det er forkjøpsrett i borettslaget. Denne parallellutlyses. Kontakt megler for ytterligere spørsmål rundet dette. - Trappevask er inkludert i felleskostnadene. - GET er leverandør av kabel-TV og bredbånd til borettslaget. - Fjernvarme/varmt vann avregnes årlig, og ved eierskifte. - Borettslaget er sikret mot tap av felleskostnader i Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. - Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. -Husdyrhold er i utgangspunktet ikke tillatt. I tråd med borettslagsloven kan man i spesielle tilfeller allikevel søke styret om å få godkjent husdyrhold. -Kapitalisert festeavgift (festeavgiften x 10) blir tillagt borettslagets gjeld og borettslagets ligningsverdi ved beregning av ligningsopplysninger. Dette er årsaken til at andelenes gjeld pr. 31.12. hvert år er høyere enn hva den er hvis man bare ser på leilighetens andel av borettslagets lån. -Borettslagets tomt er festet og festetomten gjelder kun grunnen under bygningene. Kontrakt signert 01.09.2004. -Telefonnummeret til styret er: 46527578. -Epost til styret sendes: st.hallvard.brl@gmail.com Følgende elementer har fått TG2: -Overflater på innvendige gulv. -Overflater på innvendige vegger. TG er gitt med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 23.05.2019 av takstmann Thomas A. Haugan

Takstmanns konklusjon:
Nytt laminatgulv og benkeskap på kjøkken i 2016. Nåværende eier har utskiftet trapp til hems, installert ny servant, servantbatteri og dusjdører på bad. Bad/våtrom i fra 2004. Bygget rommet opprinnelig gamle St.Hallvard ungdomsskole, bygd i 1861. Bygget ble omgjort til leiligheter i 2004.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Følgende er kommentert i egenerklæring: - Underskap kjøkken skiftet i 2016 etter vannskade. - Ny inngangsbom og søppelbod ble tatt i 2018.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Tilstandsrapport bolig - Egenerklæring datert 07.05.2019 - Energiattest - Ferdigattest datert 27.04.2016 - Festekontrakt datert 01.09.2004 - Boligopplysninger - Årsberetning datert 08.04.2019 - Husordensregler - Vedtekter datert 23.04.2018 - Reguleringskart med bestemmelser - Nabolagsprofil
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Heis
  • Turterreng
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.