Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 176
Bruksnummer: 161
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Forretningsfører
Nyjordet Vel
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 122 m2/122 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Rekkehus
Etasje
2
Parkering
Egen garasje.
Eiendom
Tomteareal er 177 m2 festet tomt.
Byggeår
1986
Innhold
1. etg: Bad, gang, wc, 3 soverom. 2. etg: Kjøkken, stue, tv-stue. Loft: Kaldloft, ikke målbar. Benyttes som lager. Ute: Egen garasje, bod, balkong og markterrasse med tilhørende hage.
Standard
1. etg.: 3 lyse soverom med 3-stavs parkett, flislagt bad og wc. Direkte adgang til samtlige rom fra gangen. Badet er fra 2012 ifølge selger og fremstår som meget pent. Badet byr på lekre fliser, stor nedsenket dusjnisje med mosaikkfliser, frittstående badekar med garnityr, flott servant med underskap og vegghengt toalett med skjult sisterne. 2. etg.: Romslig stue med plass til det meste du måtte trenge. Ellers er det en åpen løsning til tv-stuen og KVIK-kjøkkenet i samme etasje. 3-stavs parkett på alle flater. Utgang til usjenert og solrik markterrasse med utsikt til naturen på den ene siden av boligen adkomst til balkong ut mot det koselige nabolaget på den andre siden av boligen. Kjøkkenet er fra 2012 ifølge eier og er et nydelig KVIK-kjøkken med lyse, profilerte fronter med integrerte håndtak og benkeplate i heltre. Videre er alle hvitevarer integrert. Nye LED-spotter på bad, WC, gang, stue og kjøkken er lagt opp i februar 2019.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Hentet fra tilstandsrapport: Direkte fundamentering: Antatt fundamentert på drenert og stabil grunn. Etasjeskillere i trebjelkelag. Grunnmur: Bakveggen i 1. etasje ligger mot grunn. Veggen har panel på det minste soverommet, har malte gipsplater i trappen og er flislagt på badet. Det er punktsjekket med fuktsøker direkte på veggene. Det ble ikke avdekket fukt. Det er ikke synlige sprekker og riss på panel/ gips/ fliser. Bakenforliggende vegg er ikke tilgjengelig. Drenering: Drenering fra byggeår. Ikke vurdert nærmere grunnet snødekke. Yttervegger: Bindingsverkvegger med malt panel. Vinduer: 1 .etg: Isolerglass i trerammer med sidehengsling og vippefunksjon. Usikkert produksjonsår på det minste rommet. Produksjonsår 1986 på de ytterste rommene. 2. etg.: Fastkarmsvindu i stuen fra 1986. Isolerglass i trerammer med sidehengsling og vippefunksjon på kjøkkenet og i stuen fra 1985 (hagesiden). Topphengslet vindu i tv- kroken i stuen med usikker alder (men nyere enn 1986). Sidehengslet vindu fra 2001 på kjøkkenet. Det er opprinnelig sprosser på vinduene. Disse er tatt av på befaringen, men finnes lagret og kan settes på igjen hvis ønskelig. Ytterdører og porter: 1. etg.: Inngangsdør med glassfelt. Det er installert Yale Doorman. 2 .etg: To balkongdører fra 1985 med glassfelt. Dør på utebod med kodelås Innvendige dører: 1. etg.: Trespeils innerdører med terskler. Takkonstruksjon: Skråtak i trekonstruksjoner. Sutaksplater som undertak. (Vurdert fra kaldloft). Vindskier er vurdert fra balkong og terrasse. Taktekking og membraner: Betong takstein. Det er snø på befaringen og dermed vanskelig å vurdere belegget. Stein fra byggeår. Renner, nedløp og beslag: Utvendige beslag, nedløp og takrenner i stål. Det er snødekke på befaringen som begrenser mulighet for vurdering. Trapper og ramper: Innvendig malt tretrapp med lukkede trinn. Rekkverk på begge sider av trappen på toppen av trappen, en side i den nederste delen. Balkonger, terasser ol.: Markterrasse på kjøkkensiden på ca. 33 kvm. Terrassen har terrassebord. Det er skillevegger i tre mot naboene. Utkraget balkong i trekonstruksjon på inngangssiden med rekkverk i tre. Høyde på rekkverk er ca. 87 cm. Balkongen er på ca. 16 kvm. Balkongen er tett mot underliggende inngangsplatting. Tettesjiktet er pvc- membran. Piper og ildsteder: 1. etg.: Pipeløp synlig på det ene soverommet. Pusset og malt elementpipe. Ingen synlige tegn til riss/ sprekker etc. Feileuke i denne etasjen. 2. etg.: Vedovn i stuen med glassdører. Peisplate i fliser. Malt pusset pipeløp. Ikke tegn til sprekker/ riss. Kaldloft: Elementpipe (ikke pusset på loftet). Ingen tegn til sprekker/ riss. Pipen har montert elektrisk avtrekksvifte utvendig. Viften er bryterstyrt og sikrer godt avtrekk ved fyring.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest datert 02.09.1987 for nybygg - rekkehus med boder. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens utnyttelse av eiendommen. Det er blitt gjort flere endringer både i første og andre etasje, bl.a. utvidelse av bad og kjøkken og flytting av flere vegger.
Oppvarming
1. etg.: Radiator tilkoblet fjernvarmeanlegg på det største soverommet. Ellers varme i alle gulv unntatt soverom. Det er luft til luft varmepumpe i hovedsoverommet. 2. etg.: Radiator og vedovn i stuen.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommen er ikke tilknyttet septiktank.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 196 281 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 4 306 612
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Praktiseres ikke forkjøpsrett.
Heftelser

