Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 102
Bruksnummer: 1146
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Areal
BRA/P-rom: 249 m2/249 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
5.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Selveier
Boligtype
Tomannsbolig
Parkering
Parkering i dobbel garasje og samt på eiendommens gårdsplass.
Eiendom
Tomteareal er 849,9 m2 eiet tomt.
Byggeår
1983
Standard
Entré - Boligen har en lys entré med god plass til oppbevaring av yttertøy og sko. Flislagt gulv med varmekabler. Stue - Pen og lys stue med lyse overflater og downlights i himling. Utgang til terrasse fra stuen. God plass til sofagruppe med tilhørende bord og tv-møblement. Peis i stue og peisovn i kjellerstue. Kjøkken - Fliser over kjøkkenbenk. Profilert kjøkkeninnredning med laminert benkeplate og nedfelt oppvaskkum. Integrert stekeovn, induksjonstopp. Opplegg for oppvaskmaskin. Spiseplass. WC - 1 etasje, toalett. Hvit profilert innredning med heldekkende servant. Gulvvarme. Bad - 2 etasje, Flislagt gulv med varmekabel i bad. Eldre bad. Dusjkabinett, toalett, bidé, innredning med nedfelt servant. Bad - kjeller, keramiske fliser på vegg, dusjkabinett. Innredning med dobbel servant. Vaskerom - Toalett. Innredning med laminert benkeplate og nedfelt utslagskum. Opplegg for vaskemaskin. 300 liter varmtvannsbereder fra 2013. Flislagt gulv og vegger. Kjellerstue - Lys kjellerstue med plass til sofagruppe og tv-møblement. Soverom - fire av soverommene er av romslig størrelse med integrert skyvedørsgarderobe. Det femte soverommet har plass til dobbeltseng og oppbevaringløsninger. Kan egne seg godt som barnerom eller kontor. Terrasse - Det er markterrasse med utgang fra stue. Det er 2 takterrasser. Grunn og fundamenter - Ukjent byggegrunn for takstmann. Det presiseres at undertegnende ikke er foretatt geotekniske undersøkelser og derved har begrenset kunnskap til byggets byggegrunn og stabilitet. Garasje - Dobbelgarasje i støpt dekke, lettklinker ringmur og bindingsverk med utvendig tømmermannskledning. Uisolert. Sadlet takkonstruksjon i tre tekket med glassert takstein. Dør i bakkant samt 3 vinduer. 2 leddporter med automatisk portåpner. Innlagt støm og lys. Annet - Fliser med varmekabel i Hall, wc og vaskerom. Parkett i kjøkken og stue. Det er gulvvarme i deler av gulv i stue (ved sofakrok i følge eier). Avløpsrør i støpejern med noe stikkavløp i plast. Trykkvannsledninger i kobber samt noe Pex(plastrør). Det er opplyst i tidligere salgsoppgave at det er kloakkpumpe på eiendommen og at den er fra 2007 med detektor/alarm. Elektrisk terrassemarkise samt utvendige persienner.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Se kartskisse. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig ved fellesvisning. Vi følger deg hele veien til ditt nye hjem!
Byggemåte
Bygningen som er av eldre dato, kan ha skjulte feil og mangler som er vanskelig å oppdage ved visuell befaring. Særlig kritiske områder er drenering, innredede rom under terreng, oppforede gulv under terreng, membranløsninger i våtrom, isolasjon i gulv, vegger og himlinger, vann og avløpsnett. Ved eventuelt salg av eiendommen er det viktig å gi kjøperen informasjon om at eldre bygninger er bygget under andre forutsetninger og forskriftskrav enn de som gjelder i dag. Det vil normalt alltid kunne registreres symptomer på alder på bygningsdelene. Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll. Bygningens el. anlegg, røranlegg og piper/ildsteder er IKKE kontrollert av takstmannen da dette ligger utenfor takstmannens kontrollansvar. Disse kontrollene skal foretas av godkjente fagmenn.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Oslo kommunes arkiv. Boligen er oppført i 1950, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Ekspedisjons-dokument for atelier, datert: 05.02.1942 Ekspedisjons-dokument for tilbygg, datert: 28.04.1946 Ferdigattest garasje, datert: 16.11.1983 Ferdigmelding tilbygg, datert: 11.09.1993 Ferdigattest rehabilitering av skorstein, datert: 18.10.2016
Oppvarming
Boligen er basert på elektrisk oppvarming med panelovner, gulvvarme, luft/luft varmepumpe samt vedfyring i peiser.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by er gjeldende i tillegg til kommuneplanen for Oslo kommune.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 517 022 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 5 461 279,2
