Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 67
Bruksnummer: 32
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0220 - ASKERGårdsnummer: 67
Bruksnummer: 566
Kommunenummer: 0220 - ASKER
Areal
BRA/P-rom: 184 m2/132 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
5.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
Biloppstillingsplasser på gårdsplassen.
Eiendom
Tomteareal er 762,7 m2 eiet tomt.
Byggeår
1920
Standard
Entrè - Romslig entré med plass til oppbevaringsløsninger. Stue - Det er peis i stuen og det er god plass til sofagruppe, TV-møblement samt spisegruppe. Kjøkken - Eldre, hvit kjøkkeninnredning med folierte, profilerte skapdører og skuffefronter. Fliser mellom benk og overskap. Kjøkkenvifte med avtrekk ut i kanal. Frittstående kjøleskap med fryser og komfyr med keramisk topp. Stål vaskekum nedfelt i laminat benkeplate. Bad 1 - Fliser på gulv og baderomsplater på veggene. Opplegg for vaskemaskin. Servant med servantskap. Overskap med speildører. Toalett. Naturlig avtrekk. Dusjkabinett med glassvegger/dører. Elektrisk håndkletørker. Bad 2 - Vinylbelegg på gulv og malte vegger. Servant med servantskap. Toalett. Dusjkabinett med glassvegger/dører. Soverom - Boligen innehar 5 soverom og ett innredet rom. Romslig soverom med plass til dobbeltseng og garderobeløsninger. Tre romslig soverom med plass til dobbeltseng og garderobeløsninger. Det er to mindre soverom i andre etasje som passer bra som barnerom eller kontor. Det er plass til dobbeltseng og garderobeløsninger. Underetasje/kjeller - består av 6 boder. Annet - Sikringsskapet er plassert i mellomgangen med automatsikringer/jordfeilsikringer. Kabel-tv. Røykvarsler og brannslukningsapparat. Boligen har ikke vært oppusset på lang tid og har stor bruksslitasje og er utidsmessig etter dagens standard. Totaloppussing må påregnes.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Se kartskisse. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig ved fellesvisning. Vi følger deg hele veien til ditt nye hjem!
Byggemåte
Antatt fundamentert på støpte såler på fast grunn eller faste, komprimerte masser. Grunnmur i murkonstruksjon, utvendig og innvendig pusset. Byggemåte er opplyst av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og bygningslovens §21-10, 5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes slik de opprinnelig ble godkjent, selv om det ikke foreligger ferdigattest. Kjøper overtar ansvar og risiko knyttet til manglende ferdigattest. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder flere soverom som ikke er byggemeldt og dermed ikke godkjente som soverom. I tillegg har huset et påbygg som ikke er byggemeldt og det er satt på ekstra vindu i andre etasje i forbindelse med deling av soverom. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming med panelovner. Peis i stuen.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Reguleringsplan for Torp/Høymyr er gjeldende i tillegg til kommuneplanen for Asker 2018-2030. Tomten er skylddelt, datert 07.07.1919
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 341 198 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 4 828 314
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
I tilstandsrapporten har takstmann vurdert følgende deler av boligen til tilstandsgrad 2: Grunn og fundamenter: TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. Innvendige dører: Enkelte dører subber. Det er overflateslitasje på enkelte dører. Takkonstruksjoner: Begynnende mose på takstein. Trapper og ramper: Det mangler rekkverk på den ene trappen. Det er noe lav takhøyde i den ene trappen. Generelt slitte overflater. Piper, plassbygde ildsteder m.v: TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. Frittbærende dekker: TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. Varme, generelt: TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. Utvendig solavskjerming: TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. Annet fast inventar: TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. Overflater på innvendige gulv: Noe bruksslitasje på gulvbelegg og parkett. Oppgradering av parkett og belegg må påregnes. Overflater på innvendige vegger: De fleste veggoverflatene er ikke pusset opp og vedlikeholdt på en stund, og det er slitte overflater. Oppussing må påregnes. Overflater på innvendig himling: Himlingene er normalt godt vedlikeholdt, men naturlig vedlikehold må påregnes. I tilstandsrapporten har takstmann vurdert følgende deler av boligen til tilstandsgrad 3: Innredning og garnityr for våtrom: Dukmembran ikke registrert i klemring i sluk. Membran på vegger og gulv er å anse som "gått ut på dato" - dusjing direkte på vegger er ikke å anbefale. Dusjing anbefales kun i dusjkabinett. Takstmannen har foretatt fuktsøk i vegger. Fuktindikatoren viste ikke utslag. Eldre bad - full rehabilitering må påregnes. Flislagte baderom