Målebrev
Målebrev
Tinglyst dato 08.01.1992

Festekontrakt
Feste
Tinglyst dato 27.08.1985

Festekontrakt
Feste
Tinglyst dato 08.04.1986

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Informasjon fra styret: Erfaring viser at det er meget viktig å presisere ovenfor mulige kjøper at de blir selvstendige boligeiere. Og at alle kommunale avgifter, husforsikringer, innboforsikringer ol må tegnes og betales av boligeier. Det samme gjelder for kabel-TV. Her må hver enkelt inngå egen leveringsavtale med Telenor for tilgang gjennom kabel. Mange nye boligeiere kontakter styret i Nyjordet Vel med forventninger om at kabeltilgang, hus-/villaforsikring av bolig dekkes gjennom Nyjordet Vel. Dette er IKKE tilfellet. Kommentarer fra selgers egenerklæring: 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, feil eller lekkasje ved sluk, membran/tettesjikt eller andre steder? - Det er ikke sluk montert under badekar, men vi har ikke opplevd problemer med badet. 1.1: Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? - Bad og toalett utbedret fra forrige eier i 2012. Utført av faglærte som vennetjeneste / dugnadsarbeid og med egeninnsats (oppført i forrige eiers egenerklæringsskjema). Vi har ikke gjort utbedringer på badet siden kjøp annet enn å bytte silikon i dusjsonen samt å reparere fuger på gulv der hvor det var slitasje. 1.2: Er arbeidet utført av faglært? - Utført av faglærte som vennetjeneste / dugnadsarbeid og med egeninnsats (oppført i forrige eiers egenerklæringsskjema). 1.4: Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte? - Utført av faglærte som vennetjeneste / dugnadsarbeid og med egeninnsats (oppført i forrige eiers egenerklæringsskjema). Vi har ikke gjort utbedringer på badet siden kjøp annet enn å bytte silikon i dusjsonen samt å reparere fuger på gulv der hvor det var slitasje. 2: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller lignende? - Vi fikk montert peis på nytt høsten 2016 da den var montert feil av forrige eier og ikke i henhold til gjeldende forskrifter. Det er svak trekk i peisen, men montert vifte på skorstein som utbedrer dette. God fyr i peisen med vifte på og ingen problemer vi kjenner til. 6: Kjenner du til om det er/har vært, insekter som f.eks pelsbille eller skjeggkre (herunder perlekre, sølvkre eller tilsvarende) i boligen/sameiet eller borettslaget? - Vi fant skjeggkre ved overtagelse av boligen i 2016. Siden da har vi hatt kartlegging fra Mycoteam og bekjempelse med limfeller fra to selskaper, Mycoteam og Anticimex, noe som har redusert dette betydelig. Etter at bedre bekjempelsesmetoder kom på markedet i 2019 har vi hatt et nytt selskap inne, Athena SOS, som har lagt gift bak lister samt limfeller. 8.1: Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år? - Forrige eier oppgir at det ble byttet terrassebord i 2011. Ny terrasse ble bygget på bakside av huset mot skogen i 2011. 8.3: Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte? - Forrige eier oppgir ikke av hvem, men arbeidet står oppført som utført av ufaglærte som vennetjeneste/dugnadsarbeid og med egeninnsats. 9: Kjenner du til om det er/har vært feil ved el-anlegget, f.eks. gjentagende sikringsbrudd, svimerker, varmgang eller lignende? - Byttet termostater på varmekabler etter høyspenning og satt inn spenningsvern i sikringsskapet i 2018. Varmelamper på veranda foran virker ikke. 9.1: Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende kontrollinstanser? - Nei, men fikk gjennomført el-sjekk fra Elektris i mars 2019. 