Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 221
Bruksnummer: 44
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: BentseboBorettslag-orgnummer: 950271361
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2865 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Energi/fyring, kommunale avgifter, drift og vedlikehold og kabel-/TV-anlegg.
Borettslagets fellesgjeld
kr 1 486 079 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 10.12.2018
kr 45 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.11.2018
Rundet opp til nærmeste hele tusen kroner.
Lånebetingelser: Lånenr: EIKA-152061875 Type: A Restsaldo: 1.486.079,- Restløpetid: 18 år 11 mnd Term pr. år: 12 Type rente: Flyt Rente: 2,80%
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med Borettslagenes sikringsordning om garantert betaling av felleskostnader. Borettslagenes sikringsordning garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene.
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 53 m2/53 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Parkering
Parkering i gaten etter stedets gjeldende bestemmelser.
Eiendom
Tomteareal er 1 105 m2 eiet tomt.
Byggeår
1952
Innhold
Gang, bad, stue/kjøkken, to soverom og sydvendt balkong på ca. 7,5 kvm. I forbindelse med soverommet er det satt opp en lettvegg uten dør som benyttes til klær. Dette er vurdert som en del av soverommet. Det medfølger også en kjellerbod på ca. 2 kvm og en loftsbod på ca. 7 kvm gulvareale (skråhimling)
Standard
Gang: Romslig gang med plass til stativ/skap for yttertøy. Travertin fliser i gangen. Stue/kjøkken: Stue/kjøkken med godt lysinnslipp og lyse vegger. IKEA-kjøkken fra 2016 med "pushopen" på overskapene, benkeplate i indisk granitt. Fronter og knotter er fra Super front. Innebygget stekeovn og integrert kjøleskap/fryser og oppvaskmaskin. Tv-festet og TV'en medfølger ikke. Bad: Lekkert, flislagt bad fra 2016 med varmekabler og downlights. Soverom: To lyse soverom beliggende i hver sin ende av leiligheten. I forbindelse med det ene soverommet er det satt opp en lettvegg uten dør som benyttes til klær. EL: Sikringsskap i oppgangen med automatsikringer og jordfeilbryter. Forskriftsmessig brukerveiledning til jordfeilbryter og kursoversikt. 8 kurser. Hovedsikring på 32 A. Borettslaget har fremforhandlet avtale på tv og bredbånd med Canal Digital. Porttelefon installert. VVS: Brannvarsler i leiligheten. Brannslukningsapparat i leiligheten. (6 kg. pulverapparat merket ABE). Avtrekkventiler på badet. Veggventil på det minste soverommet. Spalteventil på det minste soverommet. Ventilator på kjøkkenet koblet til kanal ut av yttervegg.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Hentet fra tilstandsrapport: Fundamentering: Direkte fundamentert på stabil grunn. Etasjeskiller: I betong. Yttervegger: Oppført i bærende betongkonstruksjoner. Teglforblendet fasade. Vinduer: Isolerglass i trerammer med sidehengsling og vippefunksjon. Ett fastkarmsvindu i stuen. Utvendig alu. kledning. Produksjonsår 2012. Ytterdører: Brann (B 30) og lydklassifisert (35 db) inngangsdør. Kikkehull og sikkerhetslås. Balkongdør fra 2012 med glassfelt. Innvendige dører: Glatt dør med terskel inn til badet. Trespeils innerdør med terskel inn til soverommet. Takkonstruksjon: Skråtak i trekonstruksjoner. Taktekking: Antatt takstein. Balkong: Utkraget, sydvendt balkong i betong med rekkverk i stål og platekonstruksjon. Høyde på rekkverk er ca. 92 cm. Balkongen er på ca. 7,5 kvm.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest. Det foreligger imidlertid et ekspedisjonsdokument datert 27.12.1950 for våningshus. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens utnyttelse av eiendommen. Kjøkken er flyttet inn i stuen. Det som før var kjøkken benyttes per dags dato som soverom.
