Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 99
Bruksnummer: 69
Seksjonsnummer: 76
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4689 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer kabel- TV, kommunale avgifter, festeavgift, felles forsikring, drift og vedlikehold. Månedsleie på kr 350,- for garasjeplass kommer i tillegg til felleskostnadene. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 41 109 223 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 17.09.2019
kr 221 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 31.08.2019

Lånebetingelser: Lånenummer: OBOS03-98207734977 Restsaldo: 2.964.586,- Restløpetid: 29 år 6 md. Termin pr. år: 12 Rente: 3,40% (flytende) Lånenummer: OBOS04-98207362859 Restsaldo: 38.144.637,- Restløpetid: 22 år 10 md. Termin pr. år: 12 Rente: 3,40% (flytende)
Sikringsordning
Borettslaget er ikke tilknyttet sikringsfond: Borettslaget ved dets andelseiere kan holdes ansvarlig for andres eventuelle mislighold av felleskostnader. Dette vil kunne medføre økte felleskostnader for de øvrige andelseiere. Dersom en andelseier ikke betaler sin andel av fellesgjeld har borettslaget 1. prioritets pant i andelen for inntil 2G (folketrygdens grunnbeløp). Ved vesentlig mislighold kan borettslaget kreve tvangssalg av andelen.
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 109 m2/109 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Leiligheten har fått tildelt bruksrett til parkeringsplass i felles garasje. En månedsleie på kr 350,- for garasjeplass vil komme i tillegg til felleskostnadene. Seksjonen har enerett til å benytte parkeringsplassen i 30 år fra 01.01.2018. Forretningsfører informerer om at forfatningen på garasjehuset er i så dårlig at det kan risikere å bli stengt. Garasjehuset er eid av tre sameier i fellesskap. Det er vedtatt med 2/3 flertall å rive og bygge nytt garasjehus. Kostnadsramme er kr 25 millioner pr sameie. Dette inkluderer også anlegg for midlertidig parkeringsplasser. En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytting en parkeringsplass seksjonen disponerer.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 40 839 m2 festet tomt.
Byggeår
1972
Innhold
Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder entré, bad/wc, bad/wc, kjøkken m/spiseplass, vaskerom, stue, omkledningsrom og 3 soverom.
Standard
Entré: Inngangsparti med plass til oppbevaring av yttertøy. Stue: Stuen er av god størrelse og har utgang til den største balkongen som er nord-/ østvendt. Rommet har laminat på gulv og malte overflater. Kjøkken: Adskilt kjøkken med spisestue og utgang til syd-/vestvendt balkong. Kjøkkeninnredning består av laminat benkeplate, dobbel oppvaskkum, opplegg for oppvaskmaskin og profilerte lakkerte skapfronter. Bad: Leiligheten har to flislagt bad som ble pusset opp i 2017 med nye overflater, rørsystem og membranløsning. Begge rom har varme på gulv. Det ene baderommet består av servant, vegghengt wc og åpen dusjløsning. Baderom 2 består av servant, vegghengt wc og innfliset badekar. Vaskerom: Rommet består av opplegg for vaskemaskin, utslagskum, over- og underskap. Hovedsoverom: Det største soverommet er av god størrelse med plass til dobbeltseng. Rommet er tilknyttet et omkledningsrom med god oppbevaringsplass. Soverom 2: Rommet har laminat på gulv og malte overflater. Her er det plass til dobbeltseng og garderobeløsning. Soverom 3: Det siste soverommet er innredet med garderobeskap.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
For veibeskrivelse henvises det til kart på eiendommens hjemmeside. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Konstruksjoner: Boligblokk på 5 etasjer og 3 under etg. med bærende konstruksjon i betong. Skillende dekker i armert betong. Fasader forblendet med betong plater og utfyllende bindingsverk med liggende malt/beiset panel på balkonger. Flatt yttertak antatt tekket med papp/membran. Tak er kun visuelt befart fra bakkeplan. Grunnmur i betong antatt fundamentert på faste/komprimerte masser. Vinduer og dører: Vinduer med malte trerammer og 2-lags isolerglass med produksjonsår 1971. Entrédør med kikkehull og sikkerhetslås som er brannog- lydklassifisert type B30/38Db. Balkongdører med malte trerammer og to-lags isolerglass med produksjonsår 1985 - 1991. Innvendige slette dører og med tre-speil til alle rom. Balkong og trapper: Adkomst til leiligheten via felles oppgang med murte veggflater, belegg i gangsoner og betongtrapp med terrazzo i trinn og repoer. Adkomst fra stue til en nord/-østvendt balkong med gressteppe på gulv på ca. 14 m². Balkongen er forøvrig utstyrt med blomsterkasse, utelys og strømuttak. Adkomst fra kjøkken til en syd/- vestvendt balkong på ca. 10 m². Dette iht vedlagt takstrapport:
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest for pyramideblokk den 11.07.1973.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig og tilhørende anlegg. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Eiendommen ligger i et område med gul støysone. I området er det beregnet støy fra vei.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 064 276 for 2018
Sekundær formuesverdi: kr 3 831 393,6
Oppgitt ligningsverdi er beregnet på skatteetaten.no sin boligkalkulator, da den er vanskelig å få opplyst av skatteetaten innen rimelig tid. Beregningsgrunnlaget er opplyst størrelse, alder og beliggenhet. Likningsverdien er basert på at dette er en primærbolig.
Andel felles formue
Kr 22 894 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett eller godkjenning. Oslo kommune har forkjørsrett ved overdragelse. Kommunen vil ikke benytte forkjøpsretten ved salg.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 76 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109 / 20354
Tinglyst dato 20.12.1983

