Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 109
Bruksnummer: 116
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0602 - DRAMMEN
Borettslag-navn: OLAV BJAALANDSGT BORETTSLAGBorettslag-orgnummer: 957686710
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4083 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Renter og avdrag på fellesgjeld, avsetning til fremtidig bygningsmessig vedlikehold, felles bygningsforsikring, tv-signaler (Altibox/Viken Fiber grunnpakke), forretningsførsel, kommunale avgifter som vann/avløp, feiervesen og renovasjon.
Borettslagets fellesgjeld
kr 8 755 948 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 24.02.2019
kr 218 898 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 16.10.2019

Lånebetingelser: Spesifikasjon av lån: Lånenummer: 12117596611, DNB Boligkreditt AS - ikke standard Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 25.02.2019: 2.65% pa. Antall terminer til innfrielse: 42 Saldo per 25.02.2019: 4 641 728 Andel av saldo: 116 043 Første termin/første avdrag: 30.06.2010 ( siste termin 31.12.2039 ) Flytende rente Lånenummer: 12128141489, DNB Boligkreditt AS - ikke standard Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 25.02.2019: 2.65% pa. Antall terminer til innfrielse: 42 Saldo per 25.02.2019: 4 114 220 Andel av saldo: 102 856 Første termin/første avdrag: 30.12.2014 ( siste termin 30.12.2039 )
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.
Sikringsordning
Borettslaget ved dets andelseiere kan holdes ansvarlig for andres eventuelle mislighold av felleskostnader. Dette vil kunne medføre økte felleskostnader for de øvrige andelseiere. Dersom en andelseier ikke betaler sin andel av fellesgjeld har borettslaget 1. prioritets pant i andelen for inntil 2G (folketrygdens grunnbeløp). Ved vesentlig mislighold kan borettslaget kreve tvangssalg av andelen
Forretningsfører
Nedre Buskerud BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 80 m2/73 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
2
Parkering
Parkering på borettslagets eiendom. Utover dette er det parkering etter områdets gjeldende regler.
Eiendom
Tomteareal er 13 862 m2 eiet tomt.
Byggeår
1955
Innhold
Leiligheten ligger i 2. etasje i 4 mannsbolig og inneholder: Entré med mulighet for garderobeløsning. Kjøkken med eldre innredning og hyggelig spiseplass. Stue med god plass til spisebord og sofagruppe. I stuen er det videre peisovn og utgang til dels innglasset balkong med gode solforhold. 2 soverom, og bad med dusj, servant i innredning, wc og opplegg til vaskemaskin. I tillegg disponerer leiligheten 1/4 del av felles loft, og 2 boder i kjeller på til sammen 14 kvm. samt tilgang til fellesarealer, og fellesvaskeri med mulighet å sette egen vaskemaskin.
Standard
Entré: Dørtelefon med åpner. Romslig gang med skyvedørsgarderobe, og god plass til åpen garderobeløsning. Laminat på gulv. Tapet på vegg og malt himling. Kjøkken: Eldre malt innredning fra byggeår. Hyggelig spiseplass ved vinduet. Laminat på gulv. Malte tapet på vegg og malt himling. Stue: Lys og romslig stue med god plass til både spisebord og sofagruppe. I stuen er det peisovn og steinsatt brannmur. Laminat på gulv. Malte flater på vegg og malt himling. Balkong: Fra stuen er det utgang til fantastisk solrik balkong. Balkongen er delvis overbygget, og innglasset, og har god plass til sittegrupper. Gulvet er dekket med terrassebord. Soverom: Romslig soverom med plassbygde garderobeskap. Laminat på gulv. Malte vegger og malt himling. Soverom II: Pent soverom med god plass for seng og garderobeskap. Laminat på gulv. Malte vegger og malt himling. Bad: Eldre bad utstyrt med WC, Dusj, servant og opplegg for vaskemaskin. Støpt terrazzogulv. Malte våtromsplater på veggene og malt himling. Ved renovering av bad så har flere i borettslaget innlemmet del av gang i baderommet for å få et større bad. Boder: Det følger to boder i kjeller på ca. 14 kvm. På loftet disponerer leiligheten svært god lagringsplass med 1/4 av det totale loftsarealet. Det meste av arealet er åpent loftsrom, samt 1 låsbar nettingbod. Strømuttak for mulig fryseboks etc. Nye trelags vinduer og balkongdør i 2015.
Hvitevarer på kjøkken følger ved salg.
Adkomst
Fra Proffesor Smiths alle, fortsetter du inn i Fritjof Nansens gate. Følg denne til du kommer i krysset Hjalmar Johansens gate, og ta inn til høyre og følg denne til veien svinger mot venstre. Nummer 9 kommer som første hus på høyre side. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene. For ytterligere informasjon se kart eller sjekk: www.ruter.no for oversikt over kollektivtransport.
Byggemåte
Bygg over 2 etasjer + kjeller og loft. Bygningen er oppført med grunnmur og yttervegger av lettbetong kledd med stående tømmermannskledning. Takkonstruksjon i tre tekket med takstein. For mer informasjon se tilstandsrapport for bolig utført av Thomas A. Haugan. Dagens bruk er i samsvar med opprinnelige byggtegninger.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 16.03.56 vedr. 4-mannsbolig oppført i betong og tre.
Oppvarming
Peisovn i stue. Ellers elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 644 436 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 319 969,6
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Andel felles formue
Kr 25 832 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av borettslaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling. Det er ingen som har meldt interesse. Kontakt boligbyggelaget eller megler for mer info.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
-Borettslaget består av 40 andelsleiligheter fordelt på 10 bygninger. -Det er internforkjøpsrett og styregodkjenning i borettslaget. -Selger har mottatt varsel om at varmtvannsbereder, muligens må flyttes inn til vaskekjeller. -Lamper i stue følger ikke ved salg. Borettslagets økonomi: Borettslagets resultat for 2017 ble et underskudd på kr. 45 609,- Disponible midler pr. 31 .12..2017 var på kr. 1 278 122,-. ut fra balansen i regnskapet pr 31.12.2017 fremkommer det at borettslagets egenkapital er negativ. Den negative egenkapitalen skyldes i all hovedsak vedlikeholdskostnader som er finansiert ved opptak av langsiktig gjeld. Konklusjonen er at dette er et godt drevet borettslag. Hentet fra selgers egenerklæring: Leiligheten har behov for tidsmessige oppgraderinger grunnet eldre kjøkken og eldre bad. Følgende elementer har fått TG2: -Kjøkken grunnet eldre innredning. -Innvendige vegger og gulv. -VVS grunnet alder. -Bad alder tatt i betraktning
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 08.03.2019 av takstmann Thomas A. Haugan.
Takstmanns konklusjon: Leilighet beliggende i 2. etasje. Eldre bad og kjøkken, samt røropplegg. På generelt grunnlag anbefales kontroll av el-anlegg. Kostnader knyttet til modernisering/rehabilitering er påregnelig.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Megler: Vegard Aadne Avd.leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.