Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 110
Bruksnummer: 551
Seksjonsnummer: 1
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0602 - DRAMMEN
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 1100 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kabel-TV, kommunale avgifter, felles forsikring, forretningsførsel.
Forretningsfører
Motzfeldt Regnskap AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 88 m2/88 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
2
Parkering
Mulighet for å leie av parkeringsplass/garasje i nærområdet. Kontakt megler for ytterligere informasjon om dette. Ellers gateparkering etter områdets gjeldende regler.
Eiendom
Tomteareal er 1 171 m2 eiet tomt.
Byggeår
1868
Innhold
Gjennomgående 4-roms selveierleilighet med peisovn, terrasse og sentral beliggenhet. Leiligheten ligger i 2 etasje og inneholder: Entré med garderobeløsning. Gang med peisovn. Nyere og moderne kjøkken med integrerte hvitevarer, og utgang til stor terrasse. 3 soverom med god plass til seng og garderobeskap, kommoder og arbeidsplass. Bad med dusj, servant i innredning, wc og opplegg til vaskemaskin. Det medfølger bodplass i kjeller.
Standard
Innvendige gulv: Belegg, laminatgulv, fliser, og tregulv. Innvendige vegger: Malt brystningspanel, malt strie/tapet, fliser, og malte flater. Innvendig himling: Malte flater og malt panel. Kjøkken: Hvit kjøkkeninnredning med laminat benkeplate med kantlist. Integrert platetopp, komfyr, gassbluss, grill, oppvaskmaskin, kaffemaskin, kjøleskuffer/frys. Bad: Bad med vegghengt-toalett, servant, og dusj med glassbyggersteinsvegger, og opplegg til vaskemaskin.
Adkomst
Enkel adkomst fra Tollbugata. Det vil bli skiltet med BN Bolig visningskilt under felles annonserte visninger. For ytterligere informasjon se kart eller sjekk: www.ruter.no for oversikt over kollektivtransport.
Byggemåte
Antatt fundamentert med støpt grunnmur i tegl/naturstein på fast grunn. Murkonstruksjoner, med pussede og malte fasader. Tretak, antatt tekket med takstein/plater. For mer informasjon se tilstandsrapport for bolig utført av Thomas A. Haugan. Dagens bruk er ikke i samsvar med opprinnelige byggetegninger. Tinglyst seksjonsbegjæring for seksjon 1(B) er det inntegnet 2 soverom og 1 bod som ikke er i samsvar. Soverom 3, tidligere bod har vindu/rømningsvei, men er ikke godkjent hos kommunen.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Drammen kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1868, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Det foreligger heller ikke byggegodkjente tegninger i Drammen kommune annet enn tegninger fra seksjoneringssaken. Se vedlagte tegninger i salgsoppgaven.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming. Gulvvarme på bad. Vedovn i gang.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig, forretning, kontor, offentlig og allmennyttig. Bygningen er registrert inn under kulturminne som svært høy bevaringsverdi. Drammen kommune er stadig under endring/utvikling, bygg settes opp, rehabiliteres og rives ned. Vi anbefaler derfor alle budgivere å sette seg inn i gjeldende reguleringsbestemmelser. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 761 844 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 742 638,4
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 1 Formål: Bolig Sameiebrøk: 90 / 1710
Tinglyst dato 12.01.2005

Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Drammen E-verk Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 29.09.1938

Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 12.01.2005

Best. om adkomstrett
Gjelder adkomst til sikringsskap og strømmåler.
Tinglyst dato 03.10.2007

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
-Sameiet består av 17 seksjoner fordelt på næring og bolig. -Dyrehold er tillatt så lenge det ikke er til sjenanse for de andre beboerne. -Felles kabel-tv-anlegg. -Sameiet har ingen felles registrerte lån. Boligen er oppført i 1868 og fremstår med normalt god stand. Nyere kjøkken og bad. Noe etterslep på vedlikeholdt, og har behov for oppussing/påkostninger for å tilfredsstille dagens krav til standard. Følgende elementer har fått TG2: -Vinduer -Ytterdører/porter -Overflater på innvendig gulv -Overflater på innvendige vegger -Overflater på innvendig himling -VVS-Installasjoner TG er gitt med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet brukstid. Hentet i fra selgers egenerklæring: Desember 2018: Feil på sluk i leiligheten over, slik at det lakk vann gjennom baderomstaket. Feilen ble utbedret gjennom sameiets forsikringsselskap. Mai 2018: Avløpsrør vaskeservant kom ut av posisjon. Denne ble også utbedret gjennom sameiets forsikringsselskap. Det ble i tillegg laget en inspeksjonsluke bak oppvaskmaskin på kjøkkenet. Bad fra ca. 2010 iflg. tidl. eier. Vi vet ikke noe mer utover dette, bortsett fra de utbedringene som ble gjort i mai og desember 2018, samt at vi byttet servantskap i badet. Det foreligger ikke dokumentasjon på utførelse av badet. Det står i tidl. prospekt at arbeidet er delvis utført av egen innsats ihht. tidl. opplysninger. Tidl. eier skrev på egenerklæringsskjema at det hadde vært vannlekkasje fra nabo som ble utbedret fagmessig og dekket av forsikring. Vedrørende elanlegg: Vi kjenner ikke så godt til dette, men det ble foretatt en internkontrollsrapport utført av Ing. Ivar Pettersen AS April 2016 - kontakt styreleder/forretningsfører for mer opplysninger. Tidl. eier informerte om at det var krav til installasjon av vannmåler. Oppdraget skulle utføres av Comfort Jensen VVS for sameiets regning, der det vedrørte felles areal. Det avventes svar fra Drammen kommune - kontakt styreleder for mer info. Styret hadde en tvistesak som har endt i rettssak mot en sameier - kontakt styreleder/forretningsfører for et detaljert bilde. Det har vært snakk om økning av fellesutgifter og renovering av trappeoppgang, men det har ikke blitt gjort noe med mens leiligheten er i vår eie. Renovering av trappeoppgang må avklares blant beboerne/sameiet i bygget.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 21.05.2019 av takstmann Thomas A. Haugan.
Takstmanns konklusjon: Nyere kjøkkeninnredning i leiligheten. Det er usikkert når bad/våtrom sist ble oppusset/rehabilitert. Generell bruksslitasje på overflater i leiligheten.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
-Tilstandsrapport Bolig datert 21.05.2019 -Egenerklæring datert 13.05.2019 -Energiattest datert 10.03.2015 -Opplysninger fra forretningsfører datert 15.05.2019 -Vedtekter -Husordensregler -Seksjonering -Kommunale opplysninger
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Megler: Vegard Aadne Avdelingsleder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
Adgang til utleie
Det er ingen egen utleieenhet i leiligheten, men boligen kan leies ut delvis eller i sin helhet.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.