Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 32
Bruksnummer: 626
Seksjonsnummer: 1
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3187 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kr 3 187 pr. mnd. Felleskostnader inkluderer: - Drift og vedlikehold - Oppvarming og varmtvann - Renhold av fellesarealer - TV/ bredbånd - Kommunale avgifter Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 1 358 471 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 30.12.2018
Lånenummer: OBOS01-98207720323 Type lån: Annuitet Restsaldo: 1.358.471,- Restløpetid: 19 år og 1 mnd Term pr. år: 12 Type rente: Flytende Rente: 4,45%kr 25 773 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.12.2018
Lånenummer: OBOS01-98207720323 Restsaldo: 25.773,- Kapitalkostnader: 167,-
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 77 m2/77 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Parkering
Boligen disponerer egen parkeringsplass. Det er parkeringsplass nr. 22. Ellers parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.
Eiendom
Tomteareal er 3 245 m2 eiet tomt.
Byggeår
2018
Innhold
Leiligheten består av Entré/gang, bad/wc, stue/kjøkken, omkledningsrom, wc, 2 soverom og terrasse. I tillegg disponerer leiligheten en kjellerbod på ca. 5 kvm.
Standard
Bad: Baderomsinnredningen er bestående av servant med skuffeseksjon, innfliset speil, vegghengt klosett, dusjhjørne med svingbare glassdører og opplegg for vaskemaskin. Badets overflater er belagt med fliser og gulvvarme. I tillegg til hovedbadet, har leiligheten et ekstra toalettrom bestående av servant, speil og vegghengt klosett. Kjøkken: Kjøkkeninnredning med profilerte folierte skapfronter, laminat benkeplate, enkel oppvaskkum, ventilator og innfelte hvitevarer som koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap. Terrasse: Fra stuen er det adkomst til en nordvendt markterrasse på ca. 12 kvm vendt ut mot felles grøntarealer. VVS: - Sprinkleranlegg i boligen. - Balansert ventilasjonssystem - Vannbåren gulvvarme i alle rom med varmekabler på baderom. - Samleskap for forbruksvann og vannbåren varme er plassert i vegg med overløp ført inn på baderom. EL: - Automatsikringer i sikringsskap plassert i omkledningsrom. - Dørcalling med åpner. - Kabel-TV tjenester med bredbånd i sameiet.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Fra tilstandsrapport: Lavblokk på 6 etasjer, underetasje og kjeller med bærende konstruksjon i betong. Skillende dekker i elementer av betong. Fasader forblendet med teglstein. Flat takkonstruksjon antatt tekket med papp/-membran. Grunnmur i betong antatt fundamentert til faste eller komprimerte masser.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest vedr. oppføring av boligblokk datert 24.09.2018.
Oppvarming
Leiligheten er oppvarmet med varmekabler på baderom ellers vannbårn gulvvarme i antatt alle rom foruten bod.
Regulering
Reguleringsplan s-4864 regulerer boligbebyggelse som sier at eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse, ikke bolig alene. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet via private stikkledninger til sameiets eiendom.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 453 242 for
Sekundær formuesverdi: kr 5 231 672
Andel felles formue
Kr 31 824 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 1 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 76 / 4062
Tinglyst dato 27.12.2017

Best. om adkomstrett
Med flere bestemmelser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 05.06.1958

Best. om adkomstrett
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 24.06.1964

Erklæring/avtale
Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglementet Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 28.12.1966

Best. om vann/kloakkledn.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 07.02.1967

Erklæring/avtale
Bestemmelse om benyttelse GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 18.05.1967

Bestemmelse om veg
Stasjonsveien godkjennes inntil videre i sin nåværende bredde Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 10.07.2016

Bestemmelse om adkomstrett
Gjensidig rett Bestemmelse om vedlikehold og reparasjon GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 01.10.2017

Erklæring/avtale
Bestemmelse om næringsvirksomhet Gjelder inntil 32.12.2020 Bestemmelse om forlengelse Med flere bestemmelser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 02.12.2013

Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om vann Bestemmelse om benyttelse Med flere bestemmelser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 02.12.2013

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
I følge regnskapet 2017-2018 var: Årsresultat: 318 221,- Driftsresultat: 342 860,-
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 04.08.2019 av takstmann Håkon Hosle.
Takstmanns konklusjon: Konklusjon takstmann: Oppdraget gikk ut på å avholde en tilstandsanalyse av en tre-roms selveierleilighet på Vestre Holmen i Oslo. Leiligheten sto ferdig i 2018 og fremstår da med normal/liten bruksslitasje på innvendig bygningsmasse. Leilighetens overflater er belagt med malte slette flater og parkett på gulv. Kjøkkeninnredning med profilerte folierte skapfronter og laminat benkeplate. Flislagt baderom med gulvvarme. Boligen disponerer en kjellerbod samt parkeringsplass nr. 22. Boligen er utstyrt med: - Vannbåren varme i alle gulv & varmekabler på bad. - Balansert ventilasjon. - Tilgang til sykkelbod med sykkelvask/verksted samt felles smørebod.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning. Selger opplyser i egenerklæringsskjema om at boligen kan leies ut og har vært leid ut i selgers eiertid.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Egenerklæringsskjema datert 17.06.2019 - Tilstandsrapport datert 05.08.2019 - Ferdigattest vedr. oppføring av boligblokk datert 24.09.2018 - Årsrapport 2018 - Vedteker for sameiet Holmenhagen - Vedtekter for Holmenhagen garasjesameie - Seksjonering - Husordensregler - Plantegning - Reguleringskart - Energiattest datert 05.08.2019
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Tanju Uysal Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Tanju Uysal Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Heis
 • Ingen gjenboere
 • Turterreng
 • Alarm
 • Kabel - TV
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
Adgang til utleie
Det er ikke egen utleiedel, men leiligheten kan leies ut i sin helhet.

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.