Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 79
Bruksnummer: 140
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0602 - DRAMMEN
Areal
BRA/P-rom: 138 m2/134 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Vertikaltdelt tomannsbolig
Etasje
3
Parkering
Dobbelgarasje for to biler. Biloppstillingsplasser på tomten.
Eiendom
Tomteareal er 355,6 m2 eiet tomt.
Byggeår
2009
Innhold
Underetasje: Entré, soverom, hall/trappegang, bod, vaskerom og bad. 1.etasje: Åpen kjøkken-/stue løsning. Utgang til markterrasse på 65 kvm fra kjøkken. 2.etasje: Trapperom/gang, separat toalett og 2 soverom.
Standard
Underetasje: Entré: Fliser på gulv med innlagt varmekabler. Skyvedørsgarderobe. Soverom: Garderobeskap. Hall/trappegang: Parkett på gulv. Bod: Vaskerom: Flis på gulv og malte flater ellers. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Skyllekum og skapinnredning samt hyller. Folierte fronter. Takventil. Varmtvannsbereder. Bad: Nytt bad i 2019 med heldekkende servant over skuffeseksjon. Folierte, glatte fronter. Veggmontert klosett. Dusjhjørne med glassvegg samt tropedusj og dusj -/blandebatteri. Speil med lys. Flislagte vegger og gulv. Varmekabler i gulv. Innebygde høyttalere. 1.etasje: Åpen kjøkken-/stue løsning: Pipeløp med to frie sider. Peis med glassfasade. Parkett på gulv og malte flater på vegger og i himling. Kjøkkeninnredning fra byggeår med profilerte fronter. Laminat benkeplate. Rustfritt nedfelt beslag. 1 -1/2 vask. Ventilator med avtrekk til kanal til yttervegg/ventil. VillaVent. Mosaikkfliser og lyslister over benk. Integrerte hvitevarer som; induksjon platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin. Frittstående kjøl-/ fryseskap i stål. Downlights i himling både i kjøkken og stuedel som har åpen løsning. Markterrasse: Boligen har en markterrasse ut fra kjøkkenet på 65 kvm. Tremmer på gulv, samt nedgang til underetasjen. Delvis overbygget. Utebelysning og stikk. Jacuzzi. 2.etasje: Trapperom/gang: Garderobeskap. Toalett: Separat toalett med servant over innredning. Folierte, glatte fronter. Klosett. Speilskap. Takventil. Banebelegg på gulv, malte flater ellers. 2 soverom: Garasje: Støpt såle med bindingsverk over. Liggende kledning. Saltak med betongstein. Sidedør. Automatisk leddport. Belysning og stikk. Elektrisk anlegg: 50 amp hovedsikring og 10 fordelingskurser. Automatsikringer fra byggeår. Overspenningsvern.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Bygningen antas fundamentert på faste/komprimerte masser. Drenering fra byggeår i 2009. Synlig grunnmurspapp. Bærende konstruksjoner i bindingsverk. Grunnmur i Leca. Utvendig liggende kledning. Nyere takrenner og nedløp i plastbelagt stål. Vinduer og terrassedør med isolerglass fra byggeår. Pvc rammer. Original brann- og lydklassifisert ytterdør. Saltak i trekonstruksjoner. Saltak tekker med betongtakstein. Antas undertak med papp, sløyfer og lekter. Snøfangere og stigetrinn. Innvendig tretrapper med åpen trinn. To håndledere. Terrassen har tremmer på gulv. Delvis overbygget. Pipeløp med to frie sider. Peis med glassfasade i stuen. Gulver med parkett, laminat og banebelegg. Malte flater og flis. Panel og malte flater.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ferdigattest datert 17.03.2009.
Oppvarming
Varmekabler i entré og på bad. Elektrisk oppvarming. Peis i stue.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 147 596 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 4 131 347
Opplyst av Skattetaten
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Seksjonering
SNR: 1 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning og grunn Sameiebrøk: 137 / 274
Tinglyst dato 23.12.2008

Erklæring/avtale
Byggeforbud på nærmere angitt avstand. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 25.09.1972

Best. om vann/kloakkledn.
Med flere bestemmelser Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 27.02.2008

Best. om adkomstrett
Best. om adkomstrett
Tinglyst dato 29.03.2012

Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 04.02.2014

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Boligen er en del av sameiet Dalenveien 76-78.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 12.08.2019 av takstmann Bjørn Tallhaug
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Fra egenerklæring: Bad er oppusset januar 2019 Membran og elektro er utført av fagpersonell. Rør/vann er gjort av folk med fagbrev, og etter forskrifter, men har ikke papirer på dette. forligger det dukumentasjon på disse arbeidene? ja, foreligger papirer på membran, og elektro. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte? Nei, alle som har jobbet på badet er faglærte. Et fundament til verandaen har sunket 1 gang, dette er ordnet. Har vært observert skjeggkre ved veldig få anledninger. Har vært forsøkt å fjerne disse med feller. Det har hjulpet betraktelig, men kan fortsatt være 1-2 man møter i mnd. Er det utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år? Ja, takstein, blekk og takrenne ble ødelagt etter vinteren da snøen raste fra taket. Dette har blitt utredet ved å montere snøstoppere, for å forhindre at dette skal oppstå på nytt. Er arbeidet utført av faglært? Ja, Alt er gjort gjennom forsikring. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? Ja, Five Elektro. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? Ja. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
-Tilstandsrapport (13.08.2019) -Energiattest (14.08.2019) -Egeneklæring (24.08.2019) -Godkjente bygningstegninger
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Truls Eirik Holm Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Moderne
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Rolig
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Annen informasjon
Følgende har selger kommentert i egenerklæringen: Bad/våtrom: Badet er oppusset i januar 2019. Membran og elektro er utført av fagpersonell. Rør/vann er gjort av folk med fagbrev og etter forskrifter, men selger har ikke papirer på dette. Det foreligger papirer på membran og elektro. Alle som har jobbet på badet er faglærte. Setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen: Et fundament til verandaen har sunket 1 gang, dette er ordnet opp i. Insekter: Har vært observert skjeggkre ved veldig få anledninger. Har vært forsøkt å fjerne disse med feller. Det har hjulpet betraktelig, men kan fortsatt være 1-2 man møter i mnd. Utettheter på tak/fasade/terrasse/garasje: Takstein, blekk og takrenne ble ødelagt etter vinteren da snøen raste fra taket. Dette har blitt utredet ved å montere snøstoppere, for å forhindre at dette skal oppstå på nytt. Alt er gjort gjennom forsikring. El-anlegget: Det elektriske arbeidet har blitt utført av Five elektro.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 8 702

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.