Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 164
Bruksnummer: 21
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Bølerskogen Borettslag 2 A/LBorettslag-orgnummer: 850311552
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4283 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer kabel TV, kollektivt bredbånd, energi/fyring, kommunale avgifter, festaavgift, trappevask, forsikringer og andre honorarer. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 69 291 000 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 08.04.2019
Avrundet opp til nærmeste hele tusen. kr 210 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 31.03.2019
Avrundet opp til nærmeste hele tusen.
Lånebetingelser: Lånenr: EIKA-152030782 Type: A Restsaldo: 11 629 953,- Restløpetid: 21 år 3 mnd Term pr. år: 12 Type rente: Flyt Rente: 2.10% Lånenr: EIKA3-152102976 Type: A Restsaldo: 57 660 582,- Restløpetid: 27 år 5 mnd Term pr. år: 12 Type rente: Flyt Rente: 2.10%
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 62 m2/62 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
3
Parkering
Selskapet har en del parkeringsplasser til utleie. Kontaktperson i styret er olav.vik@online.no Det påløper administrasjonskostnader til forretningsfører ved tildeling av plass etter gjeldene priser. Ellers parkering i gate etter stedets gjeldende bestemmelser.
Eiendom
Tomteareal er 48 996 m2 festet tomt.
Byggeår
1959
Innhold
Stue, kjøkken, gang, bad, 2 soverom og balkong ca. 3.5 kvm.
Standard
Gang: Stor entre med plass til oppheng av ytterklær. Stue: Stor stue med store vindusflater som gir godt med lysinnslipp. Det er også plass til spisestue. Kjøkken: Kjøkkeninnredning fra IKEA. Profilerte fronter og rustfrie håndtak. Frontene er byttet i 2018. Laminat benkeplate. Oppvaskkum med ett greps blandebatteri. Nisje til komfyr. Nisje til kjøleskap. Ingen synlige tegn til lekkasjer. Bad: Flislagt bad med dusjnisje og innfellbare buede glassdører. I hovedsak skjult røranlegg. Hovedsluk med klemring og synlig membran i dusjen. Hjelpesluk under servanten. Vegghengt toalett med spareknapp og dreneringsspalte for synliggjøring av eventuelt lekkasjevann fra sisternen. Servant med underskap og ett greps blandebatteri. Opplegg for vaskesøyle. Punktsjekk med vater viser fall mot sluk på hele gulvet. (Det er ikke foretatt eksakte målinger av fallforhold). Fuktsøk på gulv og inne i servantskap gir ingen unormale utslag. Ved testing av dusjen renner vannet mot sluket. Ingen synlige tegn til lekkasjer. Eier opplever ikke problemer med dagens bruk. Soverom: Stort å luftig soverom med god plass til dobbelt seng, skap og nattbord. Soverommet har store vindusflater som gir godt med lysinnslipp, og vender mot grøntarealer. EL: Sikringsskap i oppgangen med automatsikringer og jordfeilbryter. Forskriftsmessig brukerveiledning til jordfeilbryter og kursoversikt. 7 kurser. Hovedsikring på 32 A. Porttelefon installert. VVS: Brannvarsler tilkoblet sentral. Brannslukningsapparat i leiligheten merket ABE (pulverapparat). Veggventiler på kjøkkenet og på soverommene. Spalteventiler i vinduene. Avtrekksventil på badet. Overstrømmingsspalte under baderomsdøren for sirkulering av luft.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Hentet fra tilstandsrapport: Direkte fundamentering: Antatt fundamentert på stabil grunn. Yttervegger: Vegger i betongkonstruksjoner med teglforblending. Vinduer: Isolerglass i trerammer. Produksjonsår 1988. Vinduene er topphengslet. Ytterdører: Balkongdør fra 1988 med glassfelt. Brann (B 30) og lydklassifisert (35 db) inngangsdør. Kikkehull og sikkerhetslås. Innvendige dører: Trespeils innerdører inn til det ene soverommet og badet. Terskel inn til badet. Åpning (ikke dør) inn til det minste soverommet. Takkonstruksjon: Skråtak i trekonstruksjon. Takstein i betong.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest for nybygg - våningshus datert 1962. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens utnyttelse av eiendommen. Det som på byggegodkjente tegninger omtales som forstue brukes per dags dato som et soverom. Det er også satt opp en lettvegg mellom gang og det omtalte soverommet. I tillegg er inngangen til kjøkkenet flyttet ut av forstuen/soverommet og inn i gangen. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig. Det foreligger også ferdigattest for modernisering av bad datert 2015.
Oppvarming
Varmekabler på badet. Radiatorer og varmtvann fra sentralfyr.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig med tilhørende anlegg jf. reguleringsplan S-512/V100490. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 898 654 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 235 154,4
Andel felles formue
Kr 13 760 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er styregodkjenning i borettslaget. Kommentar til årsregnskapet 2018: Driftsinntekter: 17 169 936,- Driftskostnader: 11 127 673,- Årsresultat: 4 390 465,- Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2017 kr 7 629 027,- og viser borettslagets likviditet. Dyrehold: Dyrehold er ikke tillatt. Dyr kan likevel holdes dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Før anskaffelse av dyr må det søkes om styrets forutgående samtykke. Når tillatelse er gitt, kan styret gi nærmere bestemmelser om dyreholdet. Takstmann har gitt tilstandsgrad 2 på følgende punkter: - Vinduer - grunnet kort gjenværende levetid. - Ytterdør - grunnet kort gjenværende levetid.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 15.04.2019 av takstmann Erik Øyum.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Tilstandsrapport datert 15.04.2019 - Selgers egenerklæring datert - Energiattest - Vedtekter - Husordensregler - Årsberetning - Protokoll siste ordinære generalforsamling - Protokoll ekstraordinær generalforsamling - Byggegodkjente tegninger - Reguleringskart - Reguleringsplan S-512/V-100490 - Arealbekreftelse - Ferdigattest for boligblokk 1962 - Ferdigattest for modernisering av bad 2015
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Robin Bjørn Jensen Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Jarle Andreas Nordahl Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Peter Høydal Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Turterreng
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6. For mer informasjon, se pkt. 4-2 i borettslagets vedtekter.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.