Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 113
Bruksnummer: 44
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Søndre Lindeberg BorettslagBorettslag-orgnummer: 952283499
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4615 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer
Borettslagets fellesgjeld
kr 106 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 31.12.2018

Lånebetingelser: Lånenr: EIKA2-152061868 Type: A Restsaldo: 21.279.645,- Restløpetid: 14 år 3 md. Term. pr. år: 12 Typ rente: Flyt Rente: 1,85%
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsesdato.
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 75 m2/75 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Andel
Boligtype
Rekkehus
Parkering
Rekkehusleiligheten disponerer en parkeringsplass i lukket garasjeanlegg merket med 1083. Det er godt med gjesteparkering på området ellers gateparkering etter stedets gjeldene regler.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 30 331 m2 eiet tomt.
Byggeår
1977
Standard
Entrè - Flislagt entrè. Stue - Adkomst fra stuen til vestvendt terrasse. Terrasse - Adkomst fra stue til en vestvendt terrasse. Denne er ikke målt opp grunnet snø på befaringsdagen. Terrassen er forøvrig utstyrt med markise og utelys. Terrassedør med malte trerammer og 2-lags isolerglass med produksjons år 1999. Kjøkken - IKEA kjøkkeninnredning med slette lakkerte skapfronter, laminat benkeplate, enkel oppvaskkum, ventilator og innfelte hvitevarer som koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, kjøl/- fryseskap. Kjøkkeninnredning fremstår som nytt da boligen ikke er bebodd etter oppussing. Skjulte vannrør, avløpsrør av plast og opplegg for oppvaskmaskin i benkeskap på kjøkken. Bad/wc - Flislagt baderom med gulvvarme. Baderomsinnredningen er bestående av servant med skuffeseksjon, speil, vegghengt klosett, dusjhjørne med fast glassvegg og opplegg for vaskemaskin. Baderommet er pusset opp med nye overflater, rørsystem og membranløsninger i 2018. Sluk ble ikke skiftet under oppussing. Innredning ble satt inn i 2019 da overflater ble pussett opp. Det er plassert en varmtvannsbereder på baderom på 190 L. Soverom - 1. etg. består av to soverom hvorav ett med tilgang til kaldtloft via luke i tak. Det er 1 soverom i underetasjen. Annet - Overflater er belagt med senket og malt gipshimling med innfelte downlights i alle rom foruten soverom, hvor det er malte slette flater. Brannslukningsapparat og røykvarslere i boligen. Automatsikringer i sikringsskap plassert i entré. Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndtjenester. Lakkert entrédør med sikkerhetslås. Takstmann har vurdert baderommets luftbehandling til tilstandsgrad 2, dette er grunnet manglende spalte for tilluft under dør. Dette bør opprettes for og få sirkulert luften på baderommet tilstrekkelig.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Rekkehusleilighet over to plan bestående av under. Etg. og 1. etg. med bærende konstruksjoner av tre. Gulvskille av trebjelkelag. Fasader forblendet med liggende malt/- beiset panel. Klassisk saltakkonstruksjon tekket med takstein. Tak er kun visuelt befart fra bakkeplan. Grunnmur i betong antatt fundamentert til faste eller komprimerte masser. Byggemåte er opplyst av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 13.06.1979 vedr. nybygg og større arbeider. Det er samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk.
Oppvarming
Boligen er oppvarmet med varmekabler på baderom ellers panelovner. Oppvarming er opplyst av takstmann.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig med tilhørende anlegg. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 937 457 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 374 845,2
Andel felles formue
Kr 31 421 pr 30.12.2017
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Borettslaget praktiserer forkjøpsrett.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget består av 195 andelsleiligheter. Søndre Lindeberg Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 952283499, og ligger i bydel Alna i Oslo kommune. Større vedlikehold i borettslaget. - 2016: Overflatebehandling av blokker. - 2015: Overflatebehandling av rekkehusgrend 29 39. - Overflatebehandling av rekkehusgrend 15 - 21 startet våren 2016. - Ventilasjonsrens i blokker. - Vedlikeholdsspyling av alle avløpsrør i blokker og rekkehus. - 2013-2014: Oppgradering av lekeplasser. - 2014: Nye postkasser for rekkehusene. For øvrig rehabiliteringer/informasjon i borettslaget, se årsberetning eller kontakt styret. Det anbefales alltid og sette seg inn i vedtekter, regnskap og husordensregler i borettslaget.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 29.01.2019 av takstmann Håkon Hosle.
Takstmanns konklusjon: Takstmannens konklusjon: Oppdraget gikk ut på å avholde en tilstandsanalyse av en 4-roms andelsrekkehus i Jerikoveien 33 E som er pusset opp i 2018/19. Innvendige overflater er belagt med malte slette flater og laminat, flis på gulv. Kjøkkeninnredning med slette lakkerte skapfronter, laminat benkeplate. Flislagt baderom med varmekabler. Rekkehusleiligheten disponerer en parkeringsplass i lukket garasjeanlegg merket med 1083 og en utvendig bod. Det er godt med gjesteparkering på området ellers gateparkering etter stedets gjeldene regler. Eier opplyser at: - Hele boligen er pusset opp i 2018/2019. - IKEA kjøkkeninnredning. - Byttet ut innmat i sikringsskap til automatsikringer. Arbeid er utført av Fixel. Vedlikehold o.l. - Det er manglende spalte for tilluft under dør til baderom. - Stedvis bom i gulvfliser i entré. - Det registreres noe svelling i laminatskjøt istue 1. etg. - VVS på baderom og kjøkken er lagt opp av faglært som vennetjeneste. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte arbeider. Takstmannen har ikke kompetanse ellere autorisasjon på VVS. - Foruten sikringsskap så er det elektriske lagt opp som egeninnsats. For ytterligere informasjon vises det til rapporten og eiers egenerklæring
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Denne salgsoppgaven innholder: Nabolagsprofil Takstrapport datert: Egenerklæring datert: 29.01.2019 Energiattest Plantegning Reguleringskart Årsregnskap Byggegodkjente tegninger Ferdigattest datert: 13.06.1979
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Megler: Kim Phuong Thi Tran Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Turterreng
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
Adgang til utleie
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS, ihht. foretningsfører.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.