Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 58
Bruksnummer: 188
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Nygård BorettslagBorettslag-orgnummer: 948473429
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3398 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kabel-TV og Internett, vaktmestertjenester, trappevask, fellesvaskeri, kommunale avgifter, felles bygningsforsikring, renter og avdrag på fellesgjeld m.m. Strøm el-bil (150,-)
Borettslagets fellesgjeld
kr 6 615 382 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 18.02.2019
kr 92 738 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 17.02.2019

Lånebetingelser: Andelens fellesgjeld: kr 92.738,- Restløpetid: 9 år og 5 mnd. Borettslagets totale fellesgjeld: kr 6.615.382,- Rentesats pt. 2,65 % flytende
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Nei
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 69 m2/69 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
2 av 4
Parkering
Med boligen medfølger 1 garasjeplass som håndteres av et eget garasjelag. Vedtekter og protokoll ligger vedlagt i prospektet. Garasjeplassene er vedtatt revet, men vil bli bygget opp igjen. Det vil bli en kostnad på rundt 150.000 per andels eier ifølge selger. Det betales 2000 kroner i tomteleie til garasjelaget i året. Borettslaget ønsker å øke tomteleien til 200 kroner per måned per andelseier. Borettslaget har 13 garasjeplasser i Maridalsveien 305-307 som styres av borettslaget og leies ut etter oppslag ved ledighet. Ellers gateparkering etter områdets bestemmelser.
Eiendom
Tomteareal er 4 750 m2 eiet tomt.
Byggeår
1950
Innhold
Baderom: Flott flislagt baderom med smakfulle fargevalg. Varmekabler i gulv. Baderom ble renovert i 2001 i regi av borettslaget. Toalett og servant er av nyere dato. Dusjnisje med praktisk justerbar glassvegg. Malte plater med downlights i himling. Badet har fått tilstandsgrad 1 av takstmann. Kjøkken: Flott nyere kjøkken fra Kvik og IKEA med integrerte hvitevarer. Slette, lakkerte/høyglans fronter med god skap- og benkeplass. Benkeplate i granitt. I sprutsonen over kjøkkenbenk er det lagt plater. Integrerte hvitevarer: stekeovn, platetopp, mikro, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Kjøkken har fått tilstandsgrad 1 av takstmann. Balkong: Hyggelig vestvendt balkong på ca. 5m2. Solskjerming i form av elektrisk markise. 3-stavs eikeparkett i alle rom. Eier har montert akustikkhimling (2006) i alle rom med unntak av baderom. Elektrisk gulvvarme i hele leiligheten. Alle rom med unntak av baderom fikk i 2006 installert Elektroplast 24v varmematter. Trafo i himling. Xcomfort fjernstyring. Opplysninger gitt av eier.
Standard
Entrè: Romslig entre med god plass til oppbevaring av klær. Det er lagt varmematter i alle gulv, Stue: Lys og romslig stue med utgang til vestvendt balkong. 3-stavs eikeparkett med varme i gulv. Kjøkken: Flott nyere kjøkken fra Kvik og IKEA med integrerte hvitevarer. Slette, lakkerte/høyglans fronter med god skap- og benkeplass. Benkeplate i granitt. I sprutsonen over kjøkkenbenk er det lagt plater. Integrerte hvitevarer: stekeovn, platetopp, mikro, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Kjøkken har fått tilstandsgrad 1 av takstmann. Baderom: Flott flislagt baderom med smakfulle fargevalg. Varmekabler i gulv. Baderom ble renovert i 2001 i regi av borettslaget. Toalett og servant er av nyere dato. Dusjnisje med praktisk justerbar glassvegg. Malte plater med downlights i himling. Soverom: Leiligheten har to soverom som vender ut mot stille omgivelser. Hovedsoverom er svært romslig med gode oppbevaringmuligheter. Det er installert elektriske rullegardiner. Balkong: Hyggelig vestvendt balkong på ca. 5m2. Solskjerming i form av elektrisk markise. Boder: Elektrisk gulvvarme i hele leiligheten. Alle rom med unntak av baderom fikk i 2006 installert Elektroplast 24v varmematter. Trafo i himling. Xcomfort fjernstyring. Opplysninger gitt av eier.
Adkomst
Adkomst via offentlig vei.
Byggemåte
Bygning generelt: Boligblokk med tre etasjer over bakken pluss loft. Oppført i 1950 i kjente tre-, betong- og teglstein-/murkonstruksjoner iht. byggeskikk på oppføringstidspunktet. Grunn og Fundament, generelt Fundamentert med støpte fundamenter til antatt faste masser. Frittbærende Dekker/etasjeskillere: Etasjeskillere i antatt betongkonstruksjon. Yttervegger: Teglstein; pusset og malt. Ytterveggene er etterisolert. Takkonstruksjon: Saltak i trekonstruksjon med undertak av rupanel. Tekket med takstein. 2-lags isolerglassvinduer i treramme fra 2010 mot øst. 2-lags isolerglass i treramme fra 2004 i terrassedør og vinduer mot vest. Opplysninger er gitt av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Oslo kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca. 1950 noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Det foreligger et uattestert ekspedisjonsdokument for våningshus.
Oppvarming
Oppvarming med elektrisk gulvvarme. Naturlig ventilasjon iht. byggeskikk fra byggeår. Elektrisk varme også i baderomsgulv med separat regulator.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 252 781 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 4 510 011,6
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Andel felles formue
Kr 27 217 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av boligbyggelaget og borettslaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling. Det er 1 stk. som har meldt interesse. Kontakt boligbyggelaget eller megler for mer info. Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
I følge selger er garasjerekken vedtatt revet og skal gjenoppbygges. I følge selger vil det tilkomme kostnader på dette på kr 150.000 pr. garasje. 2 boder på loft med skråtak (største takhøyde 241cm). Gulvarealet er målt til henholdsvis ca 9,2m2 og 4m2. 2 boder i kjeller på henholdsvis ca. 2,5m2 og 2,6m2. I tillegg er det et låsbart skap i kjeller på ca. 0,5m2 Rullegardin i vinduer mot øst og markiser i vinduer mot vest styres med Xcomfort betjeningspanel. Dagens garasjeplass har vippeport med automatisk portåpner. Det er lov å holde kjæledyr. Dyreholdet må ikke være til ulempe for andre beboere, og være i henhold til dyrevelferdsloven.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 19.02.2019 av takstmann Andreas Høieggen.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Elise Knutsen Skogland Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Anette Hallandvik Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Turterreng
  • Kabel - TV
  • Moderne
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.