Oppvarming
Radiatorer tilkoblet fellesanlegg. Anlegget er koblet til fjernvarmeanlegg. Varmekabler på badet.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Huseby vannbehandlingsanlegg befinner seg i nærheten. For informasjon vedrørende plansaken, se sak med saksnr: 201708944 på Oslo Kommune sine hjemmesider.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 961 485 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 3 076 752
Andel felles formue
Kr 11 800 pr 30.12.2017
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av boligbyggelaget og borettslaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling. Det er 1 stk. som har meldt interesse. Kontakt boligbyggelaget eller megler for mer info. Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget: Borettslaget består av 30 andelsleiligheter. Bentsebo Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 950271361, og ligger i bydel Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Bentsegt 21-25. Gårds- og bruksnummer: 221/44 Styret: Styret kan kontaktes på bentsebo@styrerommet.ne Vaktmester: Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med J.R. Vaktmesterservice ved Jon Rundgren. Rundgren er i tillegg ansvarlig for renhold av trappeoppgangene. Vaskeri: Fellesvaskeriet ligger i kjeller og skal brukes i henhold til gjeldende regler som finnes i vedtektene. Dyrehold: Hunder og katter må ikke holdes uten samtykke fra styret og under forutsetning av at de andre beboerne ikke sjeneres. Kabel-TV: Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon 06090 eller besøke deres nettside www.canaldigital.no. Kommentarer fra selgers egenerklæring: 1.1: Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? - Vi har pusset opp bad september/oktober 2016. 1.2: Er arbeidet utført av faglært? - Jeg har selv gjort støp og fliser (jeg er utdannet murer), Membranexspressen la sveisemembran, Oslo elektrikere gjorde det elektriske og Ekko VVS gjorde rørarbeidet. 1.3: Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene? - Har fakturaer på utført arbeid. 1.4: Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte? - Jeg har selv gjort flisarbeidet, støping av gulv og flytemembran på vegger (jeg er murer og har jobbet med bad i ca. 8 år) Resterende er gjort av faglærte Rørarbeid er gjort av rørlegger Ekko VVS, Sveisemembran utført av membranekspressen A/S og elektrisk arbeid utført av Oslo Elektrikere A/S. 2: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller lignende? - har ikke ildsted/pipe. 8.1: Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år? - Jeg vet at borettslaget har hatt kontroll av verandaer og at det ikke var noe prekært men at det er noe lette utbedringer som er planlagt frem i tid. 9.2: Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? - Oslo Elektrikere A/S. 9.3: Kjenner du til om arbeider er utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller ufaglærte? - Jeg har selv gjort fliser, støp og flytemembran på vegger på bad, jeg har satt opp lettvegg på soverom og jeg har satt opp kjøkkenet, lagt parkett, sparklet og malt vegger. 10: Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd tilbakeslag, tett sluk eller lignende? - Soil og rør i boretslaget skal utbedres, men i vår leilighet er soil og rør byttet og trenger ikke utbedres. 10.1: Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år? - Det ble skiftet sluk av EKKO VVS Soilrør var byttet før vi overtok leilighet. Det er gjort en stor kontroll av soilrørl i borettslaget og det er tatt beslutning om å utbedre. Trengs ikke i vår leilighet med flere på grunn av allerede bytte soilrør. 10.2: Er arbeidet utført av faglært? - Jeg tror det er gjort av faglærte, soilrør var byttet før jeg overtok leilighet og det er registrert i borettslaget. 10.3: Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte? - Som sagt er jeg ikke sikker da det var gjort før vi overtok, men soilrør er byttet og registrert i borettslag og trenger ikke skiftes/utbedres når det blir gjort en utbedring i borettslaget. 11: Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, offentlig vedtak eller uoffisielle rettigheter/forpliktelser/varsler/tvister som kan medføre endring i bruk av eiendommen eller av eiendommens omgivelser, og/eller forslag til dette? - Utbedring av soilrør i borettslaget neste år. 13: Kjenner du til pålegg/heftelser/krav fra f.eks. kommunen eller andre offentlige instanser vedrørende eiendommen, f.eks. oljetank, sentralfyr, septiktank, avløp e.l.? - Utbedring av soilrør i borettslag neste år 16: Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år? - Ja soilrør skal utbedres i løpet av neste år og det er gjort omfattende kontroll av fasade med tilstandsvurdering av borettslag. 19: Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold ved eiendommen (for eksempel vedlikeholdsbehov) som kan medføre økt husleie / økte fellesutgifter? - Bad og soilrør skal skiftes/utbedres, men dette gjelder ikke denne leilighet da det allerede er gjort.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 20.12.2018 av takstmann Erik Øyum.
Takstmanns konklusjon: Takstmanns konklusjon: Leiligheten er en gjennomgående leilighet med to soverom og balkong. I tillegg følger det med en kjellerbod og loftsbod. Parkering i gaten etter stedets gjeldende regler. Leiligheten har en standard med parkett, malte flater og fliser. Bygningen er fra 1952 og skal derfor svare til de krav som gjaldt da byggesøknad ble innvilget. Leiligheten fremstår med normal bruksslitasje. Eier har noen gjenstående arbeider etter oppussing. Se forøvrig mer utfyllende punkter om tilstand lenger bak i rapporten. Det er ikke gjort kjent for takstmannen om det planlegges større utbedringer av bygningsmassen utover det som fremkommer i rapporten. Det anbefales kjøpere å gjøre egne undersøkelser (undersøkelsesplikt) før kjøpet. Det foreligger ikke informasjon om eventuelle radonmålinger.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Plantegning - Nabolagsprofil - Tilstandsrapport datert 20.12.2018 - Selgers egenerklæring datert 17.02.2019 - Energiatest - Vedtekter - Husholdningsregler for Bentsebo borettslag - Årsberetning - Protokollutskrift - Reguleringskart - Byggegodkjente tegninger datert 1950 - Ekspedisjonsdokument datert 27.12.1950 - Ferdigattest bytte av sluk datert 09.04.2015
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Don Tuan Tran Salgsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Peter Høydal Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Bredbåndstilknything
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Moderne
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6. For mer informasjon om utleie, se pkt. 4-2 i vedtektene for borettslaget.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.