Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 89
Bruksnummer: 24
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Øvre Veitvet BorettslagBorettslag-orgnummer: 948740184
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4190 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer vaktmestertjenester, kommunale avgifter, felles forsikring og nedbetaling av fellesgjeld, kabel tv m.m Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som borettslaget til enhver tid har inngått. Felleskostnadene kan være avhengig av forbruk.
Borettslagets fellesgjeld
kr 79 436 672 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 01.04.2019
kr 355 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 01.04.2019

Lånebetingelser: Lånenr: HUS601-11461117 1 Type: Annuitet Restsaldo: 22.993.488,- Restløpetid: 12 år 4 md. Terminer: 2 Type Rente: Fast Rente: 3,86% Lånenr: OBBK01-98207588822 Type: Annuitet Restsaldo: 4.047.878,- Restløpetid: 14 år 1md. Terminer: 12 Type Rente: Flytende Rente: 2,05% Lånenr: OBBK02-98207657859 Type: Annuitet Restsaldo: 52.395.306,- Restløpetid: 29 år 2md. Terminer: 12 Type Rente: Flytende Rente: 2,05%
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 84 m2/67 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Garasje-/parkeringsplass kan leies. Venteliste hos styret. Plassen følger ikke leiligheten ved salg. Det er etablert 4 ladestasjoner, og styret vil vurdere om ordningen skal utvides til flere parkeringsplasser. Vi har i tillegg tatt kontakt med kommunen med innspill om etablering av offentlige ladestasjoner langs Veitvetstubben.
Eiendom
Tomteareal er 24 131,2 m2 festet tomt.
Byggeår
1955
Standard
Entré - Romslig entré med rom for oppbevaring av sko og yttertøy Stue - Romslig stue med god plass til sofagruppe med tilhørende bord og tv-møblement. Det ble installert peisovn i 2012. Kjøkken - Hvit profilert kjøkkeninnredning med laminert benkeplate og nedfelt dobbel oppvaskkum. Integrert stekeovn, keramisk platetopp og ventilator. Opplegg for oppvaskmaskin. Det er varmtvannsbereder fra 2010 i kjøkkenbenk og det er installert lekkasjevarsler. Bad/wc - Flislagt bad med varmekabeler i gulv og downlights i himling. Bad og røranlegg er rehabilitert i regi av borettslaget desember 2018. Badet er innredet med heldekkende servant, dusj med innfellbare glassvegger og vegghengt toalett med skjult sisterne. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Soverom 1 - Romslig hovedsoverom med plass til dobbeltseng, tilknyttet egen bod som brukes i dag som garderobe. Soverom 2 - Romslig soverom med plass til seng og garderobeløsning. Brukes i dag som gjesterom/kontor. Balkong - Innglasset balkong. Betongkonstruksjon i dekke. Aluminium og glass i vegger. Annet: Automatsikringer med innebygde jordfeilbrytere. 6 fordelingskurser. Hovedsikringer er skrusikringer. Dørtelefon. Kabel-tv. Bredbåndsmuligheter.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Se kartskisse. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig ved fellesvisning. Vi følger deg hele veien til ditt nye hjem!
Byggemåte
Støpte fundamenter. Antatt fundamentert til stabile masser. Teglforblendet betongkonstruksjon. Utfyllende vegger i bindingsverk med panelkledning. Støpte etasjeskillere. Støpte trapper i felles oppgang. Flatt oppforet tak antatt tekket med papp/folie. Ikke besiktiget
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ferdigattest nybygg, datert: 09.10.1961 Ferdigattest vinduer, datert: 05.09.1980 Ferdigattest balkonger, datert: 21.02.1983 Ferdigattest rehabilitering, datert: 19.02.1990 Ferdigattest fasadeendring, datert: 01.02.2001 Det er samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk.