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Vertikaldelt tomannsbolig samt frittliggende dobbelgarasje. Kommentarer for tilstandsrapport og følgende har fått tilstandsgrad 2: Grunnmur, vegger mot grunn: Det er stedvis utforede kjelleryttervegger som er å anse som en risikokonstruksjon med fare for kondensering. Det ble foretatt stikkprøvekontroll med Protimeter MMS2 fuktindikator på kjelleryttervegger og det ble indikert stedvise fuktutslag. Det tillegges at dagens eiere har pigget opp kjellergulv i kjellerstue og et soverom. Her er senket nivået senket for å få bedre romhøyde. Det ble ikke gjort noe med dreneringen på utsiden i denne forbindelse. Det er ukjent for undertegnede om nivået ble senket under sålehøyden noe som i så fall er risikofylt dersom nivået ligger lavere i kjellergulv enn nivået på utvendig drensledning. Dette lar seg ikke kontrollere uten å grave opp på utsiden. Det ble registrert sprekker i lysgraver. Det presiseres at det ikke var mulig å inspisere store deler av yttervegg pga snømengder. Drenering: Det antas at drenering er fra byggeår. Det er ingen kontrollmulighet. Eiendommen var dekket med store snømengder på befaringsdagen. På grunn av alder må det forventes å gjøre arbeider vedrørende drenering. Tilstandsgrad settes ikke. Ingen kontrollmulighet. Yttervegger: Normalt vedlikeholdt dog noe værslitt og oppsprukket kledning. Tilstandsgrad settes ikke da det ikke var mulig å gjennomføre en tilstrekkelig befaring rundt hele bygget. Takkonstruksjon: Det ble forsøkt befart fra loftsluke, men da var ikke tilgang pga lagring. Tilstandsgrad settes ikke. Ytterligere kontroll er nødvendig. Det bemerkes at loftsluke ikke klemmer mot himling og bør utbedres for å hindre at varmluft trekker opp av luke og varmer opp yttertak fra underside. TG 3 Vinduer og dører: TG 2 grunnet slitte dører. Takvindu: TG 2 grunnet ingen spesielle kommentarer til selve vinduet men, det er registrert sprekkdannelser rundt vinduet. Frittbærende dekker: Det er stedvis knirk, svik og skjevheter i gulv. Spesielt gjelder dette 2. etasje. TG 2. Bad: Eldre konstruksjon. Sluk er plasser under kabinett, ikke tilgjengelig for inspeksjon. Stedvis bom i fliser. Det anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett. Oppussing må påregnes. TG 2. Bad: i kjeller. Eldre konstruksjon. Det er sprekk i nedre del av vegg (mot yttervegg) TG 2. Bad: 2 etg. Eldre konstruksjon. Det er ikke tilfredsstillende fall til sluk. Ukjent membranløsning. Oppussing må påregnes. Det anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett med regelmessig rensing av sluk. Eldre konstruksjon. innredningen er utidsmessig og slitt utstyr. Det er manglende tilluftsspalte i dør/terskel. TG 2. Vaskerom: Eldre konstruksjon. Stedvis bom i fliser. TG 2. WC: 1 etg. Svak ventilering av rommet. TG 2. Kjøkkeninnredning: Normal bruksslitasje. Det er sprekk i induksjonstopp. TG 2. Gulv: 2 etg. Det er skjevheter, svikt og knirk i gulv. Himling: Det er noe sprekkdannelser rundt Velux takvindu i soverom. TG 2. VVS: Røranlegg er kun visuelt kontrollert. Tilstandsgrad settes pga alder. TG 2. Innvendig målte arealer, bruttomål er skjønnsmessig vurdert. Alle arealer er avrundet til hele kvadratmeter. NB! I kjeller er det varierende romhøyde fra ca. 1,93 meter til 2,28 meter. Kjeller ominnredet fra kjellerrom til beboelsesrom (fra tilleggsdel til hoveddel). Det antas at dette ikke er søkt bruksendret hos Plan- og bygningsetaten. Det er avvik fra byggeforskrift vedrørende dagslyskrav, rømningsvei og romhøyde. Det er satt inn større vinduer i kjeller som i størrelse kunne vært tilfredsstillende for rømning, men på grunn av at de er topphengslet og utadslående og vinduene er under terrengnivå med lysgrav er det ikke mulig å benytte disse til rømning. Terrasser var ikke tilgjengelig for inspeksjon pga mye snø.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 14.03.2019 av takstmann Kai Ivar Vambeseth

Takstmanns konklusjon:
Vertikaldelt tomannsbolig fra 1950 som ble tilbygget 1989 samt frittliggende dobbelgarasje fra 1983. Innholdsrik og pen bolig som har blitt oppgradert gjennom årene. Dog er det viktig å vite at boligen har blitt noen år og at en del rehabilitering samt normalt vedlikehold må påregnes. Avvik som er påvist skyldes i hovedsak normal elde og bruksslitasje. Våtrom i boligen er av eldre dato og det må påregnes rehabilitering. Det er knirk og svikt i gulv i 2. etasje. I tillegg begynner en del vinduer og dører å bli gamle. NB! Det er viktig å presisere at det var begrenset tilgang for inspeksjon pga store snømengder utvendig samt møblering og lagring innvendig. Ved åpning av konstruksjoner kan feil og mangler avdekkes også utover det som er omtalt i rapporten. Det gjøres oppmerksom på at dette er en tilstandsrapport på nivå 1, dvs kun en visuell befaring, uten åpning av konstruksjoner. Merk at dagens krav til isolering og tetthet mv er strengere enn da bygget ble oppført. Tilstandsanalysen er basert på en visuell befaring og registrering av symptomer. Det er brukt elektronisk fuktindikator i rom hvor det erfaringsmessig kan være kritisk med tanke på fuktighet.
