Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 128
Bruksnummer: 5
Seksjonsnummer: 96
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4076 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Totale felleskostnader pr. d.d. kr 4.076,– pr. md. Herav: Garasje 150,- Fjernvarme 1.014,- Internett 219,- Felleskostnader 2.382,- Dugnad 50,- Vedlikeholdsfond 42,- Kabel-tv 219,-
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 78 m2/78 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Det følger med parkeringsplass i garasjeanlegg med seksjonen.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 11 316,4 m2 eiet tomt.
Byggeår
2008
Innhold
Entré, bad/wc, kjøkken/stue og 2 soverom
Standard
Entré: Romslig entré med gode oppbevaringsmuligheter for yttertøy og sko. Dørcalling med åpner. Bad/wc: Baderomsinnredningen er bestående av laminat benkeplate med nedfelt servant, underskap, speil med overlys, vegghengt klosett, åpen dusjløsning og opplegg for vaskemaskin. Kjøkken: Kjøkkeninnredning med slette lakkerte skapfronter, laminat benkeplate, 1 1/2 oppvaskkum, ventilator og innfelte hvitevarer som koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin. Stue: Romslig stue med åpen kjøkkenløsning. Plass til sofagruppe med tilhørende bord. I tillegg er det plass til stort spisebord. Store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig dagslys. Utgang fra stue til en syd/-vestvendt markterrasse med tregulv på ca. 7 m². Terrassen er forøvrig utstyrt med utelys og strømuttak. Hovedsoverom: Soverom med plass til dobbeltseng og tilhørende nattbord. Gode oppbevaringsmuligheter. Soverom 2: Soverom med god plass til dobbelseng og gode oppbevaringsmuligheter. Bod: Hovedsoverommet innehar bod som kan brukes til oppbevaring av klær eller annet, alt etter behov. Kjellerbod: Praktisk rom for oppbevaring.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Se kartskisse. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig ved fellesvisning. Vi følger deg hele veien til ditt nye hjem!
Byggemåte
Lavblokk på 5 etasjer og kjeller med bærende konstruksjon i betong. Skillende dekker i elementer av betong. Fasader forblendet med teglstein. Flat takkonstruksjon antatt tekket med papp/membran. Tak er kun visuelt befart fra bakkeplan.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ferdigattest nybygg datert: 15.09.2009
Oppvarming
Leiligheten er oppvarmet med varmekabler på baderom og fjernvarme med radiatorovner.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
0
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Seksjonering
SNR: 96 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning og grunn Sameiebrøk: 77 / 14728
Tinglyst dato 18.11.2007

Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Snr. 19 mottar del av fellesareal som innlemmes i seksjonens hoveddel
Tinglyst dato 28.11.2016

Reseksjonering
Bestemmelse om tilleggsdel. Snr. 65 og snr. 79 bytter tilleggsdel, snr. 157 og snr. 170 bytter tilleggsdel
Tinglyst dato 09.11.2014

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 04.04.2019 av takstmann Håkon Hosle.
Takstmanns konklusjon: Oppdraget gikk ut på å avholde en tilstandsanalyse av en 3-roms selveierleilighet i Bertrand Narvesens Vei 45 på Ensjø i Oslo. Boligen fremstår med stedvis bruksslitasje på innvendig bygningsmasse. Det må alltid påregnes noe overflateoppussing ved kjøp av en brukt bolig. Leilighetens overflater er belagt med malte flater og parkett, laminat på gulv. Kjøkkeninnredning med slette lakkerte skapfronter og laminat benkeplate. Flislagt baderom med gulvvarme. Boligen disponerer en kjellerbod og parkeringsplass i garasjekjeller. Ellers gateparkering etter stedets gjeldene regler. Vedlikehold o.l. - Det registreres stedvis løse gulvlister i entré, stue og på begge soverom. - Noe røyklukt i boligen. - Noe svelling i benkeplate og skapfronter på baderomsinnredning. - Glippe i laminatgulv mot døråpning på hovedsoverom. - Samleskap for vann er ikke kontrolert grunnet manglende tilgang. - Noe svelling i underkant av benkeplate på kjøkken. - Spirorør som er koblet til ventilator på kjøkken må påregnes å skiftes ut. - Stekeovn på kjøkken er løs og må festes. - Radiator i stue lager mye lyd og må trolig luftes. Dette er ikke videre kontrolert av takstmannen. Videre undersøkelser anbefales. - Noe lukt på baderom som trolig kommer av åpent avløpsrør til vaskemaskin. Dette er ikke videre kontrolert av takstmannen. For ytterligere informasjon se konstruksjonsbeskrivelser og eiers egenerklæring.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kommentarer fra egenerklæringen: 3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i kjelleren/underetasje/krypkjeller/garasje? - Nei, kfr informasjon fra sameiet oversendt tidligere. 6. Kjenner du til om det er/har vært, insekter som f.eks pelsbille eller skjeggkre (herunder perlekre, sølvkre eller tilsvarende) i boligen/sameiet eller borettslaget? - Nei, har blitt informert om at det en gang er blitt sprøytet for veggdyr. 8. Kjenner du til om det er/har vært utettheter på tak/fasade/terrasse/garasje? - Nei, kfr informasjon fra sameiet oversendt tidligere. 9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? - Ja, overtok boligen da den var ny. Forutsetter at alle arbeider var fagmessig utført, da det var anerkjent entreprenør og byggherre. 9.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? - Ja, antar.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Reseksjonering datert: 10.11.2014 Seksjonering datert: 19.11.2007 Reseksjonering datert: 29.11.2016 Arealbekreftelse Byggegodkjente tegninger Energiattest Ferdigattest datert: 15.09.2009 Husordensregler Nabolagsprofil Oversiktskart Plantegning Reguleringskart Tilstandsrapport datert: 02.04.2019 Vedtekter Årsrapport.
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Garasje / P-plass
  • Barnevennlig
  • Moderne
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/styregodkjenning
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.