Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 159
Bruksnummer: 210
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: PYNTEN BORETTSLAGBorettslag-orgnummer: 948976242
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3496 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Varmtvann, fyring og varme på bad (vannbåren varme) er inkludert i felleskostnadene. Strøm går på egen måler, betales av andelseier.
Borettslagets fellesgjeld
kr 122 506 714 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 28.03.2019
kr 216 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 28.02.2019

Lånebetingelser: Lånenummer: HANBA1-83987157634 Type lån: Annuitet Restsaldo: 121.136.040,- Restløpetid: 26 år 6 mnd. Termin per år: 12 Type rente: Flytende Rente: 2,10% Lånenummer: OBBK01-98207365734 Type lån: Annuitet Restsaldo: 1.307.674 Restløpetid: 8 år 3 mnd. Termin per år: 2 Type rente: Flytende Rente: 2,80%.
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Ja
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsesdato.
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 64 m2/56 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
9
Parkering
OBOS tildeler parkering og garasje. Garasje innskudd 2000,-. Borettslaget har parkeringsplasser og garasjer som leies ut etter ventelister. Borettslaget disponerer også 22 plasser til el-bil. Ellers gateparkering etter stedets gjeldene bestemmelser.
Eiendom
Tomteareal er 2 089,8 m2 eiet tomt.
Byggeår
1963
Standard
Entré- Lys entré med god plass til oppbevaring av yttertøy og sko. Bad - Baderom er pusset opp i regi av borettslaget i 2014. Flislagt bad med gulvvarme. Baderomsinnredningen er bestående av servant med skuffeseksjon, speilskap med overlys, vegghengt klosett, dusjhjørne med svingbare glassvegger og opplegg for vaskemaskin Soverom - Soverommet har god plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord på hver side. Det er montert skyvedørsgarderobe Kjøkken - IKEA kjøkkeninnredning fra 2010/11 med ett-speils lakkerte skapfronter, laminat benkeplate, 1 1/2 oppvaskkum med benkebeslag, 5 skapfronter med glassfelt og ventilator. Innfelte hvitevarer som koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin, frittstående kjøl/-fryseskap. Kjøkkenet har flislagte bakvegger Stue - Lys stue med vindusflater som slipper inn rikelig med naturlig lys. Det er plass til sofagruppe med tilhørende bord, tv-møblement og spiseplass i stuen. Balkong - Adkomst fra stue til en syd/-østvendt innglasset balkong med teppe på gulv på 8 m². Balkongen er forøvrig utstyrt med downlights. Bod - Boligen disponerer to boder hvorav en på loft og en i kjeller. Annet - Sikringsskap med automatsikringer plassert i felles oppgang. Dørcalling med åpner. Get kabel tv AS er leverandør av kabel-TV tjenester med bredbånd til borettslaget. Overflater er belagt med fliser og gulvvarme på baderom, fliser i entré ellers laminat i øvrige rom.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Høyblokk på 9 etasjer, kjeller og loft med bærende konstruksjon i betong. Skillende dekker i armert betong. Fasader forblendet med teglstein. Flat takkonstruksjon antatt tekket med papp/- membran.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ferdigattest nybygg datert: 15.09.1965 Ferdigattest fasadekledning og nye vinduer datert: 17.02.1993 Ferdigattest bad datert: 26.05.2015 Ferdigattest balkong
Oppvarming
Leiligheten er oppvarmet med gulvvarme på baderom og sentralfyr med radiatorovner.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 894 996 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 221 986
Andel felles formue
Kr 25 102 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av boligbyggelaget og borettslaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling. Det er X stk. som har meldt interesse. Kontakt boligbyggelaget eller megler for mer info. Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 02.04.2019 av takstmann Håkon Hosle.
Takstmanns konklusjon: Oppdraget gikk ut på å avholde en tilstandsanalyse av en 3-roms andelsleilighet i Mellombølgen 72 på Lambertseter i Oslo. Boligen fremstår med normal bruksslitasje på innvendig bygningsmasse. Det må alltid påregnes noe overflateoppussing ved kjøp av en brukt bolig. Innvendige overflater er belagt med malte huntonittplater, malte slette flater og laminat, flis på gulv. Kjøkkeninnredning med ettspeils lakkerte skapfronter, laminat benkeplate. Flislagt baderom med gulvvarme. Boligen disponerer to boder hvorav en på loft og en i kjeller. Borettslaget har parkeringsplasser og garasjer som leies ut etter ventelister. Borettslaget disponerer også 22 plasser til el-bil. Ellers gateparkering etter stedets gjeldene bestemmelser. Eier opplyser at: - IKEA kjøkkeninnredning satt inn i 2010/11. - Lagt huntonitt takplater på vegger og bygget inn radiatorovner i stue 2011. - Baderom er pusset opp i regi av borettslaget i 2014. - Malt opp alle vegg/-takflater i 2017. - Lagt nytt laminatgulv i alle rom og fliser i entré i 2017. - Senket tak og innstalert downlights i entré i 2017. - Satt opp garderobeskap i entré i 2017. For ytterligere informasjon se konstruksjonsbeskrivelser og eiers egenerklæring.
Boligselgerforsikring
Kommentarer fra egenerklæringen: 1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? Ja, Obos prosjekt november 2014 - nytt bad i regi av borettslaget. 1.2. Er arbeidet utført av faglært? Ja, Totalt renovering av alle bad i pynten borettslag, utført av bygg entreprenøren Sansbygg i november 2014. 1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene? Ja, Dokumentasjoner kan etterspørres hos obos/pynten borettslag. 9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? Ja, Elektro Sivert Installasjon AS, nytt sikringsskap i regi av borettslaget, sluttført juni 2013. 9.3. Kjenner du til om arbeider er utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller ufaglærte? Ja, I 2017 ble det installert downlights i gangen. Arbeidet ble utført av en venn som er elektriker og har fagbrevutdanning. 9.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? Ja, Alt av erklæringer for el-anlegget som er gjort i regi av borettslaget ligger i en mappe i boligen. 10.1. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år? Ja, Obos prosjekt, i forbindelse med rehabilitering av bad i november 2014. 10.2. Er arbeidet utført av faglært? Ja, Totalt renovering av bad, Sansbygg november 2014. 19. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold ved eiendommen (for eksempel vedlikeholdsbehov) som kan medføre økt husleie / økte fellesutgifter? Ja, Har vært i dialog med pynten borettslag nå nylig. Det skal skiftes ut ringeklokker og porttelefoner i alle leiligheter i borettslaget. Bakgrunn av det prosjektet så vil det bli en minimalt økning i fellesgjelden (ca. litt underkant av 5000,-), men ingen økning i månedlig fellesutgift. Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Nabolagsprofil Egenerklæring datert: 19.03.2019 Takstrapport datert: 03.04.2019 Energiattest datert: 03.04.2019 Plantegning Ferdigattester Vedtekter Husordensregler Årsrapport for 2017
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Heis
 • Ingen gjenboere
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Vaktmester - / Vektertjeneste
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Rolig
 • Sentralt
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.