Boligselgerforsikring
Kommentarer fra egenerklæringen: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, feil eller lekkasje ved sluk, membran/tettesjikt eller andre steder? Nei, Vi har ikke opplevd noen feil tilknyttet bad eller våtrom. 1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? Nei, I perioden vi har bodd her har det ikke vært oppussing på hverken bad eller våtrom. Vi kjenner ikke til om det har vært noe pussing tilknyttet bad eller våtrom i perioden før det. 2. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller lignende? Ja, Det ble pippebrann i 2016 og det ble foretatt en innvendig rehabilitering av pipe 2016 av firma "Feiermester Alf Petersen AS", jf. ferdigattest i byggsaken utstedt av Plan og byggningsetaten som ligger ved salgsoppgaven. 3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i kjelleren/underetasje/krypkjeller/garasje? Nei, Nei vi kjenner ikke til om det har vært noen problemer nevnt i spørsmålet i perioden vi har bodd her. 3.1. Kjenner du til om det er utført arbeid med drenering/fuktsikring siste 10 år? Nei, vi kjenner ikke til om det har vært utført arbeid med drenering/fuktsikring i de siste 10 årene. 4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Nei, Nei vi kjenner ikke til om det har vært setningsskader/skjevheter på boligen i perioden vi har bodd her. 5. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f. eks. rotter, mus, maur og lignende? Ja, det ble påvist veggedyr i huset i 2016 og det ble utført grundig behandling i tilknytning med bekjempelse av veggedyr av en profesjonelt firma og kostnader ble dekket av forsikringsselskapet. Etter behandling har det aldri vært noen problemer med veggedyr i huset. 6. Kjenner du til om det er/har vært, insekter som f.eks pelsbille eller skjeggkre (herunder perlekre, sølvkre eller tilsvarende) i boligen/sameiet eller borettslaget? Ja, Nei, vi kjenner ikke til om det har vært insekter i boligen i perioden vi har bodd her. 7. Kjenner du til om det er/har værtsopp, også svertesopp, råteskader eller fukt i boligen? Nei, vi kjenner ikke til om det har vært sopp, svertesopp, råteskader eller fukt i boligen. 8. Kjenner du til om det er/har vært utettheter på tak/fasade/terrasse/garasje? Nei, vi kjenner ikke til om det har vært utettheter på tak, fasade, terrasse eller garasje i perioden vi har bodd her. 8.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år? Nei, vi kjenner ikke til om det har vært utført arbeid på tak, fasade, terrasse eller garasje i de siste 10 år. 9. Kjenner du til om det er/har vært feil ved el-anlegget, f.eks. gjentagende sikringsbrudd, svimerker, varmgang eller lignende? Nei, vi kjenner ikke til det 9.1. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende kontrollinstanser? Ja, Det ble el tilsyn kontroll utført av Hafslund Nett AS i perioden august/september 2018. Saken ble utbedret og dermed avsluttet siden de fikk tilfredstillende tilbakemelding 9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? Ja, Navn: Elektro-Sivert Installasjon AS Adresse: Nedre Rommen 7, 0988 Oslo 12. Kjenner du til om det er foretatt endringer i boligen som avviker fra de opprinnelige plantegningene, f.eks. innredet kjeller, loft, bod, tilbygg/påbygg e.l.? Ja, Ved åsskifte 2015/2016 etter vår overtagelse av boligen, ble kjeller ominnredet, hvor ene bod ble til beboelsesrom samt takhøyde ble utvidet fra ca 1,93 meter til 2,28 meter i hele kjellerstue og soverom (tidligere "bod" som ble til soverom). Det ble også satt inn større vinduer i kjelleren og soverom. 12.1. Er dette godkjent hos bygningsmyndighetene? Nei, Det er ikke søkt bruksendret hos Plan og bygningsetaten. 18. Er det andre forhold ved eiendommen som er relevant for kjøper? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å oppfylle opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap) El-bil lader i garasjen ble installert ved egeninnsats/vennetjenste i 2018 som fungerer helt fint. Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Nabolagsprofil Egenerklæring datert: 23.03.2019 Tilstandsrapport datert: 14.03.2019 Energiattest datert: 14.03.2019 Plantegning Reguleringsplan
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Irfan Raja Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Peis / Ildsted
 • Turterreng
 • Barnevennlig
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Bademulighet
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Kommunalinfo
 • Kommunale avgifter: kr 19 291
 • Eiendomsskatt: kr 763

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.