9.2: Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? - Elektris gjorde følgende i mars 2019: - byttet hovedsikring - byttet alle stikkontakter på hovedsoverom da disse manglet jording - sjekk av det elektriske anlegget og utbedringer som beskrevet. Tidligere eier var elektriker, hvilket er oppført i forrige eiers egenerklæringsskjema. Forrige eier byttet til automatsikringer i 2012 og la opp nye forbrukskurser til kjøkken, bad, sov og stue. 9.3: Kjenner du til om arbeider er utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller ufaglærte? - Byttet inngangsdør og elektrisk lås sommer 2017 ved egeninnsats. Byttet boddør og elektrisk lås sommer 2017 ved egeninnsats Bygget platting/inngangsparti 2018 ved egeninnsats. Bygget lettak mellom bod og hus sommer 2018 ved egeninnsats. Lagt plen og lagt stein ved inngangsparti på nytt sommer 2018 ved egeninnsats. Maling og generell oppussing av overflater i stue, kjøkken, minste rom nede, gang nede Byttet markise terrasse foran sommer 2018 ved egeninnsats. Byttet spotter til LED-spotter på kjøkken, stue, bad, toalett og gang som vennetjeneste - ettergått og kontrollert av Elektris. 9.4: Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? - Det foreligger samsvarserklæring for arbeider vi har fått utført. Hva som foreligger fra forrige eier er usikkert. 10.1: Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år? - Forrige eier byttet til rør i rør system ved oppussing av bad i 2012. Forrige eier oppgir at dette ble gjennomført av faglærte som vennetjeneste/dugnadsarbeid og med egeninnsats. 10.2: Er arbeidet utført av faglært? - Forrige eier oppgir at dette ble gjennomført av faglærte som vennetjeneste/dugnadsarbeid og med egeninnsats, men oppgir ikke av hvem. Arbeidet utført 2012. 10.3: Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte? - Forrige eier oppgir at dette ble gjennomført av faglærte som vennetjeneste/dugnadsarbeid og med egeninnsats, men oppgir ikke av hvem. Arbeidet utført 2012. 12: Kjenner du til om det er foretatt endringer i boligen som avviker fra de opprinnelige plantegningene, f.eks. innredet kjeller, loft, bod, tilbygg/påbygg e.l.? - Tidligere eier oppgir: bygget ut kjøkken, stue og soverommene nede samt bygget vindu som er godkjent som rømningsvei i 2011 i innredet rom nede. 12.1: Er dette godkjent hos bygningsmyndighetene? - Ikke oppgitt av forrige eier. 16: Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år? - Det ble utarbeidet takstrapport i tilknytning til salg i 2016. Det ble utarbeidet rapport fra Mycoteam ved funn av skjeggkre i 2016. 17: Kjenner du til om det er foretatt radonmåling på eiendommen? - Det ble foretatt radonmåling i huset (7.12.17 - 21.2.18) med rapport fra Radonor mars 2018. Resultatet ligger under anbefalt grense for tiltak (årsmiddelverdi ikke høyere enn anbefalt tiltaksgrense). 18: Er det andre forhold ved eiendommen som er relevant for kjøper? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å oppfylle opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap). - Installert varmepumpe på soverom nede sommer 2018 med air condition.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 13.03.2019 av takstmann Erik Øyum.
Takstmanns konklusjon: Rekkehuset har en standard med parkett, malte flater og fliser. Bygningen er fra 1986 og skal derfor svare til de krav som gjaldt da byggesøknad ble innvilget. Boligen fremstår generelt som velholdt og pen med normal bruksslitasje. Se forøvrig mer utfyllende punkter om tilstand lenger bak i rapporten. Det er ikke gjort kjent for takstmannen om det planlegges større utbedringer av bygningsmassen utover det som fremkommer i rapporten. Det anbefales kjøpere å gjøre egne undersøkelser (undersøkelsesplikt) før kjøpet. Det foreligger ikke informasjon om eventuelle radonmålinger.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Robin Bjørn Jensen Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Don Tuan Tran Avd.leder/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Peter Høydal Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Ingen gjenboere
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Rolig
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Boligen er ifølge selger radonmålt og måling viser ikke nivåer over hva som er anbefalt
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 13 588,14

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.