Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 218
Bruksnummer: 228
Seksjonsnummer: 70
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLOGårdsnummer: 218
Bruksnummer: 116
Kommunenummer: 0301 - OSLOGårdsnummer: 518
Bruksnummer: 2
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 6266 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Fyring, varmtvann, kabel-TV/internett fra Get, renhold fellesarealer, vaktmestertjenester, felles forsikring, drift og vedlikehold, forretningsførsel og kommunale avgifter. I tillegg faktureres det gebyr for leie av garasje en gang i året ( i januar) på kr 3 600 i følge selger
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 88 m2/85 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
5
Parkering
Eier har kjøpt garasjeplass i Schultzehaugen Garasjesameie. Garasjeplassen inkluderes i salget og kjøper registreres som ny hjemmelshaver i grunnboka. Årlig leie betales i januar hvert år. Det sendes egen giro for garasjeleien på kr 3 600 i følge selger.
Eiendom
Tomteareal er 1 527 m2 eiet tomt.
Byggeår
1958
Innhold
Entré, bad, 3 soverom, kjøkken og stue.
Standard
Entré: Stor og innbydende entré. I entréen er det plass til oppbevaring av yttertøy og sko i større garderobeløsning. Direkte adkomst til stue/kjøkken, to soverom og bad. Det er callinganlegg i entréen. Stue/kjøkken: Åpen stue/kjøkkenløsning på ca. 25m² med plass til sofagruppe med tilhørende bord og spisebord. Store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig dagslys. Direkte utgang til en flott balkong på ca. 7,6m² som vender ut mot rolige grøntarealer. På kjøkkenet er det godt med skap- og benkeplass. Tilhørende bod med plassbygde hyller som sørger for god oppbevaring. Tilstandsgrad 1 fra takstmann. Soverom: Stort hovedsoverom som har inngang fra entréen. Her er det plass til dobbeltseng og tilhørende nattbord. Rommet har en stor skyvedørsgarderobe som gir god oppbevaring for klær. Soverom nr. to har inngang fra entréen og har plass til dobbeltseng og en større skyvedørsgarderobe som sørger for god oppbevaring av klær. Soverom nr. tre ligger med inngang fra stuen. Det har plass til dobbeltseng og en større garderobeløsning. Soverommet vender ut mot rolige omgivelser som gir et godt sovemiljø. Her kan man med enkle grep ta ned veggen for å gjøre stuen større. Bad: Flott flislagt bad. Inneholder wc, servantbenk med tilhørende speil/lys og dusjnisje med glassdører og skillevegg. Veggskap og innredning med benkeplate og opplegg/plass for vaskemaskin og tørketrommel. Tilstandsgrad 1 ifølge takstmann. Øvrig: - Det medfølger en bod på ca. 5m² som sørger for god lagringskapasitet. Den er lokalisert i kjeller. - Sikringsskap i entre med automatsikringer og jordfeilbrytere. - Varmtvann fra fellesanlegg. - Oppvarming med fjernvarme tilkoblet radiatorer samt elektrisk gulvvarme på bad.
Adkomst
Direkte adkomst fra Maridalsveien 33. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Bygget er oppført i betong, fundamentert til fjell. Støpt såle av betong. Betongkonstruksjon utvendig pusset/malt. Grunnmur i støpt betong. Drenering fra byggeår. Flatt tak i trekonstruksjon/betongkonstruksjon. Taktekking med papp/folie, mekanisk festet. Taktekking er ikke besiktiget. Etasjeskiller i betongkonstruksjon. Tredører. Innvendige slette, malte dører. Entrédør med brannklassifisering B30 og lydisolering dB 35. Vinduer og balkongdør i trekonstruksjon med 2-lags isolerglass fra 2003. Informasjon ihht. takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk. Det foreligger byggegodkjente tegninger for eiendommen fra 14.12.2001. Det foreligger brukstillatelse datert 11.08.1955. Kravet til ferdigattest kom ikke før i 1998 og har ingen tilbakevirkende kraft. Det foreligger ferdigattest for påbygging datert 30.01.2007
Oppvarming
Oppvarming med fjernvarme tilkoblet radiatorer samt elektrisk gulvvarme på bad.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til byggeområde for boliger samt. naturmangfold (verdifull natur). Eiendommen reguleres av kommuneplanen Oslo mot 2013 - Smart, Trygg, Grønn datert 2015. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 389 305 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 5 001 498
Andel felles formue
Kr 27 537 pr 08.01.2019
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett
Heftelser

Erklæring/avtale
Kan ikke selges/overdras uten sammen med ideell andel av garasjesameiet.
Tinglyst dato 22.08.2004

Urådighet
Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Tinglyst dato 10.08.2005

Bestemmelse om veg
Bestemmelse om veg
Tinglyst dato 20.04.1896

Best. om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Tinglyst dato 08.05.1956