Oppvarming
Boligen er basert på elektrisk oppvarming med panelovner.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig med tilhørende anlegg. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 900 166 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 240 599
Andel felles formue
Kr 44 119 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Borettslaget praktiserer ikke forkjøpsrett
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget består av 224 leiligheter. Generalforsamlingen vedtok på ekstraordinært møte 24.1.17 at det skal gjennomføres utskifting av vann- og avløpsrør og rehabilitering av badene i borettslaget. Kostnadene til rehabiliteringen vil bli lånefinansiert, opptak av nytt lån ¨på ca. 48 millioner, oppstart planlegges høsten 2017 med en prosjektperiode på opptil ca. 2 år. Lånet vil suksessivt bli trukket opp i iht. fremdrift av våtromsprosjektet. På grunn av prosjekt for vann- og avløpsrør-rehabilitering ble felleskostnadene økt med kr. 700,- 1. august 2017 og vil øke på nytt i løpet av 2019 - estimert ca. kr. 300,-/350,- pr. andel. Årets resultat på kr 3 226 873,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Større vedlikehold og rehabilitering: 2016 Oppussing/maling av oppganger 2014 Utskifting av vinduer og balkongdører 2014 Utskifting av vinduer på inngangsside/kjøkken 2014 Etablering av nye avfallsbrønner 2014 Oppgradering av utearealer og lekeområdene 2012 - 2013 Renovert garasjene, nye garasjedører med automatisk port-åpner. 2011 Vinduene kjøkkensiden ble malt på utsiden. 1999 - 2000 Fasade, Tak og Balkong rehabilitering. De fasader som ikke ble oppusset/isolert i 1988 ble nå rehabilitert. Alle takene ble rehabilitert. Det ble satt opp nye balkonger. 1987 - 1988 Fasade og inngangspartier rehabilitert. Kjøkkenfasaden rehabilitert med isolasjon og forblendingsstein, samtidig ble inngangspartiet fornyet og alle oppganger pusset opp. Opplysninger er hentet fra innkalling til generalforsamling Fellesvaskeri: For bruken av vaskeriet er det utarbeidet bestemte regler. (Se oppslag i vaskeriet.) Lær disse og vennligst følg dem nøye. Tørkeplassene skal ikke brukes søn- og helligdager, 1. eller 17. mai. Tøy må ikke henge ute etter kl 17.00 dager for søn- og helligdager. Dyrehold tillat etter borettslagets betingelser og søknad til styret.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 06.05.2019 av takstmann Kai Ivar Vambeseth.
Takstmanns konklusjon: Andelsleilighet med innglasset balkong i Øvre Veitvet Borettslag. Velholdt og meget pen bolig. Nyoppusset bad. Ingen større avvik er opplyst eller registrert, kun mindre ting er anmerket. Fellesarealer, røropplegg, utvendige overflater/konstruksjoner er ikke vurdert på tilstandsnivå. Ved åpning av konstruksjoner kan feil og mangler avdekkes også utover det som er omtalt i rapporten. Det gjøres oppmerksom på at dette er en tilstandsrapport på nivå 1, dvs kun en visuell befaring , uten åpning av konstruksjoner. Merk at dagens krav til isolering og tetthet mv er strengere enn da bygget ble oppført. Tilstandsanalysen er basert på en visuell befaring og registrering av symptomer. Det er brukt elektronisk fuktindikator i rom hvor det erfaringsmessig kan være kritisk med tanke på fuktighet.
Boligselgerforsikring
Kommentarer fra egenerklæringen: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, feil eller lekkasje ved sluk, membran/tettesjikt eller andre steder? Nei, Nytt bad, ferdig 14.12.2018 renovert alle bad og rørsystemer i borettslagets regi, gjennomført av Sans bygg. 1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? Ja, nytt bad des 2018 1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene? Ja, gjennomført av borettslaget. 2. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller lignende? Nei, ildsted montert av fagperson 2012. 3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i kjelleren/underetasje/krypkjeller/garasje? Nei, borettslag 4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja, normal bevegelse som er kjent i borettslaget. Skjevt gulv på soverom. 5. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f. eks. rotter, mus, maur og lignende? Nei, ikke skadedyr i boligen. 6. Kjenner du til om det er/har vært, insekter som f.eks pelsbille eller skjeggkre (herunder perlekre, sølvkre eller tilsvarende) i boligen/sameiet eller borettslaget? Nei, ikke i denne blokken, men i borettslaget har dette forekommet. 8.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år? Ja, Innglassing av veranda 2014, utbedring av lufteventiler tak, oppsett av elektrisk avtrekk baderom, 2018. 8.2. Er arbeidet utført av faglært? Ja, Romerike balkonginnglassing, Baderomsprosjekt, 9.1. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende kontrollinstanser? bytte strømmåler, oppgradert sikringsskap 2016, også ved våtromsprosjekt 2018 9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? Ja, Mythe, Elektro-Sivert 9.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? Ja, mener jeg kan finne frem disse 10.1. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år? Ja, kontroll av avløp, skifte av rør ifbm rør og våtromsprosjekt 2018/2019 10.2. Er arbeidet utført av faglært? Sans Bygg Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Nabolagsprofil Egenerklæring datert: 05.05.2019 Takstrapport datert: 06.05.2019 Energiattest datert: 26.04.2019 Plantegning Ferdigattester Byggegodkjentetegninger Arealbekreftelse Oversiktskart Vedtekter Husordensregler Årsrapport for 2017
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Irfan Raja Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Irfan Raja Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Ingen gjenboere
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Vaktmester - / Vektertjeneste
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Offentlig vann / kloakk
 • Rolig
 • Sentralt
Adgang til utleie
Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.