Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 95
Bruksnummer: 76
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Ammerudlia BorettslagBorettslag-orgnummer: 948808811
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 5003 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Felleskostnader 4.493,- Balkongtillegg 480,- Service parabol 30,- Felleskostnader inkluderer varmt vann og fyring.
Borettslagets fellesgjeld
kr 222 623 737 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 06.03.2019
kr 257 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 01.03.2019

Lånebetingelser: Borettslagets lån: *HUS601-11436833--5 Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats, flytende rente per 06.03.2019: 1,55% Restløpetid 6 år og 9 md. Restsaldo per 06.03.2019: 23.420.035,- *HUS602-11335421-50 Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats, flytende rente per 06.03.2019: 1,55% Restløpetid 7 år og 3 md. Restsaldo per 06.03.2019: 9.565.765,- *OBBK01-98207532088 Annuitetslån, 12 terminer per år. Rentesats, flytende rente per 06.03.2019: 1,95% Restløpetid 23 år og 11 md. Restsaldo per 06.03.2019: 145.572.169,- *OBOS02-98207532096 Annuitetslån, 12 terminer per år. Rentesats, flytende rente per 06.03.2019: 1,95% Restløpetid 29 år og 3 md. Restsaldo per 06.03.2019: 44.065.768,-
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsesdato.
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 86 m2/74 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Det er garasjer i borettslaget, men de følger ikke leiligheten ved salg/overdragelse.
Eiendom
Tomteareal er 56 082 m2 eiet tomt.
Byggeår
1965
Standard
Entrè - Lys og romslig entrè med plass til garderobeløsninger. Stue - Lys stue med store vindusflater som slipper inn rikelig med lys. Laminat i alle rom. Kjøkken - Malte flater og malt tapet, fliser over kjøkkenbenken. Plan kjøkkeninnredning fra 2016 med heltre benkeplate og nedfelt oppvaskkum. Integrert stekeovn, induksjonstopp og ventilatorhette i stål. Opplegg for oppvaskmaskin. Bad - Flislagt bad med varmekabler og downlights i himling. Dusj med innfellbare glassvegger, innredning med heldekkende servant. Speilskap med lys. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Bad er rehabilitert i regi av borettslaget i 2012. WC - Innredning med heldekkende servant. Vegghengt toalett med skjult sisterne. Speilskap med lys. Soverom 1- Hovedsoverommet har god plass til dobbeltseng og nattbord på hver side. Plass til garderobeløsninger. Soverom 2 - egner seg bra som kontor, barnerom eller gjesterom. Plass til garderobeløsninger. Balkong - Innglasset balkong. Innglassing med aluminiumsprofiler og glass. Annet - Dørtelefon, Tv og bredbånd. Automatsikringer med innebygde jordfeilbrytere. 5 fordelingskurser og overlastvern.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Se kartskisse. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig ved fellesvisning. Vi følger deg hele veien til ditt nye hjem!
Byggemåte
Høyblokk i betongkonstruksjon. Støpte fundamenter. Antatt fundamentert til stabile masser. Bærende konstruksjoner i betong. Utfyllende vegger i bindingsverk med panelkledning. Støpte etasjeskillere. Støpte trapper i felles oppgang. Flatt oppforet tak antatt tekket med papp/folie. Ikke besiktiget. Heis i bygget. 8 personer.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ferdigattest for nybygg datert: 17.03.1972 Ferdigattest for utskiftning av vegg, vinduer, balkongdører datert: 04.05.1990 Ferdigattest fasadeendring datert: 03.01.2001 Ferdigattest rehabilitering av våtrom datert: 17.12.2012
Oppvarming
Sentralfyr med radiatorer.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 866 927 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 120 937,2
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Andel felles formue
Kr 59 448 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av boligbyggelaget og borettslaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling. Det er X stk. som har meldt interesse. Kontakt boligbyggelaget eller megler for mer info. Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget består av 982 andelsleiligheter fordelt på 4 bygninger, i tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Første innflytting var i 1966. Borettslaget har eget garasjelag med mulighet for leie. Heis i bygget. Årets resultat for 2017 fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 434 573,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Større vedlikehold og rehabilitering: 2017: Fortsatte utskifting av 6 heiser i blokk 2 og 6 heiser i blokk 3. 2016: Påbegynt total utskifting av 24 heiser. Tre heiser er ferdigstilt i desember, og tre heiser er ferdigstilt i april 2017 i blokk1. Fellesvaskeri: Borettslaget har fellesvaskeri i hver blokk. Bruken av vaskeriene er gratis og skal brukes i henhold til vaskeriinstruks som er satt opp i hvert vaskeri. Dyrehold: Det er ikke tillatt å holde hund i Ammerudlia borettslag. Dispensasjon fra forbudet kan gis dersom dokumenterte gode grunner taler for hundehold og det ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Parkering: Borettslaget har både parkeringsplasser og garasjer. Driftskontoret fordeler parkeringsplasser iht. gjeldende regler vedtatt av generalforsamlingen. Salg av garasjer skal godkjennes av styret. Det er kun tillatt med en garasje, eller parkeringsplass pr. leilighet. Borettslaget har avtale med Smart Security vedrørende håndhevelse av parkeringsbestemmelsene. Vaktmester: Borettslaget har 4 vaktmestere til å ivareta det daglige vedlikeholdet av borettslaget i henhold til stillingsinstruks. Kabel-TV/bredbånd: Get er borettslagets leverandør av TV signaler og leverer i tillegg 5Mb/s internett til alle husstander i borettslaget. Kommentarer for tilstandsrapport og følgende har fått tilstandsgrad 2: Vinduer - Tilstandsgrad er satt på bakgrunn av alder og forventet levetid.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 13.03.2019 av takstmann Kai Ivar Vambeseth.
