Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 152
Bruksnummer: 22
Seksjonsnummer: 1
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0237 - EIDSVOLL
Areal
BRA/P-rom: 134 m2/126 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
Parkering på felles gruset gårdsplass.
Eiendom
Tomteareal er 679 m2 eiet tomt.
Byggeår
1950
Standard
Entrè - Lys entrè i direkte tilknytning til bad, kjøkken, stue, trapperom og kjellernedgang. Stue - Eneboligens stue og spisestue ligger i forbindelse med hverandre. Spisestue og vinterhage har panelkledde vegger i lys farge. Det er god plass til sofagruppe, TV-møblement samt spisegruppe. Store vinduer gir rikelig lysinnslipp fra vinterhagen, og det er fin utsikt til den store hagen. Kjøkken - Kjøkkeninnredning fra 2018 med profilerte fronter. Laminert benkeplate med fliser over benk, benkebeslag, opplegg til oppvaskmaskin, mekanisk avtrekk og blandebatteri med etthåndsgrep. Induksjon platetopp. Bad/wc - Det er montert buet, innsvingbar dusjhjørne og gulvmontert wc. Baderomsinnredning med heldekkende servant og speil på vegg. Badet innehar også opplegg for vakemaskin. Våtromsplater og panel på vegger samt fliser på gulv. Soverom - Boligen innehar 3 soverom på henholdsvis 16 kvm, 9 kvm og 12 kvm. Underetasje/kjeller: Kjelleren er ikke medregnet i totale p-rom på grunn av for lav takhøyde (under 1,9 m). Gulvarealet i kjelleren er 59 kvm. Her finner du 3 boder samt 1 bad/wc. Uteplass - Det er terrasse på 36 kvm med utgang fra vinterhagen og inngang fra hagen. Det er også terrasse ved inngangspartiet. Terrassene er i trekonstruksjoner. Annet - 200L varmtvannsbereder plassert i kjelleren. Sikringsskap med automatsikringer er plassert i gangen/trapperom. Det elektriske anlegget fremstår i normalt god stand.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Se kartskisse. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig ved fellesvisning. Vi følger deg hele veien til ditt nye hjem!
Byggemåte
Kjeller er støpt på uisolert plate på mark. Grunnmur i betongvegger med noe lettklinker. Bindingsverkvegger antatt isolert med opptil 100 mm isolasjon. Saltak med kaldtloft og takstein på tak. Konstruksjoner er i hovedsak fra byggeår, mens mange av overflatene er renovert i senere tid. Byggemåte er opplyst av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og bygningslovens §21-10, 5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes slik de opprinnelig ble godkjent, selv om det ikke foreligger ferdigattest. Kjøper overtar ansvar og risiko knyttet til manglende ferdigattest. Ferdigattest datert 04.05.2017 gjeldende riving av garasje og oppføring av 2 stk tomannsboliger på samme bnr og gnr er vedlagt.
Oppvarming
Varmepumpe luft-luft, varmekabler på bad og i gang. Vedovn i kjeller og elementpeis i stue, ellers panelovner/elektrisitet.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 761 445 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 2 436 624
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Bestemmelse om kloakkledn
Vegvesenets betingelser vedtatt GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 19.11.1941

Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 06.12.1949

Bestemmelse om bebyggelse
Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 07.04.1954

Bestemmelse om gjerde
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 09.02.1958

Bestemmelse om kloakkledn
Med flere bestemmelser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 09.02.1958

Bestemmelse om kloakkledn
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 05.08.1959

Bestemmelse om kloakkledn
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 05.08.1959

Best. om vann/kloakkledn.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 28.11.1983

Seksjonering
SNR: 1 Formål: Bolig Tilleggsdel: Grunn Sameiebrøk: 1 / 5
Tinglyst dato 19.03.2017

Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Tinglyst dato 13.09.2018

Utleggsforretning
Utleggsforretning
Tinglyst dato 24.09.2018

Utleggsforretning
Utleggsforretning
Tinglyst dato 24.09.2018

Utleggsforretning
Utleggsforretning
Tinglyst dato 24.09.2018

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
I tilstandsrapporten har takstmann vurdert følgende deler av boligen til tilstandsgrad 2: 1: Grunnmur: grunnet alder og generell tilstand, det er påvist noe fukt, sprekker og avskalling av maling. 2: Drenering: grunnet alder og generell tilstand, med tanke på fukten på yttervegger i kjeller, er det mulig at dreneringen ikke fungerer slik den burde. Det anbefales nærmere undersøkelse av dreneringen før en eventuell utbedring. 3: Vinduer og dører: grunnet gjennomsnittlig alder og tilstand. Vinduer og dører fremstår i normalt god stand hensyntatt alder. 4: Takkonstruksjon: grunnet gjennomsnittlig alder, det bør etableres lufteluker på gavlveggene der det ikke er noen. 5: Renner, nedløp og beslag: grunnet alder. Takrenner, nedløp og beslag fremstår uten vesentlige svekkelser utover normal aldersslitasje. 6: Terrasse og balkong: grunnet alder og generell tilstand. Terrassene er i normalt god stand hensyntatt alder, men terrassen bak huset har manglende vedlikehold. 7: Piper og ildsteder: grunnet elementenes alder. Ilsteder og pipeløp fremstod i normalt god stand hensyntatt alder. Eldre ovner/ildsteder er ikke rentbrennende. 8: Etasjeskillere: grunnet alder og generell tilstand. Det er merkbare skjevheter i noen av gulvene. 9: Rom under terreng: grunnet alder og generell tilstand. Badet bør totalrenoveres før det taes i bruk. Dette er en noe fuktutsatt konstruksjon hvor fukt må påregnes. Ønsker man annen bruk av kjeller anbefales det på generelt grunnlag å isolere grunnmur utvendig for å unngå kondensproblemer. 10: Bad 1. etg: grunnet alder og generell tilstand. Eldre våtrom som i praksis har løpt ut store deler av sin levetid. Det kan være behov for oppgradering av våtrommet for å tilfredstille dagens krav til tidsmessighet og funksjonalitet. Det anbefales ikke å endre bruk av våtrom uten å få klarhet i hvordan dette er konstruert. Det er ikke foretatt inngrep i våtsom for å avklare oppbygging av gulv, vegger og himlinger. 11: VVS: grunnet alder og generell tilstand. VVS-anlegget fremstår som normalt vedlikeholdt i forhold til alder. Røropplegg i hovedsak fra byggeår. Se videre vurdering samt tiltak/konsekvenser i tilstandsrapporten vedlagt. Takstmann opplyser også vedr. varmtvannsbereder plassert i kjeller at det bør påregnes utskifte av denne snarest, da den lekker. Eiendommen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett via privat stikkledning. Vannmåler avlest pr. 31.12.2017: 1005 m3. Stipulert forskudd for 2018: 124 m3 fordelt på fire terminer. Kommunale årsgebyrer: vann/avløp etter måler, renovasjon, feie/tilsynsgebyr.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 11.10.2018 av takstmann Joachim Tollefsen

Takstmanns konklusjon:
Enebolig bestående av 2 etasjer + kjeller. Bad og vinterhage er mest sannsynlig bygget ut i senere tid. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på når, hvem eller hvordan det er utført. Det kan være behov for utbedring av drenering og oppgradering på badene.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Irfan Raja Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
  • Bademulighet
  • Fiskemulighet
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 11 945

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.