Best. om adkomstrett
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 08.12.1974

Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om benyttelse Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om veg GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 08.12.1974

Erklæring/avtale
PANTERETT TIL SAMEIET FOR: NOK 20,000 MED PRIORITET ETTER 80% AV DEN TIL ENHVER TID GJELDENDE VERDITAKST GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 20.12.1983

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Regnskap 2018: Årets resultat viste et underskudd på kr 2 401 923,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Arbeidskapitalen pr 31.12.2018 var kr 490 521,- Dette skyldes at energiøkonomiseringen ble betalt av sameiets kasse. For å styrke sameiets likviditet vil lånet til sameiet på kr 6,6 mill bli åpnet i 2019. Kommentar til budsjett 2019: Det er beregnet kr 2 400 000,- i posten for drift og vedlikehold som inkluderer resterende betaling av energiøkonomiseringen, asfaltering, lys i garasjene og installering av vannmålere. Forretningsfører informerer om at forfatningen på garasjehuset er i så dårlig at det kan risikere å bli stengt. Garasjehuset er eid av tre sameier i fellesskap. Det er vedtatt med 2/3 flertall å rive og bygge nytt garasjehus. Kostnadsramme er kr 25 millioner pr sameie. Dette inkluderer også anlegg for midlertidig parkeringsplasser. På ekstraordinært årsmøte 05.06.2018 ble det vedtatt å gjennomføre energiøkonomisering og investering i varmtvannsmålere for alle seksjonene i sameiet. Det er tatt opp nødvendig lån. Sameiet har en 5-årig avtale med Telenor om levering av TV- og bredbåndstjenester. Avtalen utløper 01.07.2021. Seksjonseierens kostnader for leveranse fra Telenor er ikke inkludert i fellesutgiftene, men faktureres på egen linje på fakturaen. Følgende punkter har fått tilstandsgrad 2 av takstmann: - Vinduer og dører - Innredning og garnityr på begge bad - Kjøkkeninnredning - Overflater på innvendige gulv
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 23.09.2019 av takstmann Håkon Hosle