Takstmanns konklusjon: 3-roms andelsleilighet med innglasset balkong beliggende på Ammerud. Velholdt og pen bolig som ble vesentlig oppusset i 2016. Bad, WC og rør er rehabilitert i regi av borettslaget ca. 2012. Vinduer begynner å bli gamle. Fellesarealer, røropplegg, utvendige overflater/konstruksjoner er ikke vurdert på tilstandsnivå. Ved åpning av konstruksjoner kan feil og mangler avdekkes også utover det som er omtalt i rapporten. Det gjøres oppmerksom på at dette er en tilstandsrapport på nivå 1, dvs kun en visuell befaring , uten åpning av konstruksjoner. Merk at dagens krav til isolering og tetthet mv er strengere enn da bygget ble oppført. Tilstandsanalysen er basert på en visuell befaring og registrering av symptomer. Det er brukt elektronisk fuktindikator i rom hvor det erfaringsmessig kan være kritisk med tanke på fuktighet
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kommentarer fra egenerklæringen: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, feil eller lekkasje ved sluk, membran/tettesjikt eller andre steder? Nei, Bad og toilett har funger meget bra og har aldri hatt noe form for lekkasjer, lukt eller fukt. Ingen sprekk i fliser. 1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? ja, Rehabilitert i regi av borettslaget i 2012. 1.2. Er arbeidet utført av faglært? ja, Flislagt wc og flislagt bad med nye overflater, sluk, membranløsninger, varmekabler og røropplegg. For mer info kontakt borettslaget. 1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene? nei, På ekstraordinær generalforsamling 24.01.2007 ble det vedtatt rehabilitering av alle baderom. For med info, ring Ammerudlia borettslag. 4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? ja, Kun i boden, da vi skulle sette opp garderobeskap at vi la merke til at gulvet var litt skjevt, dette hadde vi ikke fått noe info om, men nå er jo dette bygget fra 60 tallet og ingenting vi kunne gjort noe med. 5. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f. eks. rotter, mus, maur og lignende? nei, Ingen skadedyr så lenge vi har bodd her eller fått info om det har vært noe før i leil. 6. Kjenner du til om det er/har vært, insekter som f.eks pelsbille eller skjeggkre (herunder perlekre, sølvkre eller tilsvarende) i boligen/sameiet eller borettslaget? nei, ingen anmerkning 9. Kjenner du til om det er/har vært feil ved el-anlegget, f.eks. gjentagende sikringsbrudd, svimerker, varmgang eller lignende? nei, r Ingen anmerkning her, men kan legge til at alle ledninger, lysbrytere og strømuttak i leil er byttet ut med nytt av faglært i 2016 9.1. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende kontrollinstanser? ja, Hafslund byttet ut strømmålene, litt usikker på når 9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? ja, Min bror er faglært elektriker, og han byttet ut som nevnt alt av gamle ledninger til nytt i 2016. 9.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? nei, Samsvarserklæring fulgte ikke med leil da jeg kjøpte leil, og har ingen pr. idag. 11. Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, offentlig vedtak eller uoffisielle rettigheter/forpliktelser/varsler/tvister som kan medføre endring i bruk av eiendommen eller av eiendommens omgivelser, og/eller forslag til dette? ja, Den 06.03.2019 fikk vi en lapp på døra hvor det står at : Den 25.Mars starter arbeidet med det utvendige avfallsanlegg i blokk 1. Arbeidet vil ta mellom 6-8 uker avhengig av grunnforhold etc. Når anlegget er klart til å tas i bruk, vil alle sjaktlukene i oppgangene bli steng.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Nabolagsprofil Egenerklæring datert: 14.03.2019 Takstrapport datert: 13.03.2019 Energiattest datert: 07.03.2019 Plantegning Ferdigattester Vedtekter Husordensregler Årsrapport for 2017
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Irfan Raja Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Irfan Raja Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Heis
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
Adgang til utleie
Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.