Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 115
Bruksnummer: 105
Seksjonsnummer: 4
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0626 - LIER
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2500 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kommunale avgifter, vann, renovasjon, renter og avdrag fellesgjeld, felles bygningsforsikring, strøm i fellesarealer. Husleien vil øke fra kr. 2 500,- til kr. 2 700 ,- i løpet av kort tid, men dato er ikke fastsatt. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Borettslagets fellesgjeld
kr 648 000 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 24.09.2019
kr 108 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 26.09.2019

Lånebetingelser: Långiver: DnB Saldo: kr. 648 000,- Utbetalt dato: 2011/2012 Når er lånet nedbetalt: 25.08.2037 Avdrag betales fra: 25. hver måned Rentesats: 7,95 %
Forretningsfører
Hilde Espelien
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 70 m2/70 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
2
Parkering
Det følger en parkeringsplass til leiligheten. God plass til gjesteparkering. Ellers parkering etter områdets gjeldende regler.
Eiendom
Tomteareal er 3 493 m2 eiet tomt.
Byggeår
1926
Innhold
Eiendomsmegler Thomas Hjorth Olsen og BN Bolig ønsker velkommen Røykenveien 77, en leilighet med fjordutsikt, og umiddelbar nærhet til Engersand havn med sine flotte områder med mulighet for rekrasjon på og i vannet. Leiligheten er beliggende i 2. etasje og inneholder: Entrè med god plass for garderobeløsning. Kjøkken med godt med benk og oppbevaringsplass, samt plass for spisebord. stue med peisovn og god plass for sofa og spisebord. Hovedsoverom av god størrelse og med garderobeskap. Soverom II perfekt som kontor, barnerom eller gjesterom. Bad med dusj, servantinnredning, wc og opplegg til vaskemaskin. Det følger 1 bod i kjeller på ca. 6 kvm og 1 utvendig bod på ca. 8 kvm i frittstående bodbygg. I tillegg er det mulighet for å plassere egen vaskemaskin i fellesvaskeri i kjeller. Velkommen til ditt nye hjem.
Adkomst
Enkel adkomst direkte fra Røykenveien. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig sine visningsskilt til fellesvisningene. For ytterligere informasjon se kart eller sjekk: www.ruter.no for oversikt over kollektivtransport.
Byggemåte
Bygning fra 1926 som strekker seg over tre etasjer, samt felles kjelleretasje. Yttervegger oppført i murkonstruksjon/skallmur som er utvendig pusset og malt over grunnmur av stein og betong. Saltakskonstruksjon tekket med betong takstein. Det opplyses fra Lier kommune at de ikke sitter på noen byggtegninger for eiendommen.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ingen tegninger fra byggeår i Lier kommunes arkiv, og megler har derfor ikke kunnet foreta kontroll av dagens bruk opp mot eventuelle godkjente tegninger. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Lier kommunes arkiv. I de tilfeller hvor midlertidig brukstillatelse ikke er innhentet for saker omsøkt før 01.01.1998 vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet, og for å få en korrekt avslutning, så kan Lier kommune i medhold av plan- og bygningsloven pålegge eier å igangsette tiltak som leder til at midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan omsøkes og utstedes.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming. Varme på gulv på bad. Peisovn i stue.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Gjeldende kommuneplanen 2009-2020 ligger ute på kommunens hjemmesider.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 622 554 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 241 194,4
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 4 Formål: Bolig Sameiebrøk: 80 / 480
Tinglyst dato 24.01.1988

Erklæring/avtale
felles vedlikehold og drift av lekeplass GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 22.12.1983

Erklæring/avtale
felles vedlikehold og drift og lekeplass GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 10.09.1986

Målebrev
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 30.06.1998

Grensejustering
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 30.06.1998

Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Tinglyst dato 18.08.1992

Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Tinglyst dato 24.05.1993

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
-Dyrehold er tillatt. -Det utarbeides arbeidslister for snømåking, gressklipping og trappevask som settes opp i hver oppgang. -Naturlig avtrekk/ventilering i leiligheten. -El. vifte i himling på bad. Følgende elementer har fått TG2: -Ytterdører og porter. -Kjøkkeninnredning. -Overflater innvendige gulv. -Overflater innvendige vegger. -VVS-installasjoner, generelt. Sameiet skal oppgradere rørsystem. Dette vil medføre inngripen i vegger i gang i leilighetene i 1. og 2. etasje. Noen reparasjoner og støy må medberegnes. Vil antagelig ikke føre til øking av lån, utover det som er søkt om lån for per nå. (Se referat fra siste møte) Hentet fra selgers egenerklæring: -Sprekk i ett par fliser og litt dårlig fuge noen steder. -Har måtte sette inn rør i pipa. dette blei gjort 3-4 år siden. -Fikk 3-4 kryp som lignet på skjeggkre i en klisterfelle under dusjen, fellen lå der fra mai-september 2019. -Det har vært fukt i noen av veggene ene vinteren for ca.3-4år siden. -Nytt tak og takrenner høsten 2012. -Egeninnsats, lagt opp ny strømledninger og kontakter på soverommene 3-4år siden. -Det var ett tett rør i kjelleren for noen år siden, blei spylt opp av Ragn Sells. -2 av leiligheten i bygget blir leid ut av dem som eier dem. -Det pågår en rettsak nå om unndragelse/bedrageri i sameiet. -Husleien skal økes nå fra 2500 kr pr mnd. til 2700 kr.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 26.09.2019 av takstmann Thomas Alexander Haugan

Takstmanns konklusjon:
Nåværende eier har oppusset begge soverommene i leiligheten. Trukket nytt innvendig rør i pipeløp. Nye vinduer i 2014. Nytt dusjkabinett, toalett og innredning på bad i 2007. Forøvrig er bad/våtrom av eldre dato. Noe misfarging i hjørneoverflater. Også vært tilfeller med kuldebroer i leiligheten.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
-Nabolagsprofil -Tilstandsrapport datert -Egenerklæring datert 25.09.2019. -Informasjon fra sameiet -Kommunal info datert 24.09.2019 -Seksjonering datert 25.01.2019 -Reseksjonering datert 19.08.1992 -Reseksjonering datert 25.05.1993 -Ferdigattest på uthus datert 18.01.1954
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Bademulighet
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen og den kan fritt leies ut.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt.

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.