Erklæring/avtale
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse av denne eiendom Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet Med flere bestemmelser
Tinglyst dato 18.11.1980

Erklæring/avtale
Bestemmelse om adkomstrett Viken Fjernvarme AS 984 350 058 Bestemmelse om fjernvarmerør/kabelrør. Kan bare slettes av begge parter i felleskap.
Tinglyst dato 06.09.2004

Erklæring/avtale
Bestemmelser vedr fellesareal
Tinglyst dato 14.03.2005

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 13.01.2019 av takstmann Cato Kielland.
Takstmanns konklusjon: 4-roms gjennomgående (øst-vest) selveierleilighet med balkong, garasjeplass og kjellerbod i etablert boligsameie v/Alexander Kiellands Plass. Normalt god moderne standard fra byggeåret (2004) uten vesentlige feil eller mangler observert på befaringstidspunktet. Populært og attraktivt beliggende bolig som antas lett omsettelig i dagens marked. God og arealeffektiv planløsning. Normalt gode lys- og solforhold. Følgende forhold bemerkes; Avskalling/sprekk i maling på et mindre område av himling på soverom 3. Ukjent årsak. Samme forhold i et mindre område av himling på soverom 1. Ukjent årsak. Ingen ytterligere undersøkelser synes å være påkrevd/nødvendig.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Selgers kommentarer til egenerklæringen: 1 Det er to små merker i fliser utenfor dusjen etter ting som har falt i gulvet. Det ene merket er ca 10*5 mm, en liten avskalling av glasur som er limt på igjen. Det andre merket er ca 2*5 mm. 1.1 Overskap over vaskemaskin/tørketrommel montert i 2016. Leiligheten ble levert med servant, speil, dusj og underskap under servant, all annen innredning ble montert ved egeninnsats for mer enn 10 år siden av eier. 1.4 Egeninnsats av eier. 3 Det har vært noen episoder der rør har løsnet og skapt oversvømmelser i bygget. Ett tilfelle i 2004 påvirket denne leiligheten da det flommet vann nedover trapp i fellesareal fra 7. etasje og ned. Det ble behov for å tørke inne i vegg mellom stue og naboleilighet, dette ble utført av faglært arbeidskraft og var ikke spesielt knyttet til denne leiligheten. Vannet endte opp i kjeller, men kom ikke inn i bod som tilhører denne leiligheten. 4 Gulv på stue heller noe i nord-sør-retning. Opprinnelig bygg er gammelt og gulvet ble ikke rettet opp ved bygging av leiligheter i 2004. Ingen endring siden 2004 9.2 Alt av elektriske arbeider utført etter innflytting er utført av godkjent elektroinstallatør. Downlights i gang og på kjøkken er montert i 2004 på førespørsel til samme firma som har gjort øvrig elektrisk arbeid ved bygging i 2004. Termostat til varmekabler bad og dimmer for downlights kjøkken er byttet i november 2018 av Norsk El-Installasjon. 10 Har vært feil i bygget, men ikke i denne leiligheten. Vann kan ha trengt inn i vegg mellom stue og nabolelighetens soverom, det ble i 2004 boret hull (bak en list) og tørket der etter et rør som løsnet i 7. etasje. 20 I forbindelse med ettårsbefaring ble det påpekt at vindu på hovedsoverom har en liten punktering. Dette var ikke nok til å få byttet vinduet ifølge vindusleverandør, det har heller aldri vært noe problem. Dette har ved ett tilfelle på vinter ført til at det har blitt dugg mellom glassene som varte i noen dager.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Anders Glasø Avdelingsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Lars Knudsen Pedersen Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Heis
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Parkett
  • Sentralt
Adgang til utleie
Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/styregodkjenning
Sentrale lover
Boligen selges som den er, jfr. Avhendingslovens § 3-9. I forhold til mangler er det kun Avhendingsloven § 3-7 "manglende opplysninger om boligen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om boligen" som kan påberopes, medmindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forhold ellers, jfr. Avhendingslovens § 3-9.
Annen informasjon
Leiligheten er en del av sameiet Schultzehaugen 5. Selskapet er en del av prosjektet Schultzehaugen som består av totalt 6 bygg med til sammen ca 211 leiligheter og et garasjesameie. Årsresultat for 2017 viste et underskudd på 533.401,- kr. I 2018 var det det budsjettert med et overskudd på 1.564.000,- kr. Med mindre annet er opplyst må kjøper påregne felles plikter som dugnad etc. Det er tillatt å holde husdyr i sameiet, men hunder skal føres i kort bånd innendørs, og i bånd i uteområdene til enhver tid. Sameiet har egen hjemmeside: http://www.maridalsveien33.no/ Vellets nettside finner du på www.schultzehaugen.no Megler oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning som er vedlagt salgsoppgaven.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.