Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 6
Bruksnummer: 731
Seksjonsnummer: 40
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0220 - ASKER
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3076 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Fellesutgifter inkluderer felles forsikring, kapitalkostnader fellesgjeld, kabel-TV, festeavgift, renhold av fellearealer, vaktmestertjenester, snøbrøyting/strøing/feiing, kommunale avgifter og strøm til fellesarealer Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått. Felleskostnadene vil øke med 3 % fra 1. juli 2019.
Borettslagets fellesgjeld
kr 4 087 121 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 30.12.2018
kr 47 092 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 25.04.2019
Forretningsfører
Abbl
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 94 m2/90 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
2
Parkering
Mulighet for leie av parkering i eget garasjeanlegg. Parkeringsplasser i garasje fordeles etter ventelister. Ellers gateparkering/beboerparkering etter områdets bestemmelser.
Eiendom
Tomteareal er 1 518 m2 festet tomt.
Byggeår
1969
Innhold
Leiligheten inneholder: Entré/gang 3 soverom Kjøkken Vaskerom Toalett Bad Stue/spisestue Bruksrett til en kjellerbod
Standard
Leiligheten holder gjennomgående meget god standard og har gjennomgått store oppgraderinger i tidsrommet 2013-2016. Nye overflater i hele leiligheten. Fliser, laminat og parkett på gulv. Malt gips, fliser og tapet på vegger. Vinduer og balkongdører fra 2013 . Innvendige dører fra 2013. Bad: Rehabilitert/modernisert bad. Inneholder nedsenket dusjhjørne med glassdør, servantbenk, speil og veggskap. Sentralt mekanisk avtrekk med ventil/luftekanal. Sluk i plastkonstruksjon med klemring og synlig Protan PVC banemembran. Normalt godt fall mot sluk på hele gulvet. All dokumentasjon foreligger. Rør-i-rørsystem. Vaskerom: Rehabilitert/modernisert vaskerom i tilknytning til bad. Innredning med benkeplate, vaskekum og benkeskap. Opplegg for vaskemaskin. Sentralt mekanisk avtrekk med ventil/luftekanal. Varmtvann fra 116 liter OSO bereder fra 2013 montert på vaskerom Toalett: Rehabilitert/modernisert toalett i tilknytning til vaskerom og bad. Inneholder wc. Sentralt mekanisk avtrekk med ventil/luftekanal. Kjøkken: Smakfult og herkapelig kjøkken med IKEA innredning fra 2016. Spiseplass og utgang til balkong. Laminat benkeplater og profilerte, malte fronter. Plater over benk og overlys. Ventilator med stålhette og kullfilter. Nedfelt keramisk platetopp og innbygget stekeovn samt oppvaskmaskin. Rustfritt benkebeslag med skylle- og oppvaskkum. 1-greps blandebatteri. Det er montert lekkasjestopper i benkeskap. Skyvedørsgarderobe i entré og originale garderobeskap på soverom. Det er montert dørtelefon med kamerafunksjon. Kabel-TV/bredbånd. Det er montert sentralt brannvarslingsanlegg. Det er montert el. balkongmarkise med fjernkontroll på balkong mot vest (v/kjøkken) Selger opplyser om at det er nytt stenderverk og isolasjon i skillevegger mellom kjøkken og 2 soverom, samt veggene på vaskerom og bad.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste. Følgende hvitevarer følger handelen: Stekeovn og koketopp. Oppvaskmaskin.
Adkomst
Ta av på avkjøringen mot Dikemark fra E-18, retning Drammen. Ta til venstre i rundkjøringen, kjør ca 200 meter, ta til venstre i rundkjøringen mot Borgen. kjør 1,2 km rett frem, ta til venstre inn på Huldreveien. kjør 500 meter og Huldreveien 91 vil være på høyre side. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Fra takstbeskrivelse: Fundamentert til faste/komprimerte masser og eventuelt fjell. Støpt såle av betong. Grunnmur i støpt betongkonstruksjon. Drenering antatt fra oppføringstidspunktet. Murkonstruksjon utvendig forblendet med spekket teglstein (gavlvegger). Utfyllende betongceller i bindingsverk med utvendig kledning. Trevinduer og balkongdører med 2-lags isolerglass og luftespalter fra 2013. Flatt tak i betongkonstruksjon. Taket er ikke besiktiget. Antatt tekket med PVC folie og membran. Mekanisk festet. Takrenner, nedløpsrør, takbordbeslag og pipehatter i malt metall. Etasjeskillere i betongelementer/plasstøpt betongkonstruksjon. Felles trappeløp og avsatser i betongkonstruksjon med terrazzo. Tredører. Nyere entrédør med brannklassifisering B30 og lydisolering dB 43. Entredøren har både sikkerhetslås og kikkehull. Innvendig profilerte/malte dører fra 2013. Utgang fra stue østvendt, overbygget balkong i betongkonstruksjon. Rekkverk/sikring med aluminiumsprofiler og glassfelt, utvendig forblendet med malt trevirke. Malt betongdekke. Det er montert utelys. Areal ca. 10,3 m2. Utgang fra kjøkken til vestvendt, overbygget balkong i betongkonstruksjon. Rekkverk/sikring med aluminiumsprofiler og glassfelt, utvendig forblendet med malt trevirke. Malt betongdekke. Det er montert utelys. Areal ca. 10,3 m2.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest datert 20/10-72.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming med varmekabler i badegulv. Ellers panelovner.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til boligbebyggelse-blokkbebyggelse. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fåes ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, via privat stikkvei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp, via privat stikkledning.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 065 420 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 835 512
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Andel felles formue
Kr 22 767 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Det er ikke forkjøpsrett i sameiet.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 40 Formål: Bolig Sameiebrøk: 940 / 63060
Tinglyst dato 05.04.1988

