Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 213
Bruksnummer: 120
Seksjonsnummer: 9
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2575 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kommunale avgifter, forsikring av gården, belysning fellesareal, trappevask hovedtrapp og generelt vedlikehold
Forretningsfører
Helmer Frøsaker
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 164 m2/163 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
4 av 5
Parkering
Det finnes for tiden 2 biloppstillingsplasser i bakgården, disse fordeles/benyttes etter ansiennitet. Adressen er omfattet av kommunal beboerparkering i Sone A med gratis parkering for EL-biler, en årlig kostnad på kr. 3 000,- for bil og kr. 1 500 for MC/moped. Da kan du parkere ubegrenset på merkede plasser i sonen. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner/
Antall parkeringsplasser: 2
Eiendom
Tomteareal er 7 142 m2 eiet tomt.
Byggeår
1895
Innhold
Leiligheten ligger i 4.etasje og består av: Entre, gang, bibliotek, stue, spisestue, kjøkken, 3 soverom og 2 bad. Med boligen følger bruksrett til bod i kjeller med gulvareal ca. 6 m2 og skråtak. Deler av boden med lav takhøyde, ca. 1,25 m. I tillegg medfølger bruksrett til bod i baktrapp med areal ca. 1,2 m2 og opplegg for vaskemaskin.
Standard
Entré: Stor og innbydende entré. I entréen er det plass til oppbevaring av yttertøy og sko. Direkte adkomst til soverom og stue. Det er callinganlegg i entréen. Stue: Stue med god plass til stor sofagruppe med tilhørende bord. Store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig dagslys. Direkte utgang til leilighetens bibliotek og spisestuen. Stuen har også en nyere kakkelovn med innsats og glassdør i stue. Spisestue: Stor og flott spisestue med god plass til et mangfoldig selskap. Spisestuen har nydelige detaljer som brystpanel og rosett i himling. Kjøkken: Nydelig kjøkken med god plass til spisebord og rikelig med skap- og benkeplass. Kjøkkenet inneholder en keramisk induksjonsovn, innbygget stekeovn og opplegg for oppvaskmaskin. Direkte utgang fra kjøkken til en flott balkong som vender ut mot rolige grøntarealer. Kjøkkenet har fått tilstandsgrad 1 av takstmann. Soverom: Stort hovedsoverom som har inngang fra spisestuen og direkte utgang mot eget bad. Her er det plass til dobbeltseng og tilhørende nattbord. Rommet har en stor skyvedørsgarderobe som gir god oppbevaring for klær. Soverom 2: Soverom nr. to har inngang fra gang og har en stor skyvedørsgarderobe som gir god oppbevaring for klær. Soverom 3: Soverom med god plass til seng og skrivebord. Soverommet har utgang til en egen gang med skyvedørsgarderobe. Bad 1: Flott flislagt bad. Inneholder wc, servantbenk med tilhørende speil/lys og dusjhjørne med glassdører. Det er oppvarming med elektrisk gulvvarme og en murt hjørnepeis på badet. Bad 2: Inneholder wc, servantbenk med tilhørende speilskap og dusjhjørne med glassdører. Badet er flislagt og inneholder elektrisk gulvvarme Bibliotek: Leiligheten har et eget bibliotek som har rikelig med plass til oppbevaring av bøker. Biblioteket har egen utgang til balkong som vender ut mot Oscars gate. Balkong: Leiligheten har to flotte balkonger med gode solforhold. En av balkongene vender ut mot en stille bakgård og en vender ut mot nydelige Oscars gate.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Adkomst direkte fra Oscars gate.
Byggemåte
Fundamentert til faste masser/fjell. Støpt såle. Grunnmur i naturstein/sparemur. Murkonstruksjon utvendig pusset/malt samt fasadeelementer. Trevinduer og balkongdører mot gate med 3-lags isolerglass fra 1985. Balkongdører mot bakgård med 2-lags isolerglass fra 2010. - Tredører. Original 2-fløyet entrèdør med sikkerhetslås. Nyere inngangsdør mot baktrapp med dørpumpe og brannklassifisering B30/lydisolering dB 35. Innvendige profilerte, malte dører, for det meste originaldører. Saltak i trekonstruksjon med antatt undertak av rupanel e.l. Taktekking med takstein. Taktekking er ikke besiktiget. I henhold til takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest. Det foreligger imidlertid et ekspedisjons-dokument attestert 27.12.1894 Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. endring i planløsning i gang, utvidet bad og minsket soverom samt oppføring av balkonger. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig.
Oppvarming
Boligen har oppvarming med elektrisk gulvvarme på begge bad. Ingen øvrige fastmonterte varmekilder. Ildsteder kan benyttes ved behov.
Regulering
Eiendommen er oppført på Gul liste som kommunalt listeført. Frognerveien er ikke formelt fredet eller vernet, men listeført som bevaringsverdige. Listeføringen er ikke i seg selv råderettsinnskrenkende, og er derfor ikke å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er kulturminnets verneverdi som kan påvirke saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, ikke oppføringen i Gul liste. Pågående plansaker i området har følgende saksnummer: 201602328 vedrørende etablering av ny trikketrasé i Skovveien.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann- og avløp.
Skattemessig formuesverdi
Kr 2 875 162 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 10 350 583,2
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett. Det kreves styregodkjenning av ny kjøper.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 9 Formål: Næring Sameiebrøk: 184 / 1838
Tinglyst dato 22.05.1995

Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Tinglyst dato 14.05.2009

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 02.05.2019 av takstmann Cato Kielland.
Takstmanns konklusjon: Hentet fra tilstandsrapport: Stor, gjennomgående (nord-syd) selveierleilighet i tradisjonell bygård fra 1894 på Frogner. Sameie består av 12 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner. Boligen ligger i 4 etasje og holder en gjennomgående god, moderne standard med nyere kjøkken og rehabiliterte/moderniserte baderom. Normalt god og arealeffektiv planløsning. Tilgang fra hovedtrapp til entre og fra baktrapp til gang. Boligen er oppmålt av undertegnede til 164 m2 BRA (P-rom) og består av entre, gang, bibliotek, stue, spisestue, kjøkken, 3 soverom og 2 bad. Det benyttes i denne rapport TG 2 for følgende elementer; Bad 1 og 2 med følgende begrunnelse: Begge bad er opplyst sist rehabilitert/modernisert i 1998. Kun fall mot sluk i dusjsonen, ikke for øvrige deler av gulv. I tillegg manglende dokumentasjon på utførte arbeider/løsninger. For øvrige elementer benyttes TG 1. Det ble på befaringstidspunktet ikke observert andre vesentlige feil eller mangler.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Selgers egenerklæring datert 10.05.19 Seksjonering Energiattest datert 08.05.19 Reguleringskart Ekspedisjonsdokument attestert 1984 Husordensregler Vedtekter Byggegodkjente tegninger Årsregnskap for 2018 Tilstandsrapport datert 08.05.19 Nabolagsprofil Årsprotokoll for 2018
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Tori Fremmerlid Avdelingsleder/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Anette Hallandvik Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Heis
 • Ingen gjenboere
 • Peis / Ildsted
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Livsløpsstandard
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
Adgang til utleie
Sameier som leier ut sin leilighet for kort eller lang tid har ansvaret for at leietakerne er klar over hvilke regler som gjelder mht. til bruk av sameiets fellesarealer. Ved inngåelse av leieavtale skal utleier sørge for at leietaker signerer på at de har lest og forstått de regler som gjelder for bruk av sameiets fellesareal. En slik signering skal oversendes styret.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Annen informasjon
Leiligheten er en del av Sameiet Frognerveien 3, org nr. 984 323 506. Et sameie med 12 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et overskudd på kr 29 665,-. Egenkapitalen utgjør kr 142 123,-. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling.
Kommunalinfo
 • Eiendomsskatt: kr 13 801

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.