Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 129
Bruksnummer: 33
Seksjonsnummer: 89
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3985 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Herav: Fjernvarme 838,- Felleskostnader 2.559,- Bredbånd 306,- Kabel-TV 282,- Sameiet har inngått avtale med Ista for avregning av den enkeltes forbruk av fjernvarme.
Borettslagets fellesgjeld
kr 69 816 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 06.11.2018
Festetomt utgjør 69.816 kr av andel gjeld.
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 73 m2/68 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Garasjene er fellesareal med bruksrett, og kan kun overdras internt i sameiet. Garasjeplassen følger boligen ved salg, kr 155,- kommer i tillegg til felleskostnader for boligen. Kommer i tillegg til felleskostnader for boligen. Ved overdragelse av garasjeplassen påløper det et administrasjonsgebyr til forretningsfører p.t. kr. 697,- inkl. mva.
Eiendom
Tomteareal er 4 752 m2 festet tomt.
Byggeår
2012
Innhold
Bad, gang, kjøkken, stue, 2 soverom, wc
Standard
Entre: Romslig entre med plass til garderobeskap. Porttelefon installert. Koselig balkong med plass til et utebord og 2 stoler. Gulv av kunstig gress. Balkongen er sydvestvendt på ca. 6.5 kvm. Stue: Stor stue med utgang til balkong. God plass til spisebord. Åpen stue kjøkken løsning. Kjøkken: Kjøkkeninnredning fra Sigdal fra byggeår. Glatte fronter og rustfrie håndtak. Laminat kjøkkenbenk. Oppvaskkum med ett greps blandebatteri. Nisje til kjøleskap. Integrert oppvaskmaskin. Keramisk koketopp og innebygget stekeovn. Ingen utslag på fuktsøk foran benkeskap. Ingen synlige tegn til lekkasjer Soverom: Soverom 1 har god plass til dobbeltseng samt garderobeløsning. Godt lysinnslipp fra 2 vinduer. Soverom 2 har god standard med 3- stavs parkett som har plass til en enkel seng eller kan benyttes som kontor. Bad/wc: Flislagt bad med vegghengende toalett og spareknapp. Uttak for vaskemaskin. Servant med to skap samt skap. består også av dusjnisje. Gulvstående toalett med spareknapp. Servant med ett greps blandebatteri. EL: Sikringsskap i mellomgangen med automatsikringer og jordfeilbryter. Forskriftsmessig kursoversikt. 5 kurser. Hovedsikring på 63 A. Brannvarsler i himling. Brannslukningsapparat i leiligheten.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Hentet fra tilstandsrapporten: Grunn og fundamenter: Antatt fundamentert på drenert og stabil grunn. Kjeller i betongkonstruksjon inneholdende fellesarealer og boder. Yttervegger: Oppført i bærende betongkonstruksjoner. Malt panel på balkonger og svalganger. Vinduer: Isolerglass i trerammer. Produksjonsår 2011. Ytterdører og porter: Brann (B 30) og lydklassifisert (35 db) inngangsdør med kikkehull. Balkongdør fra 2011 med glassfelt. Innvendige dører: Skyvedør inn til boden. Glassdør mellom mellomgang og stue. Ellers glatte dører med terskler i resten av leiligheten. Takkonstruksjon; Flatt tak. Taktekking og membraner: Antatt sveiset banebelegg. (Takpapp, sveisemembran). Balkonger, terrasser ol: Balkong med rekkverk i glass og stål/ alu. Høyde på rekkverk er ca. 110 cm. Balkongen er på ca. 6,5 kvm. Gulvet har kunstig gress. Gulvsystemer: Etasjeskiller i betong.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 23.04.2013 vedr. Oppføring av blokk.
Oppvarming
Radiator tilkoblet fjernvarme.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig, forretning, bevertning og allmennyttig formål. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 299 414 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 4 158 124,8
Andel felles formue
Kr 8 950 pr 06.11.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett.
Heftelser

Festekontrakt
Festekontrakt
Tinglyst dato 14.12.2010

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Dyrehold: Det er tillatt å holde husdyr som hunder, fugler m.m. inne i leilighetene så lenge dyrene ikke er til sjenanse for andre beboere, og dyreholdet er i samsvar med offentlige bestemmelser. For mer informasjon, se husordensregler pkt. 6 om dyrehold lenger bak i salgsoppgaven.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 03.12.2018 av takstmann Erik Øyum.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Plantegning - Nabolagsprofil - Egenerklæring datert 10.12.18 - Tilstandsrapport datert 17.12.18 - Energimerke - Vedtekter - Husordensregler for Glaenga sameie - Uavhengig av revisors beretning - Ferdigattest datert 23.04.2013 - Byggegodkjente tegninger - Reguleringskart - Festekontrakt - Seksjonering - Bestemmelse om garasje
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Dafina Hadergjonaj Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Don Tuan Tran Salgsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Peter Høydal Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  Adgang til utleie
  Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/styregodkjenning. For mer informasjon, se §3 i vedtektene lenger bai salgsoppgaven.

  Vedlegg

  Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


  Trenger du boliglån?

  I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

  En verdivurdering gjør deg

  Klar for boligdrømmen

  Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

  Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

   

   

   

  Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.