har en forventet levetid på 15 - 25 år avhengig av kvaliteten på det utførte arbeidet, konstruksjonsløsning, materialvalg og brukerfrekvens. TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. Innredning og garnityr for våtrom: Bad 2: Det er ikke sluk i rommet. Det er lagt plastrør på veggene som ikke er klamret/festet. Badet tilfredsstiller ikke hovedprinsippene i dagens krav til våtromsnormen. Det må påregnes rehabilitering av badet. Takstmannen har foretatt fuktsøk i vegger. Fuktindikatoren viste ikke utslag. Sanitærinstallasjoner, generelt: Det er lekkasje fra sikkerhetsventilen. Det må påregnes å bytte varmtvannsberederen. Det lå en del vann på gulvet fra varmtvannsberederen på befaringsdagen. Det ligger kloakk på gulvet i den ene boden, har antagelig kommet opp av sluket. Overflater på innvendige vegger: Det er løs murpuss i de fleste kjellerveggene. Kjøkkeninnredning: Eldre kjøkkeninnredningen er ikke tidsmessig og har bruksslitasje, modernisering/utskifting må påregnes. Vinduer: Det må påregnes å skifte ut de fleste vinduene. Noen vindusglass er punktert/knust. Det er malingsavflassing på vinduskarmene. Noen vinduer er vanskelige å åpne/lukke. TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. Yttervegger: Murpussen løsner på utsiden og innsiden av veggene noen steder. Det er registret fukt/saltutslag i kjellervegger og gulv. Det er registrert riss/malingsavflassing i grunnmur og fasader samt noe svartsopp. Oppussing av fasadene må påregnes. TG er vurdert etter alder. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv. Drenering: Det ble registrert saltutslag og fukt i kjellervegger og gulv. Det må påregnes å legge ny drenering.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 25.02.2019 av takstmann Pål Morten Pedersen.
Takstmanns konklusjon: Boligen er sentralt beliggende på Vollen/Bjerkås, og bygget i 1920. Eiet tomt på 762,7 kvadratmeter. Pent opparbeidet hage med gressplen, prydbusker, trær og gruset innkjørsel. Boligen har ikke vært oppusset på lang tid og har stor bruksslitasje og er utidsmessig etter dagens standard. Totaloppussing må påregnes. TG 1: Ett vindu fra 2013. Trefyllings entredør med vindu fra 2009. Laminatgulvet er normalt godt vedlikeholdt. Nyere malte panelplater i deler av 2. etasjen som er godt vedlikeholdt TG 2: Enkelte innerdører subber. Det er overflateslitasje på enkelte dører. Noe bruksslitasje på gulvbelegg og parkett. Oppgradering av parkett og belegg må påregnes. De fleste veggoverflatene er ikke pusset opp og vedlikeholdt på en stund, og det er slitte overflater. Oppussing må påregnes. Himlingene er normalt godt vedlikeholdt, men naturlig vedlikehold må påregnes. Det mangler rekkverk på den ene trappen. Det er noe lav takhøyde i den ene trappen. TG 3: Det ble registrert saltutslag og fukt i kjellervegger og gulv. Det må påregnes å legge ny drenering. Det er registrert riss/malingsavflassing i grunnmur og fasader samt noe svartsopp. Oppussing av fasadene må påregnes. Det må påregnes å skifte ut de fleste vinduene. Noen vindusglass er punktert/knust. Murpussen løsner på utsiden og innsiden av veggene noen steder. Eldre kjøkkeninnredningen er ikke tidsmessig og har bruksslitasje, modernisering/utskifting må påregnes. Badene tilfredsstiller ikke hovedprinsippene i dagens krav til våtromsnormen. Det må påregnes rehabilitering av badene. Det er lekkasje fra sikkerhetsventilen. Det må påregnes å bytte varmtvannsberederen. Det lå en del vann på gulvet fra varmtvannsberederen på befaringsdagen. Det ligger kloakk på gulvet i den ene boden, har antagelig kommet opp av sluket. Se detaljer i rapporten. Biloppstillingsplasser på gårdsplassen.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kommentarer fra egenerklæringen: 9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? Kommentar: ja, to be confirm 9.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? Kommentar: ja, its in the fuse box 15. Foreligger det løpende leiekontrakt på hele eller deler av boligen/eiendommen? Kommentar: ja, rent it out for 23000 for balt expert 18. Er det andre forhold ved eiendommen som er relevant for kjøper? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å oppfylle opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap) Kommentar: not that I know of
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Nabolagsprofil Egenerklæring datert: 01.03.2019 Takstrapport datert: 25.02.2019 Energiattest datert: 25.02.2019 Plantegning Reguleringsplan
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Irfan Raja Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Irfan Raja Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Garasje / P-plass
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
  • Bademulighet
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 14 071,02
  • Eiendomsskatt: kr 0

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.