Grensejustering
Areal 1.519,1 m2 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 23.12.1991

Målebrev
Areal 1.519,1 m2 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 23.12.1991

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Styrets godkjenning må innhentes for alle forandringer som har innvirkning på husets utseende, for eks. maling, radio-tv-antenner, parabol og skilt eller andre utvendige, faste ventilasjonsanlegg som varmepumpe. Det er ikke tillatt å montere kjøkkenvifte, tørketrommel og lignende til blokkens felles ventilasjonsanlegg
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 05.06.2019 av takstmann Cato Kielland.
Takstmanns konklusjon: Fra tilstandsrapport: Innholdsrik, selveierleilighet i byggets 2 etasjeplan. Utgang fra kjøkken til vestvendt balkong og utgang fra stue til østvendt balkong. Bruksrett til bod i kjeller. Solid boligkompleks oppført i 1969 med god beliggenhet i området. Takstobjektet holder gjennomgående standard fra perioden 2013-2016 og er oppmålt på stedet til 94 m2 BRA. Det er totalt 72 boligseksjoner i sameiet. Ingen vesentlige feil, mangler eller avvik observert på befaringstidspunktet. Ingen andre undersøkelser anbefales/synes påkrevd.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Er det utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? Ja. Rørleggerarbeid utført av Maxrør,Lofsrudhøgda 1d,1281 Oslo. Våtromsarbeid utført av Jaarbygg, Boligvn.1,3470 Slemmestad. Er arbeidet utført av faglært? Ja. Rørleggerarbeid utført av Maxrør,Lofsrudhøgda 1D,1281 Oslo. Våtromsarbeid utført av Jaarbygg, Boligvn.1,3470 Slemmestad. All dokumentasjon eksisterer i boligmappe for leiligheten. Takstmann Cato Kielland har gått igjennom all dokumentasjon. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene? Les foregående spørsmål / beskrivelse. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller lignende? Nei. Eksisterer ikke ildsted i leiligheten. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f. eks. rotter, mus, maur og lignende? Nei. Dette er leilighet i boligblokk. Kjenner du til om det er/har vært utettheter på tak/fasade/terrasse/garasje? Nei. Boligsameie har kontroll på disse spørsmål. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år? Ja. Nytt terasserekverk på begge terassene. Er arbeidet utført av faglært? Ja. Boligsameie sitter med opplysningene Kjenner du til om det er/har vært feil ved el-anlegget, f.eks. gjentagende sikringsbrudd, svimerker, varmgang eller lignende? Nei. El-anlegget er rehabilitert for ca.10 år siden. Igjennom Bolisameie. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende kontrollinstanser? Ja, ca.3 år siden. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? Ja. Asker Elekstriske AS har utført el-arbeidet . Varmekabler på bad og el-instalasjoner på bad og kjøkken. Full dokumentasjon. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? Ja. Sameie har dokumentasjon for det resterende. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år? Ja, rensing og spyling av avløp bestilles igjennom sameie. Er arbeidet utført av faglært? Ja, dokumentasjon ligger hos boligsameie. Foreligger det løpende leiekontrakt på hele eller deler av boligen/eiendommen? Nei, dette gjelder leilighet i blokk i et boligsameie.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Naboslagprofil - Planskisse - Tilstandsrapport datert 06.06.19 - Egenerklæring - Energiattest - Papirer forretningsfører - Ferdigattest - Seksjoneringsbegjæring - Matrikkelutskrift - Reguleringskart m/bestemmelser - Vei, vann og avløp
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Truls Eirik Holm Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Trym Valved Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Truls Eirik Holm Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Ingen gjenboere
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Vaktmester - / Vektertjeneste
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Rolig
 • Sentralt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
Adgang til utleie
Utleie skal meddeles styret til registrering; leiers navn, egen adresse i utleieperioden og varigheten av denne skal opplyses ref. vedtekter
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Sentrale lover
Boligen selges som den er, jfr. Avhendingslovens § 3-9. I forhold til mangler er det kun Avhendingsloven § 3-7 "manglende opplysninger om boligen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om boligen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forhold ellers, jfr. Avhendingslovens § 3-9.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.