Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 212
Bruksnummer: 577
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 6771 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Brensel, grøntanlegg, felleskostnader, trappevask, avdrag lån og kabel-tv. I forbindelse med oppussing av begge oppgangene er det planlagt en økning i felleskostnadene i følge styreleder.
Borettslagets fellesgjeld
kr 1 250 000 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 31.12.2018
kr 101 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 31.12.2018
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån)
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 198 m2/198 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Aksje
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Adressen er omfattet av kommunal beboerparkering i Sone A med gratis parkering for EL-biler, en årlig kostnad på kr. 3 000,- for bil og kr. 1 500 for MC/moped. Da kan du parkere ubegrenset på merkede plasser i sonen. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner/
Eiendom
Tomteareal er 1 564 m2 eiet tomt.
Byggeår
1909
Innhold
Boligen er innredet med følgende primærrom: Entré/gang: Romslig og lys entré med god plass til garderobeløsning og plassering av skotøy. Stue: Lys og stor stue med parkett i gulv, store vinduer og rosett og stukkatur i himling. Hovedsoverom: Stort soverom med god plass til garderobe og stor seng. Hovedsoverommet har parkettgulv og rosett og stukkatur i himling. Soverom 2 og 3: To store soverom med godt med lysinnslipp, parkettgulv og rosett og stukkatur i himling. Soverom 4: Soverom med store vinduer og parkettgulv med god plass til seng og skrivebord. Bad 1: Antatt standard fra ca. 1980-tallet. Inneholder wc, servantbenk, veggskap og innmurt badekar/dusj med skillevegg i glass. Naturlig avtrekk med ventil/luftekanal. Jøtul sluk i støpejern plassert under badekar. Normalt godt fall mot sluk. Bad 2: Opplyst rehabilitert ca. 2013 i regi av forrige eier. Inneholder vegghengt wc, servant, innmurt speil og dusjhjørne med glassdører. Naturlig avtrekk med ventil/luftekanal. Sluk i plastkonstruksjon. Normalt godt fall mot sluk. Kjøkken: Kjøkken med spiseplass. Innredning med limtre benkeplater og profilerte, malte fronter. Fliser over benk og overlys. Innebygget oppvaskmaskin. Kjøkkenet har fått tilstandsgrad 1. Vaskerom: Med utslagsvask og opplegg for vaskesøyle. Naturlig avtrekk med ventil, antatt tilkoblet luftekanal.
Standard
Stor 5-roms aksjeleilighet på Briskeby/Frogner fra 1909 med normalt god moderne standard. Takstobjektet ligger i 1.etasje og fremstår som normalt godt vedlikeholdt.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Adkomst direkte fra Løvenskiolds gate. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Fundamentert til eksisterende byggegrunn, antatt leire. Grunnmur i naturstein/murstein. Det er antatt drenering fra byggeår. Murkonstruksjon, utvendig pusset/malt. Trekninger og gesimser. Doble trevinduer med antatt originale rammer. Originale innvendige, malte tredører samt original 2-fløyet entredør med glassfelt. Saltak i original trekonstruksjon med med sperrer og undertak av rupanel. I henhold til takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ekspedisjonsdokument for opprinnelig oppføring foreligger, datert 16.11.1911. Det foreligger byggegodkjente tegninger for eiendommen fra 1927. Det foreligger imidlertid verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i følge Oslo kommune. I de tilfeller hvor midlertidig brukstillatelse ikke er innhentet for saker omsøkt før 01.01.1998 vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Oslo kommune kan vurdere ulovlighetsoppfølging for å få brakt disse byggetiltakene i samsvar med lovens krav. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming med varmekabler på begge bad samt radiatorer tilkoblet sentralfyr.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Eiendommen er oppført på Gul liste som kommunalt listeført - Løvenskioldsgate 3 A er ikke formelt fredet eller vernet, men listeført som bevaringsverdige. Listeføringen er ikke i seg selv råderettsinnskrenkende, og er derfor ikke å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er kulturminnets verneverdi som kan påvirke saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, ikke oppføringen i Gul liste. Det foreligger en pågående byggesak vedrørende rehabilitering av hovedledninger for vann- og overvann med tilhørende infrastruktur (kummer). For mer detaljert informasjon se saksnummer 201900529 i Oslo kommune sine arkiv.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann- og avløp.
Skattemessig formuesverdi
Kr 3 265 600 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 11 756 160
Andel felles formue
Kr 24 339 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Aksjelaget praktiserer ikke forkjøpsrett.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 30.01.2019 av takstmann Cato Kielland.
Takstmanns konklusjon: Stor aksjeleilighet fra 1909 med normalt god moderne standard. Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt. Boligen er oppmålt av undertegnede til 198 m2 BRA. 2 bad, hvorav 1 med nyere standard (antatt ca. 2013) og 1 med noe eldre standard (antatt ca. 1980-tallet). 3 stk. ildsteder. Følgende forhold bemerkes; - Noe mangelfullt vedlikehold på enkelte vinduer. - Senket himling på vaskerom er delvis åpnet, antatt i.f.m. rep./skade. Forholdet bør utbedres. - Mindre svelleskader på baderomsinnredning (bad 1). - 1 st. knust vindu på soverom 3. Det er opplyst fra eier at dette vil bli utskiftet. - Glippe i parkettgulv (gang) foran dør til soverom 3. Det ble på befaringstidspunktet ikke observert andre vesentlige feil eller mangler. Ingen ytterligere undersøkelser synes å være nødvendig/påkrevd.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Selgers kommentarer til egenerklæringen: 2. Ja, men det er utbedret 8.1 Terrassene ble forbedret 8.2 Byttet terrasse
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Tori Fremmerlid Salgsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Anette Hallandvik Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Barnevennlig
  • Kabel - TV
  • Parkett
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Utleie skal godkjennes av styret. For nærmere bestemmelser se vedtektene.
Kommunalinfo
  • Eiendomsskatt: kr 8 500

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.