Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 83
Bruksnummer: 37
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0229 - ENEBAKK
Areal
BRA/P-rom: 204 m2/200 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
Dobbeltgarasje fra 2014 uten porter, samt biloppstillingsplasser på egen tomt.
Eiendom
Tomteareal er 3 667,6 m2 eiet tomt.
Byggeår
1960
Standard
Underetasjen med egen inngang har entré, åpen kjøkken- og stueløsning, bad/wc/vaskerom, gang og soverom. Fra underetasjen har utgang til stor overbygget markterrasse med spaltegulv. 1. etasje består av entré, garderobe, trapperom, bad/wc, kjøkken med stor spisestue, stue og 2 soverom. Fra stuen er det adkomst til stor terrasse med spaltegulv. 2. etasje består av trapperom, 2 soverom og lagringsplass i knevegg. Boligen fremstår med malte og tapetserte overflater, skiferfliser samt malt/lakkert panel og MDF Smartpanel. Gulv med laminat, gulvbelegg og fliser. Himlinger med malte plater og panel. Bad/wc med fliser på gulv med gulvvarme og våtromsplater på vegger i 1. etasje. Bad/wc/vaskerom i underetasjen med flislagt gulv med gulvvarme og malte veggoverflater. Innehar utslagsvask med ettgreps kran, opplegg for vaskemaskin og tørketrommel, gulvmontert klosett og opplegg for vaskemaskin. Kjøkkeninnredning i underetasjen med profilerte fronter, laminerte benkeplater og hvitevarer. Nyere kjøkkeninnredning med kjøkkenøy i 1.etasje med profilerte fronter, laminerte benkeplater, fliser mellom benk og overskap, side-by-side kjøl- og fryseskap, komfyr og oppvaskmaskin. Garasje - Dobbel garasje fra 2014 uten porter, støpt dekke, vegger av bindingsverk med liggende kledning, saltak tekket med betongtakstein. Utvendig trapp til lagringsrom med vinduer over garasje. Ytterdører, antatt i heltre med profilert utside med glassfelt fra 2014. Etablert ny kurs til garasjen. Garasjen fremstår uferdig. Prosjekterende gikk konkurs underveis. Det mangler blant annet garasjeporter, utvendige hjørnebord og listverk. Himling i gips med svanker - påkostninger må påregnes. Ytterdør går tregt og dørvrider er løs. Det er mye sprekker i skjøter i innvendig himling over garasje. Fuktutslag i bærebjelke midt i garasjerommet. Laminatgulv buler på ett område i rommet. Garasjedekke (uten fall) med saltutslag i betongdekke. Vinduer i rom over garasje mangler vridere. Ingen dukumentasjon foreligger. Det bør påregnes støp med fall. Annet - Plassbygget skyvedørsgarderobe i soverom samt skyvedørsgarderobe i garderobe i 1. etasje. 1 stk gjennomgående piper i tegl i boligen. Det er tilkoblet vedovn i underetasjen og i 1. etasje. Boligen innehar 2 stk varmtvannsberedere på 20 og 300 L. Beredere er plassert i kjøkkenbenk og på bad/wc/vaskerom i underetasjen. Utekran er montert utenfor bad/wc/vaskerom. Sikringsskap i 2. etasje med automatsikringer, 63 ampere hovedsikring og jordfeilbryter. Sikringsskap i trapperom i underetasjen for utleiedel. Skap med automatsikringer, 25 ampere hovedsikring og 6 fordelingskurser. Det er ikke lagt strøm til garasje. Varslings- og slukningsutstyr er på plass i boligen. Takstmann har vurdert boligens bygning til tilstandsgrad 2 og legger ved kommentarene: Bolig med behov for diverse utbedringer. Takutstikk over inngangsparti mangler taksten. Det renner vann fra tak langs takutstikk, ikke direkte i takrenne. Tilstandsgrad er satt ut fra usikkerhet rundt arbeder utført på boligen. Takstmann har vurdert boligens vinduer på bad/wc i 1. etasje til tilstandsgrad 2 grunnet råteskade i utforing. Stedvis ufagmessig utførelse på listverk rundt vinduer. Vindu i bad/wc med soppskade, må utbedres. Takstmann tillegger at baderomsdør i 1. etasje med slitasje. Dør lar seg ikke lukke. Tilstandsgrad 2 er satt ut fra dette. Vedrørende overbygget markterrasse utenfor utleiedel har takstmann satt tilstandsgrad 2, grunnet gulv med svikt og bruksslitasje. Gulv er dels utbedret. Støttemur i Leca mot terreng er skjev. Arbeidet bærer preg av ufagmessig utførelse. Det mangler i tillegg rekkverk mot garasje på den nordvestvendte terrassen i 1.etg.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Se kartskisse. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig ved fellesvisning. Vi følger deg hele veien til ditt nye hjem!
Byggemåte
Direkte fundamentering: Støpt såle over antatt faste masser. Yttervegger: Grunnmur i pusset betong. Øvrige bærekonstruksjoner i bindingsverk kledd med liggende trepanel. Bindingsverk med antatt isolasjon og diffusjonssperre lagt på innsiden med plater. Det er også foret ut og tekket på de fleste overflater i hybelen. Sal-/sperretakkonstruksjoner tekket med betongtakstein, takrenner/nedløpsrør/nødvendig beslag av sortlakkert stål. Kun visuelt befart fra bakken. Alder på drenering er ukjent. Utvendig panel opplyses å være fra 2014. Gulvsystemer: Støpt dekke i underetasjen, etasjeskiller av tre. Byggemåte er opplyst av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest datert 30.01.1989. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder underetasjen. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig.
Oppvarming
Bolig med elektrisk oppvarming og varmekabler i våtrommene samt vedovner/parafinovn i underetasjen og i 1. etasje. Ovnen i 1. etasje er en kombinasjonsovn. Det opplyses at parafinovn med dagtank skal være i orden.
Regulering
Boligen ligger i et område regulert for boligbebyggelse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 909 258 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 2 909 625,6
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Tinglyst dato 02.09.2018

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er tinglyst veirett for nabotomten over opparbeidet vei fra riksveien, som går over tomten. Vedlikeholdsutgiftene for vei og vann skal deles likt mellom eierne av eiendommene. Erklæringen ble tinglyst 02.05.1964.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 24.03.2019 av takstmann Lars-Erik Johnsrud.
Takstmanns konklusjon: Boligen fremstår som løpende vedlikeholdt på innvendig og utvendig bygningsmasse. En del uferdig utvendig på både hovedhus og garasje. Boligen er bygget om fra opprinnelige tegninger.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Rolig
  • Bademulighet
  • Fiskemulighet
Adgang til utleie
Deler av boligens areal i kjeller/underetasje har vært/er utleid og fremstår som en egen enhet. Etableringen av en egen enhet er ikke godkjent av kommunen, og rommene er ikke godkjent for beboelse, og både etableringen av en selvstendig boenhet, samt bruksendring fra sekundærrom til primærrom, er søknadspliktige tiltak. Det gis ingen garanti for at bruksendring og etablering av en egen boenhet vil bli godkjent, da dagens krav til byggverk vil kunne bli lagt til grunn, herunder bl.a planløsning, utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon, brannsikring, krav til parkering m.v., noe som kan være en tid- og kostnadskrevende prosess, og det er heller ikke sikkert at tiltakene vil bli godkjent av kommunen. Fortsatt bruk av arealet i strid med tidligere godkjenninger er kjøpers ansvar og risiko, og kjøper må selv ta ev. konsekvenser ved ulovlig bruk/utleie. Konfr. megler.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 12 188
  • Feiegebyr: kr 338

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.