Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 23
Bruksnummer: 79
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0602 - DRAMMEN
Borettslag-navn: Fjellheim BorettslagBorettslag-orgnummer: 951198633
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4106 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Varmtvann, oppvarming, kabel-TV og bredbånd, renter og avdrag på fellesgjeld, nedbetaling sikringsskap, vaktmester, vedlikehold mm.
Borettslagets fellesgjeld
kr 65 888 799 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 15.03.2019
kr 169 719 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 15.03.2019

Lånebetingelser: Spesifikasjon av lån: Lånenummer: 12137515219, DNB Boligkreditt AS - ikke standard Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 15.03.2019: 2% pa. Antall terminer til innfrielse: 46 Saldo per 15.03.2019: 65 888 800 Andel av saldo: 169 720 Neste termin/avdrag: 30.06.2019 ( siste termin 31.12.2041 ) Flytende rente Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2019 utgjøre ca kr 472,00 per måned for denne boligen
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Nei
Sikringsordning
Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenenes Sikringsordning AS. Dette er en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.
Forretningsfører
NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 45 m2/45 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
2 av 6
Parkering
Beboere kan få tildelt en parkeringsplass så sant det er noen ledige (borettslaget har 179 p.plasser til 304 leiligheter) Det gjøres på den måten at beboer henvender seg på kontoret onsdag kveld mellom 18 og 19, betaler et depositum på kr 150,- som tilbakebetales når plassen ikke lenger skal benyttes. Ingen får 2 plasser. Det er per d.d venteliste for parkeringsplass.
Eiendom
Tomteareal er 22 051 m2 eiet tomt.
Byggeår
1973
Innhold
Bad, entré, kjøkken/stue og soverom.
Standard
Entré: Entreen gir et godt førsteinntrykk av leiligheten, er stilig innredet og har god plass. Leiligheten er for øvrig holdt i tidsriktige, moderne farger. Her kan man flytte rett inn. Kjøkken: Kjøkkenet er moderne og romslig med god plass for spisebord ved store vindusflater. Malt kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Integrert induksjonstopp og stekeovn. Vegg over kjøkkenbenk er flissatt. Montert avtrekksvifte med kullfilter over komfyr. Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger boligen. Stue og balkong: Leiligheten har en lys og tiltalende stue med moderne parkettgulv. Stuen har god plass for tv-løsning med tilhørende møblement, samt gode vindusflater som gir rikelig med lys. Fra stuen er det utgang til en stor balkong med sen kveldssol. Bad/wc: Badet ble lekkert oppusset i 2018 og holder en høy standard. Badet har lekre mosaikkfliser med gulvvarme på gulv og fliser på vegg. Badet inneholder veggmontert klosett, servant og dusjvegg. Malte plater i tak og montert noen spotlights. Soverom og garderobe: Leiligheten har et fint soverom med plass til dobbeltseng og tilhørende skyvedørsgarderobe. Leiligheten har for øvrig lagringsplass med privat bod i felles kjeller. Teknisk: Kabel-tv og internett fra GET er inkludert i felleskostnader. Sikringsskap i felles gang - vesentlig skjult anlegg. Tilknyttet ringeklokke med dørtelefon ved hoveddør. Veggfinish: Malt betong/puss, malte plater og fliser. Gulvfinish: Parkett og mosaikkfliser.
Hvitevarer medfølger. Hvitevarer overtas i den stand de var ved besiktigelse
Adkomst
Det vil bli skiltet med BN Bolig visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger
Byggemåte
Boligblokk med bærende konstruksjoner, etasjeskillere og leilighetsskillende vegger i betong/mur, flat takkonstruksjon antatt tekket med papp. Yttertak er ikke besiktiget. Det er bindingsverk i mellomliggende fasadefelter. Leilighetene har adkomst via felles oppgang og heis. Grunnforhold kan som regel ikke fastslås med sikkerhet ved visuell kontroll. Det er grunn til å tro at bygningen er antatt fundamentert på faste og komprimerte masser med betong såler samt grunnmur av betong og eventuell fungerende drenering antas fra angjeldende byggeår. Utvendige fasader forblendet med teglstein, men hovedsakelig fasadeplater. Ihht info fra takstmann Jo Henrik Stigen.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 12.07.1972. Følgende ble anmerket for at ferdigattest skulle kunne utstedes: Ferdigbefaring vil bli avholdt etter nærmere avtale. Ferdigattest er ikke omsøkt. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og bygningslovens §21-10, 5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes slik de opprinnelig ble godkjent, selv om det ikke foreligger ferdigattest. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende ferdigattest.
Oppvarming
Sentralvarme. Inkludert i felleskostnader.
Regulering
I reguleringsplan "Regulerings- og bebyggelsesplan for Fjellområdet" ligger boligen i et område regulert til boligformål.
Skattemessig formuesverdi
Kr 437 796 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 1 576 065,6
Andel felles formue
Kr 20 560
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten er utlyst ved forhåndsvarsling, frist for å melde forkjøpsrett er satt til 28.03.19 klokken 14.00. Kontakt boligbyggelaget eller megler for mer info. Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Revisors konklusjon om borettslagets økonomi: Vi har revidert Fjellheim Borettslags årsregnskap som består av balanse per 31.12.17, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for årsregnskapet avsluttes per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskaper avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31.12.17, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttes per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 20.03.2019 av takstmann Jo henrik Stigen.
Takstmanns konklusjon: Dette er en tilstandsrapport på leilighet hvor det kun gjøres vurderinger innvendig. Den vurderte leiligheten ligger i 2 etasje og det medfølger 1 bod i underetasje. Innvendige overflater og innredninger er forhold som i stor grad er av avhengig av smak, ønsker og behov. De innvendige overflater bærer lite preg av alder og brukslitasje, og har etter takstmannens oppfatning ikke noe behov for oppussing og modernisering. Ny eier vurderer selv behovet for innvendige oppgraderinger. Det gjøres oppmerksom på at dette er en "nivå 1" rapport. Dvs. kun en visuell befaring, uten åpning av konstruksjoner/bygningsdeler. Ved åpning av konstruksjon vil visse feil og mangler kunne avdekkes. Det må antas at leiligheten er oppført i henhold til de krav som gjaldt på søketidspunktet for oppføring av dette bygget. Dagens krav til brann, lyd, isolering, inneklima er strengere. All informasjon om eiendommen med bygg er gitt av selger. Det er ikke gitt informasjon til takstmann som tilsier at det er problemer skadedyr eller maur. For ytterligere informasjon og andre viktige bemerkninger se under egne premisser og byggebeskrivelser med respektive tilstandsgrader og levetidsbetraktninger. Følgende har TG 2 i tilstandsrapporten: Vinduer med 3-lags isolerglass fra 1996, med tanke på alder og forventet levetid. Ytterdør og terrassedør, med tanke på alder og forventet levetid.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Vegard Aadne Avd.leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Thomas Hjorth Olsen Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Vegard Aadne Avd.leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Utsikt
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Bredbåndstilknything
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.