Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 67
Bruksnummer: 449
Seksjonsnummer: 5
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0220 - ASKER
Areal
BRA/P-rom: 140 m2/118 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Tomannsbolig
Parkering
Garasje
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 1 979 m2 eiet tomt.
Byggeår
1992
Innhold
Entre/gang, 2 soverom, baderom, vaskerom,
Standard
Entre: Inngangsparti med varmekabler på gulv. Kjøkken: Heltre kjøkkeninnredning med slette fronter fra 2007. Over- og underskap. Laminert benkeplate. 1 ½ oppvaskkum med ettgreps blandebatteri. Fliser over kjøkkenbenk. Frittstående komfyr og kjøl/frys. Oppvaskmaskin i nisje. Integrert mikro. Lysarmatur over benk. Aquatop for oppvaskmaskin. Mekanisk avtrekk over komfyr med avkast til det fri. Bad: Baderom hovedsakelig fra byggeår. Fliser på vegger og gulv, malte plater i himling. Baderomsinnredning fra 2009. Vegghengt toalett med innkasset sisterne. Badekar med dusjgarnityr og glassvegg. Servant i servantskap med ettgreps blandebatteri. Speilskap med spotter. Mekanisk avtrekk. Elektrisk gulvvarme. Vaskerom: Gulvbelegg, våtromstapet og takplater antatt fra byggeår. Varmtvannsbereder (2019), skyllekum av plast med blandebatteri, opplegg for vaskemaskin. Mekanisk avtrekk i himling. Stråleovn. WC: WC-rom fra ca. 2010-2011. Fliser på gulv. Malt panel og plater på vegger. Malte plater i himling. Vegghengt toalett med innebygget sisterne. Vegghengt servant med ettgreps blandebatteri. soverom: 3 soverom med Med malt strie og laminat og parkett. Vegger: Malt strie, malt tapet. tapet, brystningspanel. Gulv: Laminat, tregulv, parkett, gulvbelegg, flis. Himling: Malte plater, takess, malt panel Luftbehandling: Boligen har naturlig ventilasjon med ventiler i vindu. I tillegg er det mekanisk avtrekk på baderom, vaskerom og kjøkken. Elektriske anlegg: Sikringsskap med automatsikringer i gang. Hovedsikringer på 3x63 ampere. Innholdsfortegnelse på innside av skapdør. Boligen har skjult elektrisk anlegg. Vinduer: 2-lags isolerglassvinduer i treramme hovedsakelig fra byggeår. Vinduer på innredet loft fra 1995 og et nyere vindu fra 2014. Dører: Isolert ytterdør med glassfelt. Malt utførelse. Antatt fra byggeår. 2 terrassedører med 2-lags isolerglass antatt fra byggeår.
Følgende hvitevarer medfølger: Kjøleskap og oppvaskmaskin. Hvitevarer overtas i den stand de var ved besiktigelse
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Tomannsbolig i kjede oppført i betong- og trekonstruksjoner etter byggeskikk ved byggeår. Boligen henger sammen med nabobygg via garasje. Garasje: Garasje i betong- og trekonstruksjoner. Støpt grunnmur. Bindingsverk delvis innvendig kledd med plater. Saltak i trekonstruksjoner tekke tmed shingel. Himling er innvendig kledd med gipsplater. Dekke på gulv av belegningsstein. Garasjen er del inn garasjerom for parkering samt en bod. Det er hems for oppbevaring med adkomst via fastmontert stige. Vippeport fra byggeår. Takrenner og nedløp i plast.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 14.6.1985
Oppvarming
Elektrisk oppvarming med gulvvarme i entré/gang og baderom i underetasjen. Stråleovn på vaskerom. Ellers oppvarming med panelovner. Det er montert lukket ildsted i stue.
Regulering
Reguleringbestemmelser til reguleringsplan for Torp-Høymyr Asker kommune vedtatt Asker kommunestyre i møte 7.3.1990: Eiendommen ligger i et området regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 304 604 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 4 696 574,4
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Fra selgers egenerklæring: -Wc i 3 etasje var nesten nytt når jeg flyttet inn opplyste tidligere selger om. -Noe fukt i garasje, derfor har vi lagt nytt garasje-tak og foring/plate nå, i juni 2019. - Det kom noen sukkermaur inn på kjøkkenet i fjor sommer, brukte middel og fikk fjernet alle, kun sett ett par maur i år og jeg hadde noen vepsebol i bod utenfor kjøkkendøren i fjor sommer, de ble også fjernet og ikke kommet nye siden. - Sett et sølvkre på badet. Ikke noe mer. - Nytt garasjetak 2019. Malt mur utenfor inngangsparti, samt trapp, begge verandaene ca annethvert år. - Elektriker utbedret dette i 2017, garasjelys og inngang-entre. Alt fungerer som det skal. - Vært litt tett i vasken på badet, men det var pga noe som feset seg, fungerer som det skal nå. - Ny varmtvannsbereder i 2019
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 17.06.2019 av takstmann Andreas Høieggen

Takstmanns konklusjon:
Bruttoareal (BTA) er skjønnsmessig beregnet utifra antatt veggtykkelse. Arealoppmåling er utført på stedet med lasermåler (Leica Disto D2) om ikke annet er opplyst og er ca. angitt. Alle rom er beskrevet ut i fra den faktiske bruken slik rommene fremsto ved befaring. Det blir ikke vurdert om rommenes bruk er i strid med forskrifter og/eller godkjente byggetegninger. Det er ikke vurdert om rommene er godkjent for varig opphold (feks. lysinnfall, rømningsvei, areal og takhøyde).
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Vegard Aadne Avdelingsleder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Ingen gjenboere
 • Peis / Ildsted
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Barnevennlig
 • Offentlig vann / kloakk
 • Rolig
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Annen informasjon
Fra tilstandsrapporten er følgende TG2: Sanitærinnstallasjoner, generelt-Underetasje/vaskerom: Tilstandsgrad basert på ikke tett løsning ved sluk. Bad: Tilstandsgrad settes på bakgrunn av elde/slitasje. Vær spesielt oppmerksom på fruktproblematikk ved endret bruksmønster og/eller belastning. Trapper og ramper: Tilstandsgrad baser på manglende håndløper/rekkverk på begge sider av trappen. Utvendige beslag: Tilstandsgrad basert på takrenner og nedløp i plast som nærmer seg sin anbefalte brukstid. Utskkiftning må påregnes i løpet av få år.
Kommunalinfo
 • Kommunale avgifter: kr 11 919
 • Feiegebyr: kr 240

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.