Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 210
Bruksnummer: 36
Seksjonsnummer: 127
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2683 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kabel-TV/bredbånd, bygningsforsikring, kommunale avgifter, drift og forretningsførsel, og utgifter til servicesameiet, fjernvarme. Selger er ajour med felleskostnadene pr mars 2019.
Borettslagets fellesgjeld
kr 7 738 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.12.2018
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Forretningsfører
Sebra Forvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 46 m2/46 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
8
Parkering
Biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg kan søkes leid. Ellers parkering etter gjeldene regler.
Eiendom
Tomteareal er 3 265,3 m2 eiet tomt.
Byggeår
2008
Innhold
Entré, kjøkken/stue, bad, soverom og balkong. Bod i kjeller.
Standard
Gulv: En-stavs parkett og fliser. Takstmann har vurdert boligens gulv til tilstandsgrad 1. Vegger: malte flater og fliser med normal bruks slitasje. Himlinger: Malte himlinger, hvor det er downlights i himling på bad. Kjøkken: Kjøkkeninnredning fra byggeår med glatte/folierte fronter og rustfritt beslag, benkeplate i laminat, ventilator med kanal til ventil, lyslist over kjøkkenbenk. i 2016 ble kjøkkenbenken utvidet på en side. Integrerte hvitevarer som induksjon platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin, kjøl og fryseskap. I tillegg er det waterguard og komfyrvakt. Bad: Flisbelagt bad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Baderomsinnredningen er bestående av folierte glatte høyglans fronter, speil, vegghengt toalett, dusjhjørne med glassdør, varmekabler på gulv, downlights i himling, integrerte høyttalere og radio i himling. - Original plastsluk og klemring - Fall mot sluk i dusjsone - Tilluftspalte i dør/terskel - Mekanisk avtrekk Balkong: Adkomst fra kjøkken/stue-løsning til overbygget balkong på 3,1 m². Rekkverkhøyde er 102 cm. VVS: - Varmekabler på bad - Radiatorer med tilknytning til fjernvarmeanlegg - Felles varmt forbruksvann - Mekanisk ventilasjonsanlegg med avtrekk fra kjøkken og bad. Røykvarslere og brannslukningsutstyr skal medfølge boligen. Sprinkelanlegg i boligen. EL: - 8 fordelingskurser - Automatsikringer og jordfeilbryter
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Fra tilstandsrapport: Moderne boligblokk oppført i 2008 over 9 etasjer, samt kjeller/garasjeanlegg tilknyttet. Huldekkeelementer av betong som etasjeskille. Yttervegger i bærende konstruksjon i betong og stål. Utfyllende vegger med isolert bindingsverk med varierende platekledning og noe pusset fasade. Flatt tak i betongkonstruksjon, antar tekket med papp/folie. Antar isolert med isopor el.lign. Fundamentert med betong og stålkjernepæler til grunn under vann. - Balkong. - Felles garasjeanlegg i kjelleretasje. - Bod i kjeller på 7,5 m². - Felles oppgang i betong, med banebelegg og malte flater. - Korridor til leilighet.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 26.06.2012 vedr. oppføring av blokk. Det er utstedt brukstillatelse den 06.10.2008 vedr. oppføring av blokk. Det er utstedt brukstillatelse den 16.05.2008 vedr. oppføring av blokk. Det er utstedt midlertidig brukstillatelse den 16.12.2009 vedr. oppføring av blokk.
Oppvarming
Radiatorer med tilknytning til fjernvarmeanlegg og varmekabler på bad.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 227 008 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 4 417 230
Andel felles formue
Kr 15 919 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Sameiet Tjuvholmen F3 består av 145 boligsseksjoner og 4 næringsseksjoner. Sameiet har avtale med Canal Digital om kabel-tv og bredbånd. Det er oppdaget skjeggkre/sølvkre flere steder på Tjuvholmen. Mail til selger fra styret kan leses i egenerklæringen. Selger har ikke sett noe i leiligheten. Det finnes for tiden ingen fullgod måte å bli kvitt skjeggkre på, men bestanden kan begrenses ved gjentatte behandlinger av skadedyrfirmaer, evt. bruk av lim¬feller samt regelmessig og nøye støvsuging.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 18.03.2019 av takstmann Bjørn Tallhaug.
Takstmanns konklusjon: 2-roms selveierleilighet i boligblokk bygget i 2008, etter den tids krav og byggeskikker. Beliggende på populære Tjuvholmen I Oslo. - Normal bruks slitasje på overflater - Pent lyst kjøkken med åpen løsning mot stuedel - Flisbelagt bad med varmekabler - Felles takterrasse - Bod i kjeller etasje Se tilstandsrapport for detaljer.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Egenerklæringsskjema datert 13.03.2019 - Tilstandsrapport datert 18.03.2019 - Ferdigattest vedr. oppføring av blokk datert 26.06.2012 - Brukstillatelse vedr oppføring av blokk datert 06.10.2008 - Brukstillatelse vedr. oppføring av blokk datert 16.05.2008 - Midlertidig brukstillatelse vedr. oppføring av blokk datert 16.12.2009 - Seksjonering datert 22.09.2009 - Reseksjonering datert 20.05.2010 - Reseksjonering datert 18.12.2018 - Vedtekter - Husordensregler - Årsberetning
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Hans Olav Øverland Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Duy Vidar Tang Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Heis
  • Utsikt
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Moderne
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Sentralt
Adgang til utleie
Erverver av seksjon og leietaker ved utleie av bruksenhet må meldes til sameiets styre og forretningsfører for registrering.

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.