Takstmanns konklusjon:
Konklusjon tilstand: Oppdraget gikk ut på å avholde en tilstandsanalyse av en fire-roms selveierleilighet i Tokerudberget 8 på Stovner i Oslo. Boligen fremstår med stedvis bruksslitasje grunnet elde og bruk. Det må alltid påregnes noe overflateoppussing ved kjøp av en brukt bolig. Innvendige overflater er belagt med malt strie, smartpanel, malt tapet, malte flater og laminat, belegg på gulv. Eldre kjøkkeninnredning med profilerte lakkerte skapfronter, laminat benkeplate. To flislagte baderom med gulvvarme. Leiligheten disponerer en kjellerbod. Vedlikehold o.l. - Balkongdører og vinduer er av eldre dato og har passert halvparten av forventet brukstid. - Større slitasje, glipper i laminat på kjøkken. - Svelling i skapfronter og benkeplate på kjøkken. - Løs lysbryter på gjesterom. - Det registreres at servant på begge baderom er løse og må festes. - Det registreres svelling i sideplate på servantskap på lite baderom. - Det registreres noe lukt fra undersiden av innfliset badekar. Ved innspeksjon påvises det ett originalt avløpsrør i vegg som ikke er plombert. Videre undersøkelser anbefales. Selger opplyser at: - Begge baderom ble pussett opp i 2017. Dokumentasjon på utførte arbeider foreligger hos selger og vil følge ved salg. For ytterligere informasjon se konstruksjonsbeskrivelser. Kommentar areal: BTA er skjønnsmessig utregnet. Det gjøres oppmerksom på at sjakter og kanaler inngår i bruksarealet (BRA), jf. NS 3940 og takstbransjens retningslinjer. Kjellerbod på ca. 2,7 m².
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Følgende fremstår i selgers egenerklæringsskjema: - Oppusset begge bad i Høst 2017. - Elektrisk inkludert varmekabler og Rør arbeid inkludert membran er utført av faglært, dokumentasjon fremlagt. Flis legging og montering av baderomsmøbler er utført ved eget innsats. - Egeninnsats med hjelp av venner. - Det har blitt observert sølvkre i det store badet i perioden etter oppussing. - Terasse/Fasade på bygningen ble rehabilitert av borettslaget. Terrasse i ca 2013 og Fasade noen år etter det. - Fasade/Terrasse ble oppusset i regi av borettslaget, antar at det har vært faglærte. - Hafslund har vært innom og installert automatisk el måler i sikringsskap ca rundt 2015. - Eventuellt el arbeid utført før 2012 av tidligere eier har vi ikke dokumentasjon for. El arbeid etter 2012 er dokumentert dokumentasjon. - Erklæring for begge bad og varmekabler i begge bad er utført i vår tid, det ligger ikke erklæring for eventuelt arbeid utført i perioden før. - Styret ønsker å sette opp en bom for bilkjøring opp til bygningens inngang. Styret har også vurdert oppussing av gjestegarasje i samarbeid med de 2 andre borettslagene som deler gjestegarasjen, vi er innforstått med at dette ikke har blitt vedtatt i styret. - Flyttet en lett vegg til soverom 2 for å forstørre rommet. Tidligere eier har flyttet inngang til Soverom 3 fra kort til lang vegg. - Selveier leilighet uten endringer i bruk har ikke blitt ansett for å være relevant nok til å melde til bygningsmyndighetene. - Installering av bom for bilkjøring til oppgang er under arbeid. Rehabilitering av felles gjestegarasje er vurdert i styret. - Det er til tider lite trykk i blandet batteri ved badekar, muligens en resultat av spareblandebatteri.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Selgers egenerklæring datert 26.09.2019 Tilstandsrapport datert 25.09.2019 Energiattest datert 25.09.2019 Ferdigattest datert 11.07.1973 Seksjoneringsbegjæring datert 21.12.1983 Regnskap 2018 Kommentar budsjett 2019 Konklusjon garasje Protokoll 2019 Arealbekrefelse datert 18.09.2019 Situasjonskart Husordensregler Vedtekter Nabolagsprofil
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Ingen gjenboere
  • Turterreng
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Barnevennlig
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen og den kan fritt leies ut.

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.