Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 187
Bruksnummer: 29
Seksjonsnummer: 9
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2992 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kommunale avgifter, drift og vedlikehold, bygningsforsikring og grunnpakke for kabel-tv/bredbånd. Fordeling av felleskostnadene: Plass ute kr 200,-, felleskostnader kr 2.392,- og digital-TV/Bredbånd: 400,-. Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt. Felleskostnader pr. P plass er stipulert til kr. 75,- pr. mnd. Kostnad fjernvarme som inkluderer oppvarmet vann, faktureres etter faktisk forbruk hver 3. mnd. Forretningsfører har stipulert kostnaden til ca kr 8,- pr kvm BRA pr mnd + kr 1000,- pr år til måleroppfølging/fakturering.
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 93 m2/89 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Rekkehus
Eiendom
Tomteareal er 8 436,5 m2 eiet tomt.
Byggeår
2018
Standard
Inngangsparti med impregnert terrassebord. Utvendig bod på ca. 5 kvm gir gode oppbevaringmuligheter. 1.etasje: Entré: Lys og innbydende entré med plass til oppheng av yttertøy og sette fra seg sko. WC: Separat wc med toalett og servant. Flislagt gulv med varmekabler. Stue: Luftig stue med store vindusflater. Åpen løsning mot kjøkken gir en sosial atmosfære. Plass til sofagruppe med tilhørende bord. Utgang til vestvendt markterrasse på ca. 12,2 kvm. Kjøkken: Påkostet kjøkkeninnredning fra HTH. Integrerte hvitevarer som mikrobølgeovn, komfyr, platetopp og oppvaskmaskin. God skap- og benkeplass. Plass til spisebord. 2.etasje: Hovedsoverom: Romslig soverom med plass til dobbeltseng og tilhørende nattbord. Gode oppbevaringmuligheter i garderobeskap. Utgang til vestvendt balkong. Soverom I og II: Passer utmerket som for eksempel barnerom, gjesterom eller kontor. Bad: Delikat, flislagt bad med opplegg for vaskemaskin. Bod: Gode oppbevaringmuligheter innvendig bod.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Adkomst fra Seterbråtveien. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Bygget er oppført i tre. Inngangsparti med lysbeiset panel.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 22.06.2018. Følgende ble anmerket for at ferdigattest skulle kunne utstedes: - Sluttdokumentasjon til VAV. - Felles sluttrapport og avfallsplan for bygg- og anleggsavfallet, med dokumentasjon fra avfallsmottaker. - Litt omfylling ved overløp overvann, som ferdigstilles uke 27 etter at brakkerigg tas ned. - Diverse mindre vesentlige arbeider som ikke er tilknyttet sikkerhet. Gjenstående arbeider skal være utført innen 14.09.2018. . Ferdigattest er ikke omsøkt. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende ferdigattest.
Oppvarming
Balansert ventilasjon. Forbruksvann og oppvarming skjer via fjernvarmeannlegg. Varmekabler i badegulv.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 132 268 for 2018
Sekundær formuesverdi: kr 4 076 164,8
Formuesverdien er innhentet på skatteetatens kalkulator. Det ble 16.12.2015 vedtatt eiendomsskatt for Oslo kommune. Det legges opp til at eiendomsskatten vil innføres i 2016, men det foreligger pr. d.d. ikke informasjon om hva dette vil utgjøre for denne boligen. Oslo bystyre har vedtatt et bunnfradrag for boliger på 4,6 millioner kroner. Hvis eiendomsskattegrunnlaget er mindre enn 4,6 millioner kroner, får du ikke eiendomsskatt på boligen. I 2018 beregnes det tre promille i eiendomsskatt. Det gjøres oppmerksom på at det ved et senere tidspunkt vil kunne påløpe eiendomsskatt på eiendommen ved eventuell endring av beregningsgrunnlag og/eller endring i dagens skattesats.
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 9 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning og grunn Sameiebrøk: 92 / 1840
Tinglyst dato 20.12.2018

Erklæring/avtale
Med flere bestemmelser Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 13.02.1986

Bestemmelse om veg
Offentlig innregulert vei opparbeides i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser samtidig med bebyggelsen Plikt til framtidig vederlagsfri avståelse av veigrunn til Oslo kommune Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 03.01.2013

Best. om adkomstrett
Gjensidig ferdselsrett på gangvei, herunder trappeadkomster mellom bygningene. Gjelder gnr 187 bnr 29, 331, 332 og 333 Bestemmelse vedr drift og vedlikehold av gangvei, herunder belysning. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 15.04.2013

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Seterbråten 11-49 sameie består av 3 bygg med totalt 20 stk. rekkehus -Det er stilt entreprenørgaranti etter buofl. § 12. Konferer megler for mer info.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 04.02.2019 av takstmann Pål Morten Pedersen.
Takstmanns konklusjon: Boligen er sentralt beliggende på Bjørndal, og bygget i 2017/2018. Eiet tomt på 8436,5 kvadratmeter. Pent opparbeidet fellesareal og hage med gressplen, prydbusker, trær og asfalterte gangveier. Markterrasse på begge sider. En utebod på ca. 5 m2. Boligen fremstår som ny. Det er god standard over innredninger, overflater og utstyr med standard fra byggeår. Trekonstruksjon utvendig panelt og overflatebehandlet/beiset. 3-stavs parkett. Fliser i entre og wc i 1.etasje samt badet i 2.etasje. Gjennomgående med malt, slett fiberduk på veggene. Fliser på badet. HTH hvit og brun kjøkkeninnredning. Badet er godt vedlikeholdt. Det er vannfordelere til radiatorene samt kjøkken, wc og bad i eget rom ved inngangspartiet. Det er montert lekkasjestopper med gulvføler på anlegget. Sentralvarme med radiatorer tilknyttet fjernvarmeanlegg. Varmekabler på badet, wc og i entre. Balansert ventilasjonsanlegg. Se detaljer i rapporten. 2 utvendige parkeringsplasser, derav 1 med lader for elbil.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Elise Knutsen Skogland Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Anette Hallandvik Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Moderne
  • Parkett
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/styregodkjenning.

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.