Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 12
Bruksnummer: 138
Seksjonsnummer: 0
Kommunenummer: 0625 - NEDRE EIKER
Areal
BRA/P-rom: 158 m2/158 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
Garasje med plass til 2 biler med ladestasjon for Elbil. Utover dette er det parkering i egen gårdsplass, eller etter områdets gjeldende regler.
Eiendom
Tomteareal er 657 m2 eiet tomt.
Byggeår
1987
Innhold
Innholdsrik enebolig med dobbel garasje på selveiet og opparbeidet tomt. Boligen ligger flott til med panoramautsikt og gode solforhold, i kort avstand til skole, barnehage, turtereng og alle butikk og servicetilbud. I sokkeletasjen er det vindfang med garderobeløsning. Gang med peisovn, og trappeadkomst til hovedetasjen. 2 soverom av god størrelse og disponibelt rom som benyttes som soverom 3. Stort flislagt bad med dusj, badekar, servant i innredning og wc. Separat toalettrom med wc og servant. Hovedetasjen inneholder stor stue med god plass til spisestue og flere sittegrupper, samt utgang til nordvestvendt veranda. Separat kjøkken med spiseplass, og mye benk- og skapplass. Vaskerom, bod som benyttes som kontor/hobbyrom og gang med utgang til markterrasse. Det er oppført dobbel garasje med ladestasjon, og en utebod for oppbevaring av hageredskap. Boligen er godt vedlikeholdt og holder en gjennomgående god standard.
Standard
Overflater innvendige gulv: Laminatgulv, tregulv, belegg og fliser. Overflater på innvendige vegger: Malt strie/tapet, fliser, tapet og malte flater. Overflater innvendig himling: Malt panel, takplater og panelte flater. Underetasjen inneholder: Entré: Praktisk inngang til boligen med garderobeløsning. Hall: Stor hall med peisovn og trappeløp til hovedetasjen. Soverom I: Stort soverom med garderobeløsning. Soverom II: Hyggelig soverom med garderobeløsning. Innredet rom: Rommet benyttes i dag som soverom, men er ikke et godkjent soverom. Dette i hovedsak grunnet vinduenes størrelse. Bad: Stort og delikat bad utstyrt med badekar, dusjkabinett, 2 servanter i innredning og wc. Separat toalettrom: Rommet er utstyrt med wc og servant. Hovedetasjen inneholder: Stue: Stor stue med peisovn og god plass til spisestue og flere sittegrupper. Videre er det utgang til stor nordvestvendt veranda, med panoramautsikt. Kjøkken: Separat kjøkken med spiseplass. Innredning av merke HTH med hvite fronter, flisimitasjonsplate over benk og laminat benkeplate. Oppvaskmaskin, kjøleskap, og integrert stekeovn og platetopp. Vaskerom: Praktisk vaskerom med vaskekum, opplegg til vaskemaskin, og ellers god oppbevaringsplass. Kontor: Opprinnelig bod som har vindu og er innredet som kontor/hobbyrom. Gang: Gang med utgang til terrasseplatting på ca. 13 kvm. Loft: Loftsluke med stige til lagringsloft.
Hvitevarer på kjøkken følger ved salg.
Adkomst
Fra Mjøndalen sentrum: Kjør retning Åsen via Orkidehøgda. Ta til høyre inn Blomsterlia, og sving videre andre vei til venstre som er Tiriltunga. Nummer 14 kommer på høyre hånd. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene. For ytterligere informasjon se kart eller sjekk: www.ruter.no for oversikt over kollektivtransport.
Byggemåte
Grunnmur i leca/betong. Utvendig pusset. Trebindingsverksvegger med utvendig panelkledning. Tretak, tekket med takstein. Yttertaket er ikke inspisert/besiktiget. 2-lags vinduer med trekarmer. I fra byggeår. Utvendige sprosser. Malt ytterdør med glassfelt. Malt ytterdør med glassfelt i gang, i 1. etasje. Malt utgangsdør i fra stue, til veranda. Følgende er bemerket med TG2 i Tilstandsrapporten: Yttervegger Vinduer Ytterdører og porter Takkonstruksjoner Trapper og ramper Kjøkkeninnredning Overflater på innvendige gulv Overflater på innvendige vegger VVS-installasjoner, generelt Garasje TG er gitt med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid Se vedlagte takstrapport for ytterligere informasjon om byggemåte.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest for boligen datert 31.03.1987. Det er opplyst fra kommunen at boligen ble tatt i bruk den 07.04.1988.
Oppvarming
Boligen varmes opp med varmepumpe. Elektrisk gulvvarme i underetasjen. Peisovn i trapperom i underetasjen, og peis i stue.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 961 197 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 460 310
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Bestemmelse om veg
Bestemmelse om veg
Tinglyst dato 18.07.1965

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Eier opplyser følgende: Ny varmtvannsbereder i 2016. Bad i underetasje oppusset i 2012. Kjøkkeninnredning i fra byggeår. Vaskerom i fra byggeår. 2 soverom og disp.rom oppusset i 2012. Kontroll av pipeløp utført i 2019. Kontroll av el-anlegg i 2006. Utført radonmåling i boligen i 2014. Ny varmepumpe i 2018. Nylagt drenering i 2012. Deler av underetasje ble rammet av Frida-flommen, og derav oppussing innvendige rom, og nylagt drenering i 2012. Inngangsdør er fra 2012, dør bak til treplatting er fra 2013. Huset ble sist gang beiset for 7 år siden. To vegger, syd og vest, ble beiset for 2 år siden. Videre opplyser eier at hele huset vaskes utvendig en gang pr. år for preventivt vedlikehold. Hentet fra selger egenerklæringsskjema: -Garasje har grusgulv og kan oppleves som "rå" i fuktig vær. -Er et lite riss i muren på vestsiden. Den har vært der i alle år vi har bodd her og ikke sett eller oppdaget endringer på den. -Terrassen bak hus er satt opp for 3 år siden. -Olav Helge Ask AS, Montert ladestasjon for Elbil i garasje september 2017. -Langsgående bjelke i tak på garasje bør støttes opp på midten ved snømengde over 50cm, grunnet langt spenn.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 27.03.2019 av takstmann Thomas A. Haugan.
Takstmanns konklusjon: Boligen fremstår som løpende vedlikeholdt. Dog bør kostnader knyttet til vedlikehold/oppgraderinger påregnes.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
-Tilstandsrapport bolig datert 28.03.2019. -Egenerklæring datert 31.03.2019. -Energiattest datert 28.03.2019. -Kommunale opplysninger 29.03.2019
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Megler: Ida Ugland Andresen Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Peis / Ildsted
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
Adgang til utleie
Tillatt.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Kommunalinfo
 • Kommunale avgifter: kr 10 499,75

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.